Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok20. apríla 2023Zastúpenie na SlovenskuOdhadovaný čas čítania: 2 min

Stovka zaregistrovaných občianskych iniciatív Európanov

Európska komisia zaregistrovala stú európsku iniciatívu občanov s názvom Prepojenie všetkých európskych hlavných miest a ľudí prostredníctvom vysokorýchlostnej železničnej siete.

Európska iniciatíva občanov

Európska iniciatíva občanov bola zavedená Lisabonskou zmluvou ako nástroj občanov na ovplyvňovanie tvorby politík. Oficiálne je k dispozícii od apríla 2012. Odvtedy sa pod iniciatívy podpísalo okolo 18 miliónov občanov. Komisii bolo doposiaľ doručených 125 žiadostí o začatie európskej iniciatívy občanov, z ktorých 100 bolo napokon zaregistrovaných.

Po formálnom zaregistrovaní európskej iniciatívy občanov môže touto formou milión občanov pochádzajúcich aspoň zo siedmich členských štátov EÚ vyzvať Európsku komisiu, aby navrhla právne akty v oblastiach, v ktorých má právomoc konať.

Iniciatíva je prípustná, ak spĺňa tieto podmienky: 1. navrhovaná iniciatíva nesmie zjavne prekračovať rámec právomocí Komisie predložiť návrh právneho aktu, 2. nesmie predstavovať zjavné zneužitie práva, byť zjavne neopodstatnená ani šikanujúca, 3. ani nesmie byť zjavne v rozpore s hodnotami Únie.

Návrh Komisie na revíziu európskej iniciatívy občanov z roku 2017, ktorý Rada a Parlament prijali v roku 2019, viedol k zvýšenej účasti občanov na nej. Revízia zjednodušila proces podávania žiadostí, znížila administratívnu záťaž a zvýšila transparentnosť, čím uľahčila občanom registráciu iniciatív a zber podpisov.

Európska iniciatíva občanov

Potrebný jeden milión podpisov sa doteraz podarilo zozbierať deviatim iniciatívam. Sedem z nich už dostalo odpoveď Komisie a dve sa momentálne skúmajú. Najnovšie 5. apríla sa Komisia vyjadrila k iniciatíve Zachráňme včely a poľnohospodárov! Za poľnohospodárstvo šetrné voči včelám pre zdravé životné prostredie.

Európske iniciatívy občanov dávajú občanom možnosť zaradiť do programu EÚ určité témy a priniesli už konkrétne výsledky. Komisia napríklad v odozve na jednu iniciatívu oznámila, že v roku 2023 predloží návrh na zákaz klietok pre všetky zvieratá uvedené v iniciatíve. V nadväznosti na iniciatívy Právo na vodu a Zákaz glyfozátu boli prijaté legislatívne akty, ktoré sa uplatňujú od roku 2021.

Stá registrácia predstavuje dôležitý míľnik od zavedenia tohto jedinečného nástroja, ktorý európskym občanom umožňuje aktívne sa zúčastňovať na formovaní politík a priorít Európskej únie. Je ňou európska iniciatíva občanov s názvom Prepojenie všetkých európskych hlavných miest a ľudí prostredníctvom vysokorýchlostnej železničnej siete. Organizátori iniciatívy vyzývajú Komisiu, aby navrhla právne záväzný akt zameraný na spojenie všetkých európskych hlavných miest vysokorýchlostnými železničnými traťami, a to prepojením existujúcich vysokorýchlostných železničných sietí a budovaním vysokorýchlostných tratí tam, kde zatiaľ nie sú.

Ďalšie informácie

Prepojenie všetkých európskych hlavných miest a ľudí prostredníctvom vysokorýchlostnej železničnej siete

Európske iniciatívy občanov, pre ktoré sa v súčasnosti zbierajú podpisy

Fórum európskej iniciatívy občanov

Kampaň #EUTakeTheInitiative

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
20. apríla 2023
Autor/autorka
Zastúpenie na Slovensku