Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok26. októbra 2016Odhadovaný čas čítania: 6 min

Únia má novú stratégiu vesmírnej politiky

sefco_bienkovska.jpg
© EU
Európska komisia dnes (26. októbra 2016) predstavila dlho očakávanú komplexnú stratégiu pre vesmírnu politiku Európy, ktorá  podporí vytváranie nových služieb a posilní postavenie Európy v tejto oblasti. Cieľom stratégie je zabezpečiť autonómny prístup Európy k vesmírneho priestoru a k jeho využívaniu, čo prispeje nielen nášmu priemyslu a podnikateľom, ale aj našej  bezpečnosti, obrane a celkovej strategickej nezávislosti. 

Stratégiu pre vesmírnu politiku Európu predstavil slovenský eurokomisár a podpredseda Európskej komisie zodpovedný za Energetickú úniu, ktorý pri tejto príležitosti uviedol: ,,Hlavným dôvodom prijatia vesmírnej stratégie bolo, že satelitné technológie čoraz viac ovplyvňujú náš život. Bez toho, aby sme si to uvedomovali, satelity poskytujú služby, ktoré využívame každý deň, napríklad pri používaní mobilných telefónov, pri jazde autom, pri leteckej doprave, sledovaní televízie, predpovedi počasia alebo bankových transakciách. Z tohto pohľadu je veľmi dôležité, aby si Európska únia zachovala svoju autonómiu a upevnila svoje postavenie lídra v oblasti vesmírnych technológií, vedľa iných konkurentov, akými sú Spojené štáty americké, Rusko, Čína alebo India; musíme mať  stratégiu a víziu, na ktorej všetci budeme spoločne pracovať. Žiadna členská krajina Európskej únie si nemôže dovoliť financovať vesmírne programy sama. Preto sme sa ako Európska únia rozhodli investovať 12 miliárd Eur do rozvoja vysokokvalitných vesmírnych projektov. Chcel by som uviesť, že nejde o náklady, ale o dlhodobú investíciu v oblasti využívania satelitných dát a služieb.  Kľúčovým je sústrediť sa na to, čo je pre Európu dôležité  a za čo zodpovedá Európska únia, a to sú programy Galileo a Copernicus, ktoré už dnes poskytujú  vynikajúce služby v oblasti dát zo satelitného pozorovania Zeme. Tieto využívajú nielen Európania, ale aj americká NASA, ktorej snímky z Copernica  pomohli pri riešení živelných  katastrof v Spojených štátoch amerických. Do konca roka by sme mali vypustiť ďalšie štyri satelity, ktoré by mali doplniť systém Galileo; budú poskytovať prvé služby, ktoré umožnia oveľa presnejší signál ako súčasný systém GPS.  Veríme, že to môže mať veľký vplyv na budúce technológie ako sú  autonómne riadenie áut či inteligentná doprava. Z tohto dôvodu som veľmi rád, že sa nám stratégiu podarilo pripraviť v rekordnom čase v úzkej spolupráci s Európskou vesmírnou agentúrou, ktorá aj vďaka tomu, že Európska únia investovala 12 miliárd Eur  do programov, sa môže venovať vzrušujúcejším misiám, ako sú plánované misie na Mars  či hlbšie skúmanie vesmírneho priestoru". 

Súvislosti

Vesmírna politika patrí medzi najmladšie politiky Európskej únie, nakoľko bola zavedená Lisabonskou zmluvou v roku 2009, ktorá jasne vymedzila kompetencie Európskej únie v danej oblasti.  Hlavnou úlohou Európskej únie a Komisie je podporovať programy ako sú Galileo, Copernicus a čo najširšie využívanie nimi poskytovaných satelitných služieb a dát európskymi spoločnosťami.

Európa ako celok [členské štáty, Európska únia, Európska vesmírna agentúra a Európska organizácia pre využitie meteorologických satelitov (EUMETSAT)] je významným globálnym hráčom v oblasti vesmírneho priestoru. Ide o silný a konkurencieschopný priemysel, najmä v oblasti satelitov, nosných rakiet a súvisiacich služieb. Európsky vesmírny priemysel predstavuje 6 percent HDP EÚ, zamestnáva viac než 230 000 pracovníkov a vytvára pridanú hodnotu odhadovanú na 46 až 54 miliárd EUR. Európa vyrába tretinu svetových satelitov.

Vesmírne programy EÚ dnes poskytujú služby, ktoré sa stali nevyhnutnosťou pre každodenný život každého občana. Údaje z vesmírneho priestoru potrebujeme pri používaní mobilného telefónu, pri jazde autom s navigačným systémom, pri leteckej doprave či sledovaní satelitnej televízie. Zohrávajú rozhodujúcu úlohu aj pri ochrane kľúčových prvkov infraštruktúry, ako sú elektrárne, inteligentné siete alebo dokonca aj bankové transakcie. Údaje z vesmírneho priestoru pomáhajú pri riadení hraníc a záchrane života na mori. Zlepšujú našu schopnosť reagovať na zemetrasenia, lesné požiare a záplavy. Umožňujú poľnohospodárom plánovať dopredu. Pomáhajú chrániť životné prostredie a monitorovať zmenu klímy.

Vesmírna stratégia pre Európu reaguje na rastúcu globálnu konkurenciu, čoraz vyššiu mieru zapojenia súkromného sektora a významné technologické zmeny. Komisia navrhuje celý rad opatrení s cieľom umožniť Európanom čo najlepšie využívať výhody, ktoré ponúka vesmírny priestor, vytvoriť správne prostredie pre rast nových podnikov v doméne vesmírneho priestoru, posilniť postavenie Európy v tejto oblasti vesmírneho priestoru a zvýšiť jej podiel na svetových trhoch.

Nakoľko vesmírna infraštruktúra, ktorú doteraz používame na vynášanie našich satelitov, je dostatočne drahá, musíme sa snažiť o znižovanie nákladov napríklad aj investíciami do vybudovania vlastnej európskej infraštruktúry. Európska únia v nasledujúcich 10 až 15 rokoch plánuje v rámci svojich programov Galileo a Copernicus vypustiť viac ako 30 satelitov.  Je to príležitosť najmä pre hospodársku životaschopnosť budúcich nosných rakiet Ariane 6 a VEGA C, ktoré sa vyrábajú v Európe.

V rokoch 2014 – 2020 investuje EÚ 12 miliárd Eur do rozvoja vysokokvalitných kozmických projektov. Program Copernicus, popredný poskytovateľ údajov získaných pozorovaním Zeme na celom svete, už pomáha pri zachraňovaní života na mori, zlepšuje našu reakciu na prírodné katastrofy, ako sú napríklad zemetrasenia, lesné požiare alebo záplavy, a umožňuje poľnohospodárom lepšie riadiť pestovanie plodín. Program Galileo, vlastný európsky globálny navigačný satelitný systém,  bude už čoskoro poskytovať veľmi presné informácie o polohe a čase. Európska geostacionárna navigačná služba (EGNOS) zase poskytuje navigačné služby na záchranu života používateľom leteckej, námornej a pozemnej dopravy na väčšine územia Európy.

Európska únia bude ďalej podporovať prístup európskych spoločností ku svetovým trhom. Vychádzajúc zo súčasnej iniciatívy začína pracovať na komplexných službách EÚ týkajúcich sa informovanosti o situácii v kozmickom priestore na ochranu kritickej kozmickej infraštruktúry pred kozmickým odpadom, kozmickým počasím a kybernetickými útokmi.

Súčasťou predstavenia Stratégie pre vesmírnu politiku Európy je aj podpis historicky prvej  dohody medzi Európskou úniou a Európskou vesmírnou agentúrou o spolupráci na spoločnej vízii európskej politiky v oblasti vesmíru.

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
26. októbra 2016