Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Vyhlásenie22. júla 2023Zastúpenie na Slovensku

Spoločné vyhlásenie pri príležitosti Pride Bratislava

Stojíme pri LGBTQI+ komunite.

Spoločné vyhlásenie pri príležitosti Pride Bratislava

Tento rok na celom Slovensku oslavujeme Dúhové podujatia Pride, vrátane podujatí v Bardejove 10. júna, v Banskej Bystrici 24. júna, v Bratislave 22. júla a v Košiciach 26. augusta. Aj my stojíme pri LGBTQI+ komunite, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť slovenskej spoločnosti, usiluje sa o dosiahnutie úplnej rovnoprávnosti a zápasí tvárou v tvár s netolerantnosťou. Každý má právo na rešpekt, dôstojnosť a rovnosť – bez ohľadu na to, ako sa identifikuje alebo koho miluje.    

Minulý rok bol smutným mementom toho, ako jednoducho môžu nenávistné slová viesť k nenávistným skutkom. Keď sa terčom stane jedna skupina ľudí, všetci ľudia v zraniteľných situáciách sú v menšom bezpečí. Dvojnásobná vražda pred Teplárňou ukázala, že diskriminácia a násilie kráčajú ruka v ruke. Snahy o obmedzovanie ľudských práv LGBTQI+ osôb spôsobujú ďalšiu bolesť. Chceme zdôrazniť, že keď sa postavíme za práva všetkých, spoločnosť sa stane slobodnejšou, prosperujúcejšou a bezpečnejšou.         

Vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv, ktorá bola prijatá pred 75 rokmi, sa uvádza, že každému človeku prislúchajú ľudské práva a základné slobody. Vo Viedenskej deklarácii a Akčnom programe z roku 1993 sa potvrdzuje, že ľudské práva sú nedeliteľné, vzájomne závislé a navzájom prepojené. Princípy Charty základných práv Európskej únie vyžadujú, aby všetky členské štáty EÚ zakotvili rovnaké zaobchádzanie so všetkými, vrátane LGBTQI+ ľuďmi. Členské štáty a mimovládne organizácie združené v Koalícii za rovnaké práva na celom svete podporujú práva LGBTQI+ ľudí. O týchto právach nemožno vyjednávať. Sú to ľudské práva. Sú nedeliteľné. Sú základný kameň našej slobodnej a demokratickej spoločnosti.        

Všetkým lesbám, gayom, bisexuálom, transrodovým, queer a intersexuálnym ľuďom na Slovensku a vo svete, vidíme vás. Stojíme pri vás.  

***

Veľvyslanectvo Argentínskej republiky

Veľvyslanectvo Austrálie  

Veľvyslanectvo Belgického kráľovstva

Veľvyslanectvo Belgicka – Generálna delegácia Flámska

Veľvyslanectvo Bulharskej republiky

Veľvyslanectvo Cyperskej republiky  

České veľvyslanectvo v Bratislave  

Veľvyslanectvo Čiernej hory 

Veľvyslanectvo Čile  

Veľvyslanectvo Dánska

Zastúpenie skupiny EIB na Slovensku 

Veľvyslanectvo Estónska 

Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku 

Kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku 

Veľvyslanectvo Fínska 

Veľvyslanectvo Francúzska 

Veľvyslanectvo Grécka 

Veľvyslanectvo Holandského kráľovstva na Slovensku  

Veľvyslanectvo Írska 

Veľvyslanectvo Islandu 

Veľvyslanectvo Izraela

Veľvyslanectvo Japonska

Veľvyslanectvo Kanady 

Veľvyslanectvo Litovskej republiky  

Veľvyslanectvo Lotyšskej republiky 

Veľvyslanectvo Luxemburského veľkovojvodstva 

Veľvyslanectvo Maltskej republiky  

Veľvyslanectvo Mexika 

Nemecké veľvyslanectvo

Veľvyslanectvo Nórskeho kráľovstva v Bratislave  

Veľvyslanectvo Nového Zélandu 

Veľvyslanectvo Portugalska v Bratislave

Veľvyslanectvo Rakúska  

Veľvyslanectvo Rumunska 

Veľvyslanectvo Severného Macedónska 

Veľvyslanectvo Slovinskej republiky v Bratislave  

Veľvyslanectvo Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska 

Veľvyslanectvo Spojených štátov amerických 

Veľvyslanectvo Srbskej republiky 

Veľvyslanectvo Španielskeho kráľovstva v Bratislave  

Veľvyslanectvo Švajčiarska 

Veľvyslanectvo Švédska 

Veľvyslanectvo Talianska 

Veľvyslanectvo Ukrajiny

Wallonie.be a Wallonia-Brussels International na Slovensku

Juraj Droba, predseda Bratislavského samosprávneho kraja

Dana Kleinert, zástupkyňa starostu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

Silvia Porubänová a Slovenské národné stredisko pre ľudské práva 

Matej Vagač, starosta mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
22. júla 2023
Autor/autorka
Zastúpenie na Slovensku