Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Denné spravodajstvo27. mája 2024Zastúpenie na SlovenskuOdhadovaný čas čítania: 7 min

Učiteľskou osobnosťou Slovenska je mladá učiteľka z malej obce na východe Michaela Babejová

Víťazkou Ceny Zastúpenia Európskej komisie za podporu európskych hodnôt sa stala Eva Radičová, ktorá je učiteľkou 1. stupňa na Základnej škole Márie Rázusovej-Martákovej v Liptovskom Mikuláši.

Národna Cena Učiteľská osobnosť Slovenska

Tento rok kraľujú oceneniu Učiteľská osobnosť Slovenska ženy. Obe laureátky Michaela Babejová aj Eva Radičová sú učiteľky 1. stupňa na základnej škole. Odbornú porotu tvorenú vzdelávacími expertami zaujali predovšetkým svojim ľudským prístupom a empatiou. „Ich výnimočnosť spočíva v schopnosti vytvoriť učebné prostredie, kde sa deti cítia dobre, tešia sa na školu a vďaka tomu sú plne otvorené učebnému procesu a dokážu absorbovať vedomosti s väčšou ľahkosťou. Okrem písania a čítania ich učia počúvať sa navzájom, spolupracovať, adekvátne reagovať na konflikty a ich riešenie, komunikovať a vciťovať sa do iných. Sú to zručnosti nevyhnutné pre spokojný život, ale tiež osobnostné návyky, ktoré tieto učiteľky učia vlastným príkladom,“ vyjadrila sa jedna z organizátoriek ocenenia, manažérka Komenského inštitútu a výkonná riaditeľka mimovládnej organizácie CEEV Živica Zuzana Labašová

Podľa porotkyne a hlavnej školskej inšpektorky Alžbety Štofkovej Dianovskej vnímajú obidve učiteľky svojich žiakov v kontexte ich  radostí a starostí. „Inklúziou je popretkávaná ich dennodenná  činnosť v škole a aj v bežnom živote. Rozvíjajú potenciál každého dieťaťa,“ poznamenala Dianovská. 

V porote tento rok nechýbal ani minuloročný laureát hlavnej ceny Učiteľská osobnosť Slovenska Rastislav Očenáš. „Michaela aj Eva majú spoločné to, čo v súčasnej dobe tak veľmi v školstve chýba - neskutočnú dávku ľudskosti aj schopnosť s človečinou pracovať.  V dnešnej instantnej dobe umelej inteligencie, neistoty a rozdelenia v spoločnosti je pre mňa práve toto nádejou, že zostaneme ľuďmi a dokážeme spoločne v tejto krajine existovať,“ zdôraznil Očenáš. „Z ich vyučovania cítiť zmysluplnosť a potrebu ísť do hĺbky vecí. V tomto nastavení vedia byť veľmi nákazlivé, a to sa prenáša na ich žiačky a žiakov. Neboja sa tém, ktoré by iní učitelia radšej neriešili - dotýkajú sa reálnych potrieb detí a práve preto sú veľmi aktuálne až nadčasové v tom, čo robia. Veľmi sa mi páči, že vyučujú v témach a projektoch, čím pripravujú žiakov na život, ktorý sa tiež odohráva "projektovo" a vo viacerých vrstvách naraz,“ dodal. 

Čerstvá laureátka ceny Učiteľská osobnosť Slovenska Michaela Babejová sa snaží nájsť cestu ku každému žiakovi a žiačke. Pomáha si pri tom príbehom Pippi Dlhej Pančuchy, s ktorou sa dokáže veľa detí ľahko stotožniť. „Pippi má hlavu plnú výborných nápadov a srdce tak veľké a dobré, že by sa doň vošiel celý svet. Považujem ju za veľmi inkluzívnu postavu. Aj svojím nekonvenčným vzhľadom (farebné oblečenie plné záplat, ryšavé vlasy, pehy) svetu ukazuje pravé hodnoty a z detí v našej triede sa tak každým dňom stávajú samostatnejšie, starostlivejšie, zodpovednejšie, rozhľadenejšie bytosti s otvorenou mysľou,“ skonštatovala. 

Záleží jej tiež na tom, aby každé dieťa v triede zažilo úspech, aby malo samo zo seba dobrý pocit a aby rástla jeho sebadôvera.„Mojím cieľom je nájsť, v čom jednotlivé deti vynikajú a ukázať to aj im samotným - či je to trpezlivosť, starostlivosť a záujem o druhých, dobrá pozornosť, priateľské správanie, iniciatíva, manuálne zručnosti, výtvarný, hudobný alebo športový talent. Dieťa si zvnútorňuje to, čo často počúva. A to stmeľuje i kolektív. Ak sa dieťa cíti prijaté, prijíma i ostatných,“ zdôraznila Babejová. Táto mladá pedagogička máva s deťmi každodenné ranné komunitné kruhy, vedie s nimi denník emócií, učí v blokoch, využíva rovesnícke vzdelávanie a ďalšie inovatívne techniky. Píše blog a svoje skúsenosti sa snaží odovzdávať aj iným pedagógom a pedagogičkám. 

Víťazkou Ceny Zastúpenia Európskej komisie za podporu európskych hodnôt 🇪🇺 sa stala Eva Radičová, ktorá je učiteľkou 1. stupňa na Základnej škole Márie Rázusovej-Martákovej v Liptovskom Mikuláši.

Cenu verejnosti získala s 4 734 hlasmi ( z celkového počtu 13 464 hlasov) Eva Radičová, ktorá je učiteľkou 1. stupňa na Základnej škole Márie Rázusovej-Martákovej v Liptovskom Mikuláši. Ocenila ju aj odborná porota Cenou Zastúpenia Európskej komisie

Eva Radičová sa snaží svojich žiakov a žiačky osobnostne rozvíjať vytvorením bezpečného a podnetného prostredia v triede. Žiaci sa podľa nej veľa nenaučia, ak sú v priveľkom strese alebo sa niečoho boja.  „Nesnažím sa  o dokonalosť, ani to nevyžadujem od svojich žiakov. Učím ich pracovať aj so slabými stránkami, byť všímavý k sebe, svojmu okoliu, komunite. Nosné piliere mojej práce sú: učiť žiakov, aby preberali zodpovednosť za svoju prácu, za svoje učenie, seba i svoje okolie, vytvárať príležitosti, výzvy, kde sa učia plánovať, organizovať, dodržiavať termíny, pracovať v tíme, spolupracovať, komunikovať. Každé ráno začíname ranným kruhom, bez ktorého si to žiaci nevedia už ani predstaviť. Dostávajú príležitosť vyjadriť svoje pocity, potreby, učia sa počúvať sa navzájom, byť empatickí, prejaviť súcit, a to bez posudzovania a skákania do reči. Diskusia, tvorba otázok, pojmové mapy, hľadanie odpovedí – to všetko je súčasťou procesu učenia sa v našej triede,“ vysvetľuje Radičová. 

Témou tohto ročníka bol wellbeing učiteľov a žiakov. Som rada, že téma duševného zdravia sa dostáva do popredia ako dôležitá oblasť formálneho vzdelávania.  V praxi sa stretávame s nárastom počtu prípadov sebapoškodzovania, úzkostí, depresií mladých ľudí, ale aj prípadov šikany. Všetky tieto faktory je v prvom rade potrebné pomenovať a následne vytvárať v školách bezpečný priestor a budovať vzájomnú všímavosť a empatiu aby sme vedeli predísť a podchytiť žiačky a žiakov, ktorí si prechádzajú ťažkým obdobím a poskytnúť im včasnú pomoc. O to sa snaží tiež iniciatíva  #načúvajmesi. Wellbeingu sa v posledných rokoch venovala aj štátna školská inšpekcia a ministerstvo školstva zaradilo duševné zdravie ako jednu zo svojich priorít. Wellbeing žiakov aj učiteľov je koniec koncov nevyhnutnou podmienkou pre rast, učenie a napĺňanie svojho potenciálu,“ vysvetlila Labašová.

Slávnostného galavečera sa zúčastnili všetci traja poslední ministri školstva: súčasný minister Tomáš Drucker, bývalý minister Daniel Bútora a aj Ján Horecký. Organizátori tak chceli symbolicky prejaviť spoločné spájanie síl naprieč politickým spektrom pre prospech vzdelávania. 

Zopár čísiel na záver: Porota hodnotila tento rok 152 prihlášok

Odborná porota vyberala z finálovej desiatky, v ktorej bolo 8 žien a 2 muži pochádzajúci z rôznych regiónov Slovenska. Ich výberu prechádzalo semifinále, v ktorom bolo 30 finalistov. Celkovo bolo do tohto ročníka prihlásených 1490 nominácií, pričom platných prihlášok bolo 152. Mnohé pedagogičky a pedagógovia boli totiž nominovaní niekoľkokrát – najmä tí, ktorí sú medzi žiakmi mimoriadne obľúbení. Najviac nominácií pritom prišlo z Bratislavského kraja, ale dobré zastúpenie mali aj ostatné regióny Slovenska. Zo 152 platných prihlášok bolo 27 mužov

Global Teacher Prize jej medzinárodné ocenenie, ktoré spája komunitu inšpiratívnych pedagógov z celého sveta. Na Slovensku je jeho licencovanou súčasťou ocenenie Učiteľská osobnosť Slovenska. Zastrešujú ho mimovládna nezisková organizácia CEEV Živica a Komenského inštitút. Ocenenie sa koná pod záštitou Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR a Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku. Ocenenie Učiteľ Slovenska môžeme organizovať vďaka  dlhoročnej podpore Nadačného fondu Slovak Telekom a FinQ.

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
27. mája 2024
Autor/autorka
Zastúpenie na Slovensku