Skip to main content
Logo Európskej komisie
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok11 december 2015

Slovensko zaznamenalo 15 žiadostí o azyl

migracia_3.jpg
© EU
Najmenší podiel žiadateľov o azyl spomedzi krajín európskej dvadsaťosmičky možno sledovať na Slovensku. Slovenská republika zaznamenala v treťom štvrťroku celkovo 15 žiadostí o azyl, čo predstavuje podiel 3 žiadosti o azyl na 1 milión obyvateľov.

V treťom kvartáli tohto roka (júl - september) 2015 požiadalo v členských krajinách EÚ o azyl 413 800 ľudí. Ide o osoby, ktoré o azyl požiadali po prvýkrát. Z hľadiska krajiny pôvodu, najviac žiadateľov o azyl pochádza zo Sýrie (33%), Afganistanu (14%) a Iraku (11%). Ďalej nasledujú Albánsko (6%), Pakistan (5%), Eritrea (3%), Nigéria (3%) a Bangladéš (2%). Počet žiadateľov zo Sýrie a Iraku sa v porovnaní s prechádzajúcim kvartálom strojnásobil. Najviac občanov Sýrie požiadalo o azyl v Nemecku (35 800) a v Maďarsku (53 100).

Žiadatelia o azyl podali svoje žiadosti predovšetkým v Nemecku a Maďarsku. V každej z týchto dvoch krajín bolo podaných vyše 108 000 žiadostí, čo predstavuje spolu vyše polovicu všetkých žiadostí o azyl v EÚ. Za Nemeckom a Maďarskom potom nasledujú Švédsko, Taliansko a Rakúsko. V pomere k veľkosti populácie, najväčší podiel žiadateľov o azyl zaznamenalo Maďarsko (10 974 žiadateľov na 1 milión obyvateľov), pred Švédskom, Rakúskom a Fínskom. Naopak najmenší podiel spomedzi krajín európskej dvadsaťosmičky možno sledovať na Slovensku. Slovensko zaznamenalo celkovo 15 žiadostí o azyl, čo predstavuje podiel 3 žiadosti o azyl na 1 milión obyvateľov. V Českej republike zaznamenali v treťom kvartáli 260 žiadostí o azyl, čo predstavuje 25 žiadostí na milión obyvateľov. U našich západných susedov žiadajú o azyl predovšetkým občania Ukrajiny, Sýrie a Kuby.

V rámci EÚ sa v súčasnosti posudzuje vyše 800 000 žiadostí o azyl, čo je takmer dvojnásobok v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Takmer polovica z celkového počtu konaní prebieha v Nemecku.

Správu Eurostatu o udeľovaní azylov v rámci EÚ nájdete tu.

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
11 december 2015