Skip to main content
Logo Európskej komisie
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok11. októbra 2016

Študentský veľtrh AKADÉMIA & VAPAC

vapac2016.png
© EU
Študenti stredných škôl, máte práve výnimočnú šancu, aby ste sa zorientovali, akú vysokú školu si zvoliť. Pozývame vás na Študentský veľtrh AKADÉMIA & VAPAC, kde sa dozviete, aké máte možnosti pri vašom ďalšom rozhodovaní. Veľtrh sa koná v dňoch 11. – 13. októbra 2016 v Bratislave, v Aegon aréne NTC.

Vedúci Zastúpenia Európskej komisie, Dušan Chrenek, spolu s ministrom školstva, vedy, výskumu a športu, Petrom Plavčanom, prezidentom rektorskej konferencie Rudolfom Kropilom a riaditeľkou veľtrhu Danielou Kráľovičovou dnes slávnostne otvorili jubilejný 20. ročník veľtrhu  štúdia a kariéry AKADÉMIA & VAPAC®. Veľtrh sa koná pod záštitou podpredsedu Európskej komisie Maroša Šefčoviča a zúčastňujú sa ho desiatky vystavovateľov a tisícky študentov.

Dušan Chrenek vo svojom príhovore zdôraznil: "Študenti stredných škôl práve teraz prijímajú jedno z dôležitých životných rozhodnutí, ktorým je výber štúdia na vysokej škole. Veľtrh im pomôže zorientovať sa v tom, aké majú možnosti". 

Poukázal na to, že kvalita vzdelania je kľúčová pre ďalší rozvoj Európskej únie. "Na to, aby Európa mohla úspešne súťažiť na svetovom trhu potrebuje kvalitných, vzdelaných ľudí, ktorí prichádzajú s novými nápadmi a inováciami. Vo vzdelávacom procese môžu študenti využiť aj široké možnosti, ktoré im ponúka Európska únia. Dobrým príkladom je študentský výmenný program Erasmus."

Pomocou programu Erasmus majú študenti majú možnosť zlepšiť svoje jazykové schopnosti,  poznať iné kultúry a obohatiť svoj osobný a profesijný život. Milióny študentov už využili tento program, vrátane viac ako 20 tisíc Slovákov. Program Erasmus+ na roky 2014-2020 má rozpočet – 14,7 mld., ktorý umožní 4 miliónom mladých ľudí možnosť študovať, školiť sa, vyučovať alebo vykonávať dobrovoľnícku činnosť v zahraničí.

Pre znižovanie nezamestnanosti je dôležitá Záruka pre mladých ľudí, ktorá pomôže všetkým mladým ľudom dostať kvalitnú ponuku zamestnania, ďalšieho vzdelávania, učňovskej prípravy alebo stáže do štyroch mesiacov po strate zamestnania alebo po ukončení formálneho vzdelávania. Na túto oblasť má Slovensko vyčlenených približne 200 miliónov eur.

Ďalšou podporou sú EÚ fondy ktoré sú určené na vzdelávacie aktivity a vzdelávaciu infraštruktúru na obdobie 2014-2020 v hodnote približne 732 miliónov EUR.

Dušan Chrenek tiež zdôraznil: "Voľba vzdelania je významná pre každého jedného študenta. Kvalitné vzdelanie zvyšuje cenu mladých na trhu práce. Po  šikovných a vzdelaných mladých ľuďoch je stále dopyt."

Viac informácií o študenstkom veľtrhu nájdete na www.akademiavapac.sk

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
11. októbra 2016