Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok18. novembra 2019Odhadovaný čas čítania: 2 min

Súťažte o Cenu J. A. Komenského za kvalitnú výučbu o EÚ na stredných školách

comenius_prize_2.png
© EU
Generálne riaditeľstvo pre vzdelávanie, mládež, šport a kultúru (GR EAC) vyhlasuje Cenu Jana Amosa Komenského za kvalitnú výučbu o Európskej únii na stredných školách. Uzávierka prihlášok je 6. februára 2020.

Ocenenie vo výške 8 000 eur získa jeden víťaz z každej členskej krajiny EÚ.

Ocenené budú stredné školy, ktoré pomáhajú svojim študentom dozvedieť sa o Európskej únii inšpiratívnymi spôsobmi. Cieľom ocenenia je uznať prácu pedagógov v každom členskom štáte a poukázať na ňu v celej EÚ a zároveň poukázať  na význam výučby a získavania vedomostí o EÚ v mladom veku. Ocenenie poukáže na inovatívne vyučovacie metódy, ktorými sa žiaci aktívne učia o EÚ, a pomôže s ich šírením.

Komisár pre vzdelávanie, mládež, šport a kultúru Tibor Navracsics uviedol:
„Je potrebné prijať opatrenia na zlepšenie vedomostí a znalostí občanov o EÚ. Je nevyhnutné, aby školy vzdelávali svojich žiakov o Európskej únii. Školy môžu pomôcť mladým Európanom, aby sa stali aktívnymi a informovanými európskymi občanmi, ktorí sa zapájajú do demokratických procesov formujúcich budúcnosť EÚ. Teší ma, že toto nové ocenenie zviditeľňuje prácu škôl, ktoré zvyšujú informovanosť žiakov o Európskej únii inšpiratívnymi spôsobmi a podporujú pocit spolupatričnosti.“

Výzva uverejnená 6. novembra je osobitne zameraná na tie stredné školy, ktoré:


Inšpiratívnymi spôsobmi pomáhajú svojim študentom získať podstatné znalosti a vedomosti o Európskej únii: o jej histórii, základných hodnotách a cieľoch, činnostiach a politikách, o fungovaní jej inštitúcií a o rozhodovacích procesoch.
Prácu so študentmi zameriavajú na kritické uvažovanie o minulosti, súčasnosti a budúcnosti Európy, ako aj o výhodách a výzvach Európskej únie.
Zvyšujú motiváciu študentov zúčastňovať sa na demokratických procesoch, ktoré formujú budúcnosť Európskej únie, ako aj ich oddanosť k jej základným hodnotám.


Uzávierka prihlášok: 6. február 2020 o 17:00 hod SEČ.
Kto sa môže prihlásiť: stredné školy, ktoré sú zriadené a majú sídlo v EÚ (nie jednotliví učitelia). 

 

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
18. novembra 2019