Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok29. apríla 2021Odhadovaný čas čítania: 2 min

Slovensko predložilo svoj plán obnovy a odolnosti

p046964-788906.jpg
© EU
Komisia dostala od Slovenska konečné znenie plánu obnovy a odolnosti. V pláne sa stanovujú reformy a verejné investičné projekty, ktoré Slovensko plánuje realizovať s pomocou Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti (RRF).

Mechanizmus je kľúčovým nástrojom a ústredným prvkom iniciatívy NextGenerationEU – plánu, ako môže EÚ vyjsť zo súčasnej pandémie COVID-19 silnejšia. Tento nástroj slúži na podporu investícií a reforiem až do výšky 672,5 mld. eur (v cenách z roku 2018). Skladá sa z grantov v celkovej výške 312,5 mld. eur a úverov vo výške 360 mld. eur. Mechanizmus má byť kľúčom k tomu, aby Európa vyšla z krízy silnejšia a prešla zelenou a digitálnou transformáciou.

Predloženie plánu je výsledkom niekoľkých mesiacov intenzívneho dialógu medzi Komisiou a slovenskými orgánmi.

Slovenský plán obnovy a odolnosti 

Slovensko žiada v rámci mechanizmu o granty v celkovej výške 6,6 mld. eur.

Plán je rozdelený do piatich hlavných politických priorít: zelená ekonomika; vzdelávanie; veda, výskum a inovácie; zdravie a verejná správa/digitalizácia. Zahŕňa opatrenia na podporu ekologických investícií, najmä do obnoviteľných zdrojov energie, dopravy a budov, a opatrenia na podporu zdravotnej starostlivosti, vzdelávania a digitalizácie verejnej správy. Projekty zahrnuté v pláne sa vzťahujú na celé trvanie Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti do roku 2026. V pláne sa navrhujú projekty vo všetkých siedmich hlavných oblastiach európskeho záujmu.

Ďalšie kroky

Komisia v nasledujúcich dvoch mesiacoch posúdi plán Slovenska na základe jedenástich kritérií stanovených v nariadení o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a jeho obsah pretransformuje do právne záväzných aktov. Posúdenie bude zahŕňať najmä preskúmanie toho, či plán prispieva k účinnému riešeniu všetkých alebo aspoň významnej podskupiny výziev identifikovaných v príslušných odporúčaniach pre jednotlivé krajiny vydaných v kontexte európskeho semestra. Komisia zároveň posúdi, či plán ráta minimálne s 37 % výdavkov na investície a reformy, ktoré podporujú ciele v oblasti klímy, a 20 % výdavkov na digitálnu transformáciu.

Rada bude mať spravidla štyri týždne na to, aby prijala návrh vykonávacieho rozhodnutia Rady, ktorý jej predloží Komisia.

Ak Rada plán schváli, Slovensku bude možné vyplatiť 13 % zálohových platieb. Platby sú zároveň podmienené nadobudnutím účinnosti rozhodnutia Rady o vlastných zdrojoch, ktoré musia najprv schváliť všetky členské štáty.

Komisia doposiaľ dostala celkovo päť plánov obnovy a odolnosti – od Nemecka, Grécka, Francúzska, Portugalska a Slovenska. Aj naďalej intenzívne spolupracuje s ostatnými členskými štátmi, aby im pomohla pri vypracúvaní kvalitných plánov.

Ďalšie informácie

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
29. apríla 2021