Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok29. novembra 2019Odhadovaný čas čítania: 7 min

Snažme sa o niečo, pretože je to dobrá vec, a nielen preto, že sa to môže podariť

p041755-88301.jpg
© EU
Prečítajte si prejav, ktorý predniesla 27. novembra 2019 na plenárnom zasadnutí Európskeho parlamentu Ursula von der Leyenová, zvolená predsedníčka Európskej komisie.

Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne a vážení páni poslanci, 
 
presne pred tridsiatimi rokmi, 27. novembra rovnako ako dnes, hodiny práve odbíjajú dvanástu. 

Znejú kostolné zvony. Húkajú sirény. Robotníci odkladajú náradie. Továrne, bane a obchody sa vyľudňujú, zatiaľ čo ulice sa napĺňajú tancom a nádejou. 

Historický dvojhodinový generálny štrajk uprostred Nežnej revolúcie spojil ľudí od Prahy po Bratislavu do krásnej nenásilnej vlny slobody, odvahy a jednoty. 
Tieto dve hodiny pre mňa predstavujú samotnú podstatu toho, čo vždy znamenala Európska únia. 

Nejde v nej len o strany či politiku, pravidlá či predpisy, trhy či meny.  V konečnom dôsledku – a nadovšetko – v nej ide o ľudí a ich túžby.  Ide o ľudí, ktorí sa zomknú. Za svoju slobodu, za svoje hodnoty, jednoducho za lepšiu budúcnosť. 

Pri pohľade do budúcnosti mi napadá myšlienka veľkého Václava Havla, jedného z hrdinov roka 1989. Povedal: 
„Snažme sa o niečo, pretože je to dobrá vec, a nielen preto, že sa to môže podariť.“ 

Vybrala som si túto myšlienku, pretože v nasledujúcich piatich rokoch naša Únia spoločne nastúpi na cestu transformácie, ktorá sa dotkne každej časti našej spoločnosti a nášho hospodárstva. 
A urobíme to preto, lebo je to tak správne. Nie preto, že to bude ľahké. 

Niekedy zabúdame, že naše najväčšie úspechy prišli vždy vtedy, keď sme nazbierali odvahu. 
 
Boli sme odvážni, keď sme sa sužovaní usilovali o mier.  Boli sme odvážni, keď sme tvorili jednotný trh a prijímali jednotnú menu.  Boli sme odvážni, keď sme medzi seba prijali tú časť európskej rodiny, ktorá bola príliš dlho ponechaná napospas svojmu osudu. 

V posledných rokoch sme sa však museli sústrediť na aktuálne dianie, snažiac sa zvládnuť krízy a nepredvídateľné udalosti a zápasiac o to, aby naša jednota a solidarita zostali neporušené. 
Ak sme z týchto skúšok vyšli silnejší – a ja si myslím, že áno, vďačíme za to predovšetkým vodcovským schopnostiam a presvedčeniu môjho predchodcu, Jeana-Clauda Junckera, ktorý je presvedčeným Európanom. Našej Únii zasvätil celé svoje srdce, dušu aj život a odkaz, ktorý po sebe zanecháva, hovorí sám za seba. 

Jean-Claude, prijmi od nás všetkých poďakovanie! 
 
Vážené poslankyne, vážení poslanci Európskeho parlamentu, pred štyrmi mesiacmi ste ma poctili svojou dôverou. Odvtedy som sa stretla so všetkými politickými skupinami a všetkými hlavami štátov a predsedami vlád. 
Spolu sme zostavili vynikajúci európsky tím. Každého z nás ste ako poslankyne a poslanci Parlamentu vypočuli. 

Sľúbila som Vám, že Vás budem počúvať. A to som aj urobila. A budem Vás počúvať aj naďalej, spolu s Marošom Šefčovičom a so všetkými ostatnými členmi kolégia. Často sme sa zhodli, hoci, nepopieram, niekedy sa naše názory rozchádzali. No taká je demokracia v praxi. 

Dnes sa na tomto mieste, v samom srdci tejto európskej demokracie, uchádzam o Vašu podporu nového štartu pre Európu. 
 
Vážené poslankyne, vážení poslanci, 

členovia tímu, o ktorom dnes hlasujete, pochádzajú z rôznych kultúr, z rôznych krajín a majú rôzne skúsenosti a politické preferencie. 

Máme medzi sebou učiteľov a poľnohospodárov, starostov a ministrov, lekárov a diplomatov, inžinierov a podnikateľov. 

Niektorí z nás sa narodili skôr, ako bol postavený Berlínsky múr, a niektorí sa narodili, až keď ho zborili. Niektorí žili v diktatúrach a niektorí pomáhali mladým demokraciám stať sa členmi našej Únie. 

Sme tímom, v ktorom majú ženy a muži takmer rovnaké zastúpenie, k úplnej rodovej rovnováhe mu chýba len jediná žena. Svedčí to o tom, ako veľmi sme pokročili, ale aj o tom, že nemôžeme zastať na polceste. 
Keďže som prvou ženou, ktorá sa má stať predsedníčkou Komisie, každý člen a každá členka môjho kolégia bude mať – a to po prvýkrát – rodovo vyvážený kabinet. A do konca nášho mandátu – po prvýkrát – dosiahneme rodovú rovnováhu na všetkých úrovniach riadenia. 

Zmení to tvár Komisie. 

Každý člen a každá členka môjho tímu prináša svoj vlastný osobný príbeh a pohľad na Európu. Každý z nich bude zodpovedný za riadenie vlastných politík a priorít. 

Všetci spolu však budeme tvoriť jeden tím, ktorý bude pracovať v spoločnom európskom záujme. Budeme tvoriť jeden tím, ktorý bude spolupracovať s týmto Parlamentom a s členskými štátmi na riešení výziev, ktoré sú určujúce pre našu generáciu. 

Sme pripravení. To najdôležitejšie však je, že Európa je pripravená. 

Moje posolstvo je jednoduché. Pustime sa do práce. 

Vážené poslankyne, vážení poslanci, žijeme v nestálom svete, kde sa príliš mnohé mocnosti uchyľujú len k jazyku konfrontácie a unilateralizmu. Je to však zároveň svet, v ktorom milióny ľudí vyjdú do ulíc, aby protestovali proti korupcii alebo volali po demokratickej zmene. 

Tento svet viac než kedykoľvek predtým potrebuje, aby sme sa ujali vedenia. Aby sme sa podieľali na dianí vo svete ako zodpovedná mocnosť. Aby sme boli silou zasadzujúcou sa za mier a presadzujúcou pozitívnu zmenu. 

Musíme našim partnerom v Organizácii Spojených národov ukázať, že sme spoľahlivými zástancami multilateralizmu. 

Našim priateľom na západnom Balkáne musíme dať najavo, že sa delíme nielen o ten istý kontinent, ale máme aj spoločné dejiny a spoločnú kultúru – a aj naše osudy budú späté. Naše dvere zostávajú otvorené. 
Spoločný osud zdieľame aj s našimi transatlantickými partnermi. 

Nepochybne máme určité problémy. Naše vzájomné väzby však preveril čas. Kým sa tu rozprávame, tisíce študentov, výskumníkov, podnikateľov, umelcov pokračujú v nadväzovaní nespočetných priateľstiev, obchodných kontaktov a vedeckých projektov. 

Tieto nesčíselné tenulinké vlákna spletené dovedna tvoria puto, ktoré žiaden jednotlivý spor nemôže spretŕhať. 

Krajiny zo všetkých kútov sveta potrebujú v Európe nájsť skutočného partnera. Môžeme utvárať lepší globálny poriadok. 

To je poslaním Európy. A to je to, čo si európski občania želajú. 
 
Som veľmi rada, že mám v tíme takého skúseného diplomata, akým je Josep Borrell, ktorý pracuje po boku Jutty Urpilainenovej, Olivéra Várhelyiho a Janeza Lenarčiča. Spoločne spravia neoceniteľný kus práce. 
Budeme investovať do spojenectiev a koalícií, ktoré nám pomôžu presadzovať naše hodnoty. Budeme šíriť a chrániť európske záujmy prostredníctvom otvoreného a spravodlivého obchodu. Budeme upevňovať naše partnerstvá vzájomnou spoluprácou, pretože silní partneri robia silnou aj Európu. 

Moja Komisia sa nebude báť vyjadrovať sebaisto. Zostaneme však verní spôsobu, ktorý je Európe vlastný. 

Táto Komisia je takou geopolitickou Komisiou, akú si predstavujem a akú Európa naliehavo potrebuje. 

 

Celý prejav si môžete dočítať tu.

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
29. novembra 2019