Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok1. júna 2023Zastúpenie na SlovenskuOdhadovaný čas čítania: 3 min

Stáž v Agentúre EÚ pre základné práva

Výzva na predkladanie žiadostí o stáž je otvorená do 19. júna 2023.

stáž

Typ zmluvy: Stáž  

Termín na podávanie žiadostí: 19/06/2023 13:00 hod. 

Trvanie: 6 mesiacov 

Miesto výkonu práce: Viedeň, RAKÚSKO  

Základný mesačný plat: 1 458,43 EUR 

Agentúra EÚ pre základné práva 

Agentúra EÚ pre základné práva (FRA) poskytuje nezávislé, na dôkazoch založené poradenstvo tvorcom politík s cieľom pomôcť zabezpečiť plné dodržiavanie základných práv v celej EÚ pre každého. Na tento účel agentúra zhromažďuje a analyzuje informácie a údaje o celom rade otázok týkajúcich sa základných práv, poskytuje pomoc a odborné znalosti inštitúciám EÚ a vládam členských štátov EÚ, zvyšuje povedomie o právach, oznamuje svoje zistenia a posilňuje spoluprácu a väzby medzi aktérmi v oblasti základných práv. 

Stáže v Agentúre EÚ pre základné práva 

Stáž ponúka čerstvým absolventom vysokých škôl (najmenej jeden mesiac pred začiatkom stáže) a osobám, ktoré by mohli využiť počiatočnú pracovnú prax, pričom sa nevylučujú tí, ktorí nedávno získali vysokoškolský diplom alebo sa nachádzajú na začiatku novej profesionálnej kariéry. Aby ste sa mohli uchádzať o stáž, musíte mať ukončené aj posledné štúdium, a to najneskôr tri roky pred termínom na podávanie žiadostí.  

Oddelenia 

Hľadáme talentovaných ľudí na stáže na týchto oddeleniach: 

Human Resources (HR) 

Digital Services and Facilities (DS&F) 

Finance and Contracting (F&C) 

Planning and Monitoring (P&M) 

EU Agencies Network Coordination (EUAN) 

Ako sa prihlásiť 

Prihlášku vyplňte v angličtine. Akceptované budú len žiadosti doručené prostredníctvom elektronickej náborovej platformy agentúry FRA.   

V prihláške musíte uviesť, do ktorého z uvedených organizačných útvarov sa hlásite. Môžete uviesť len jeden subjekt. Uchádzači, ktorí sa uchádzajú o viac ako jednu oblasť, budú automaticky zamietnutí. 

Žiadosti, ktoré nespĺňajú kritériá oprávnenosti alebo ktoré boli predložené nesprávne, budú vylúčené ako neoprávnené.  

Ak váš materinský jazyk nie je jedným z úradných jazykov Európskej únie, uveďte to v motivačnom liste a vo formulári prihlášky vyberte svoj druhý jazyk ako materinský jazyk. 

Kto sa môže prihlásiť 

Na to, aby ste mohli absolvovať stáž v agentúre FRA, musíte spĺňať tieto podmienky:  

  • Byť štátnym príslušníkom členských štátov Európskej únie (27), krajín EHP (3) a kandidátskych krajín EÚ (Albánsko, Bosna a Hercegovina, Moldavsko, Čierna Hora, Severné Macedónsko, Srbsko, Turecko a Ukrajina) a potenciálnych kandidátskych krajín (Gruzínsko a Kosovo*).  
  • Mať veľmi dobrú znalosť angličtiny (B2). 

  • Mať ukončené vysokoškolské štúdium (získať diplom) najneskôr jeden mesiac pred dátumom začiatku stáže (t. j. najneskôr 1. septembra 2023).  

Podrobné informácie o kritériách oprávnenosti, ako aj o právach a povinnostiach stážistov nájdete v často kladených otázkach a v pravidlách, ktorými sa riadi program stáží v agentúre FRA. Odporúčame Vám, aby ste si ich pred odoslaním prihlášky pozorne prečítali.  

* Týmto označením nie sú dotknuté pozície k štatútu a označenie je v súlade s rezolúciou BR OSN č. 1244 a so stanoviskom Medzinárodného súdneho dvora k vyhláseniu nezávislosti Kosova. 

Obdobie stáže 

Stáž je ponúkaná na dobu šiestich mesiacov, od 1. októbra 2023 do 30. marca 2024. Stážista bude pracovať v priestoroch agentúry FRA vo Viedni (Rakúsko). 

Viac informácií nájdete na: https://fra.gestmax.eu/815/1/call-for-applications-for-the-traineeship-call-october-2023-cohort?backlink=search 

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
1. júna 2023
Autor/autorka
Zastúpenie na Slovensku