Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok7. septembra 2023Zastúpenie na SlovenskuOdhadovaný čas čítania: 6 min

Správa o stave Únie 2023

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová v prejave o stave Únie načrtne hlavné priority na nasledujúci rok, pričom nadviaže na úspechy a výsledky Európskej únie v uplynulých rokoch. 

SOTEU 2023

Priamy prenos z prejavu o stave Európskej únie (SOTEU) predsedníčky Komisie Ursuly von der Leyenovej môžete sledovať v stredu 13. septembra 2023 o 9:00 h. na špecializovanej stránke Európskej komisie alebo na Facebooku Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku. Tento prejav bude zároveň jej posledným v tomto funkčnom období pred voľbami do Európskeho parlamentu v roku 2024. 

Priority a úspechy Komisie Ursuly von der Leyenovej  

Na začiatku svojho mandátu si Komisia Ursuly von der Leyenovej vytýčila mnoho ambicióznych cieľov zahŕňajúcich zelenšiu, digitálnejšiu a spravodlivejšiu Európsku úniu, ktoré boli úspešne naplnené. Medzi šesticu hlavných priorít patrí: Európska zelená dohodaEurópa pripravená na digitálny vekHospodárstvo, ktoré pracuje v prospech ľudíSilnejšia Európa vo svetePodpora európskeho spôsobu života a Nový impulz pre európsku demokraciu

Sledovať priamy prenos SOTEU 2023 

Silnejšia a odolnejšia Európska únia 

V minulom roku Európania ustáli energetickú krízu a vo svojich domovoch privítali milióny ukrajinských utečencov, najväčšiu vlnu vysídlených ľudí od druhej svetovej vojny. Zároveň posilnili hospodárstvo bezprecedentnými európskymi investíciami. Bol to ďalší rok plný nových výziev, ktoré EÚ opäť dobre zvládla vďaka tomu, že sme: 

 • stáli pri Ukrajine a prijali konkrétne kroky na vyvodenie zodpovednosti voči Rusku; 

 • podporili investície doma i v zahraničí; 

 • zvíťazili v energetickej vojne, ktorú vedie Rusko proti Európe; 

 • transformovali hospodárstvo tým, že sme urýchlili zelenú a digitálnu transformáciu; 

 • chránili základné hodnoty EÚ, ktorými sú rovnosť, inkluzívnosť a sociálna spravodlivosť. 

SOTEU 2023

Od posledného programu SOTEU predložila Európska komisia niekoľko prelomových návrhov vrátane: 

Dosiahnuté výsledky

Bezpečnosť a obrana mieru v Európe

 • Od januára do júna 2023 dostalo humanitárnu pomoc poskytnutú EÚ a ďalšími stranami 7,9 milióna Ukrajincov
 • EÚ a jej členské štáty poskytli na podporu Ukrajiny viac ako 76 miliárd eur
 • 100 miliónov eur na obnovu škôl a 300 autobusov, ktoré darovalo 11 krajín EÚ, aby sa ukrajinské deti mohli bezpečne dostať do školy
 • Takmer pätina ukrajinských detí našla bezpečné útočisko v EÚ
 • 11 balíkov sankcií proti Rusku, ktoré obmedzujú jeho schopnosť viesť a financovať vojnu
 • 1,2 miliardy eur sa v roku 2023 investovalo z Európskeho obranného fondu do projektov na zvýšenie našej bezpečnosti

Prosperita – investície do budúcnosti Európy

 • Znovu sme získali energetickú nezávislosť – z Ruska teraz pochádza menej ako 10 % celkového dovozu plynu do EÚ
 • V roku 2022 sme vyrobili viac elektriny z veternej a slnečnej energie ako z plynu
 • Nové iniciatívy a právne predpisy na urýchlenie plnenia Európskej zelenej dohody vrátane plánu na dosiahnutie klimatickej neutrality priemyslu EÚ
 • 43 miliárd eur na podporu výroby polovodičov v EÚ na základe európskeho aktu o čipoch
 • Nové pravidlá na ochranu používateľov na internete vrátane maloletých zavedené aktom o digitálnych službách
 • Spravodlivé a otvorené digitálne trhy vďaka aktu o digitálnych trhoch
 • Väčšia podpora pre vnútorný trh, ktorý v roku 2023 oslavuje 30. výročie vzniku, pričom predstavuje 440 miliónov ľudí, 23 miliónov podnikov a 15 % globálneho HDP
 • Európsky rok zručností 2023 – opatrenia na podporu pracovníkov a podnikov
 • NextGenerationEU800 miliárd eur na modernizáciu našich hospodárstiev
 • Global Gatewayinvestície vo výške 300 miliárd eur do udržateľných projektov po celom svete, pričom 90 projektov sa už realizuje
 • Obchod – dohody o voľnom obchode s Čile a Novým Zélandom, hospodárske partnerstvo s Keňou, pokrok v spolupráci s Austráliou, Mexikom a Mercosurom

Sociálny blahobyt – budovanie odolnosti

 • Boj proti korupcii – predložili sme návrhy na boj proti korupcii v EÚ a na celom svete. Navrhli sme aj nový osobitný sankčný režim zameraný na závažné činy korupcie na celom svete.
 • Zabezpečenie rovnosti – EÚ pristúpila k Istanbulskému dohovoru o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu
 • Opatrenia na zvýšenie kybernetickej bezpečnosti a posilnenie obrany proti hybridným hrozbám v kritických oblastiach, ako je energetika, doprava a digitálna infraštruktúra
 • Európska zdravotná únia – EÚ sa pripravuje na prípadné budúce pandémie a rieši ďalšie naliehavé výzvy v oblasti zdravia, ako je rakovina a duševné zdravie
 • Lieky – právne predpisy v oblasti liekov sa zmenia tak, aby boli lieky dostupnejšie, prístupnejšie a aby si ich ľudia mohli dovoliť
 • Bezpečnejšia migrácia  podpora členských štátov a nové akčné plány pre centrálne a západné Stredozemie a západný Balkán
 • Platforma pre pracovnú migráciu  podporuje migráciu kvalifikovanej pracovnej sily z krajín mimo EÚ
 • Prírodné požiare a záplavy – EÚ poskytuje zásadne dôležitú podporu krajinám v núdzi
 • V roku 2023 sme poskytli počiatočné prostriedky na financovanie humanitárnych potrieb na celom svete vo výške 8,4 miliardy eur

Súvislosti 

Európska komisia zastupuje a presadzuje záujmy Európskej únie ako celku. Pripravuje legislatívu a riadi každodennú činnosť súvisiacu s vykonávaním politík Únie a využívaním jej finančných prostriedkov. Jej činnosť riadi kolégium komisárov, ktorí pracujú na osobitných politických prioritách, ktoré stanovuje predsedníčka Komisie. Od roku 2019 predsedá Komisii Ursula von der Leyenová. Jej ambíciou je vytvoriť z Únie celosvetového lídra v oblasti ochrany životného prostredia, podpory rastu, inklúzie, inovácií, digitalizácie a ochrany demokracie, európskych hodnôt, občianskych práv a právneho štátu.  

Prejav o stave Únie (SOTEU) je východiskovým bodom dialógu s Európskym parlamentom a Radou na prípravu pracovného programu Komisie na nasledujúci rok. Správa o stave Únie, zakotvená v Lisabonskej zmluve, je stanovená v Rámcovej dohode o vzťahoch medzi Európskym parlamentom a Európskou komisiou z roku 2010. Podľa tejto rámcovej dohody má predseda Komisie povinnosť zaslať predsedovi Európskeho parlamentu a predsedníctvu Rady vyhlásenie o zámere, v ktorom podrobne opíše opatrenia, ktoré má Európska komisia v úmysle prijať v podobe právnych predpisov a iných iniciatív do konca nasledujúceho roka. 

Viac informácií o európskych témach a činnostiach Európskej komisie nájdete na jej oficiálnej internetovej stránke alebo na webe www.europa.sk.   

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
7. septembra 2023
Autor/autorka
Zastúpenie na Slovensku