Prejsť na hlavný obsah
Logo Európskej komisie
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok21. marca 2017

Ste za európsku ochranu vodných zdrojov?

water_web.jpg
© EU
Bezpečná pitná voda je základom verejného zdravia. Každý obyvateľ EÚ denne spotrebuje do 150 litrov vody, no 4,5 % obyvateľov únie k pitnej vode doteraz nemá stály prístup. Voda nie je štandardným komerčným produktom, no je ekonomicky dôležitá pre priemysel a spotrebiteľov. 

Dobrá prívodová infraštruktúra je nutným predpokladom ekonomického rastu a nedostatky v kvalite a kvantite so sebou prinášajú vysoké sociálne a ekonomické náklady. Aby sa takýmto nákladom predišlo, je pre EÚ životne dôležité zachovanie a vylepšovanie zdravých zásob pitnej vody. Hlavnou európskou smernicou, venovanou tejto problematike, je Smernica o pitnej vode 98/83EC (DWD), prijatá v roku 1980 a upravená v roku 1998. Komisia v roku 2017 plánuje jej revíziu v rámci programu Obehového hospodárstva.

Podporili by ste zvýšenú európsku ochranu vodných zdrojov? Napíšte nám svoj názor na zmenu Smernice o pitnej vode. Viac informácií nájdete na webovej stránke http://europa.eu/!gd77hk.

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
21. marca 2017