Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok8. marca 2017Odhadovaný čas čítania: 3 min

Sviatok, ktorý by nemal byť len o kvetoch

zeny_web.jpg
© EU
Predstavte si dvoch ľudí, ktorí v škole píšu test. Obom sa podarí zodpovedať rovnakých deväť z desiatich otázok, no kým jedného učiteľ ocení jednotkou, druhému sa ujde iba dvojka. Zdá sa vám to absurdné? Určite, a to aj v prípade, ak by jedným študentom bol muž a druhým žena. Komentár Dušana Chreneka

Niečo veľmi podobné sa však stále deje na trhu práce. Slovenské ženy zarobia za hodinu v priemere o takmer pätinu menej ako muži a platová nerovnosť sa prejavuje aj v prípadoch, ak zástupcovia oboch pohlaví zastávajú totožné pozície. Veľký nepomer pretrváva aj v pomere mužov a žien vo vrcholných manažmentoch firiem, či v politike.  

Na tieto súvislosti netreba zabúdať ani dnes, počas Medzinárodného dňa žien, kedy sa my, muži, chceme ženám poďakovať za ich úsilie a obetavosť. Pripomenúť si treba i to, že slovenské ženy, v porovnaní s ich náprotivkami, stále strávia zhruba trikrát toľko času nad neplatenými prácami pri starostlivosti o domácnosť alebo deti. A to často aj na úkor ich kariéry, keď si z praktických dôvodov neraz radšej volia zamestnania s kratším pracovným časom alebo menšou plácou. Dôsledkom takéhoto správania sú aj nižšie dôchodky a väčšie ohrozenie žien chudobou v starobe.

Rovnosť je výhodná

Veľkým problémom stále zostávajú aj historické predsudky časti spoločnosti, dvojaký meter zamestnávateľov alebo slabšie oceňovanie „typicky“ ženských povolaní.

Stále väčšia časť spoločnosti si však uvedomuje, že takáto nerovnosť nie je správna. Pre zlepšenie môžeme veľa spraviť i my, muži, či už odbremenením žien od časti povinností pri starostlivosti o domácnosť a rodinu alebo zdieľaním časti rodičovskej dovolenky.

V mnohých aspektoch je však nevyhnutné zapojenie celej spoločnosti, či už ide o zvyšovanie dostupnosti jaslí a škôlok, podporovanie flexibilného pracovného času alebo nastavenie sociálneho systému, ktorý bude rovnoprávnosť podporovať.

Nie je to pritom len otázka férovosti, pozitívne dôsledky môžeme pocítiť všetci. Viaceré svetové výskumy ukazujú, že firmám so ženami v manažmente sa darí dosahovať vyššiu návratnosť kapitálu a menej často sú spájané aj s podvodmi. Ženy sú už dnes v priemere vzdelanejšie, lepšie ovládajú cudzie jazyky a mnohým z nich sa darí kultivovať aj politiku.

Slovenské zaostávanie

Veľkú pozornosť tejto téme preto venuje aj Európska únia, ktorá na opatrenia vedúce k rovnocennejšiemu zapojeniu žien do pracovného procesu vynakladá značné prostriedky. Napríklad na rozšírenie kapacít v našich jasliach a škôlkach je do roku 2020 vyhradených 155 miliónov eur, vďaka ktorým môže v predškolských zariadeniach pribudnúť až 20-tisíc miest.

V tomto roku sa Európsky parlament bude zaoberať aj viacerými návrhmi, ktoré môžu nielen pomôcť pracujúcim rodičom nájsť rovnováhu medzi súkromným a pracovným životom, ale môžu aj pomôcť zvýšiť účasť žien na trhu práce.

Na odstraňovaní nerovnosti však musia ďalej pracovať aj národné orgány. Neodôvodnený rozdiel v odmeňovaní žien a mužov u nás totiž patrí medzi najvyššie v EÚ, výrazne podpriemerné sú aj miera zamestnanosti žien, podiel detí v predškolskej výchove, či zapojenie mužov do rodičovskej dovolenky. 

Slovenským ženám by som preto pri ich sviatku chcel okrem zdravia, šťastia a trpezlivosti zaželať aj čo najviac partnerov či politikov, pre ktorých MDŽ znamená viac ako len kyticu, či pozvanie na večeru.

Dušan Chrenek, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku

Komentár bol uverejnený v denníku Pravda 8.3.2017.

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
8. marca 2017