Prejsť na hlavný obsah
Logo Európskej komisie
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok25. novembra 2016

Už je toho dosť!

vaw_web.jpg
© EU
V súčasnosti každá tretia žena v EÚ zažila počas svojho života určitú formu rodovo motivovaného násilia. Nemôžeme ignorovať obrovské následky, ktoré toto násilie spôsobuje rodinám, komunitám a spoločnosti. Preto dnes, pri príležitosti Medzinárodného dňa boja proti násiliu páchanému na ženách, hovoríme: Už je toho dosť.

Ženy a dievčatá v EÚ a mimo nej naďalej čelia rozšírenému násiliu. Ženy a dievčatá na celom svete sú naďalej bité doma, sexuálne a ekonomicky zneužívané, napádané na ulici či v práci, obťažované na internete, pri športe, znásilňované, zmrzačované, alebo nútené k vydaju. V súčasnosti každá tretia žena v EÚ zažila počas svojho života určitú formu rodovo motivovaného násilia. Nemôžeme ignorovať obrovské následky, ktoré toto násilie spôsobuje rodinám, komunitám a spoločnosti.

V EÚ sa musíme viac snažiť o to, aby boli odstránené všetky formy násilia páchaného na ženách. Takmer 25 % žien v EÚ zažilo fyzické a/alebo sexuálne násilie zo strany svojho partnera od veku 15 rokov. Viac ako jedna štvrtina Európanov sa domnieva, že pohlavný styk bez súhlasu možno ospravedlniť. Viac ako jedna pätina Európanov si myslí, že si ženy tvrdenia o zneužití alebo znásilnení často vymýšľajú, alebo ich zveličujú. Obete násilia tento trestný čin často nenahlásia. Osoby v ich okolí sa niekedy zdráhajú konať. Spoločne tomu musíme čeliť, ako aj stereotypom, ktoré bránia ženám ozvať sa, a musíme ukázať, že násilie páchané na ženách je neprijateľné a nikto ho nebude tolerovať.

Ženy a dievčatá sú obzvlášť zraniteľné v situáciách konfliktu a núdzových situáciách, keď násilie, vydieranie, obchodovanie s ľuďmi, zneužívanie a mnohé formy rodovo motivovaného násilia narastajú. V dôsledku toho sú milióny žien a dievčat nútené opustiť svoje domovy. Takmer všetky obete obchodovania s ľuďmi na účely sexuálneho vykorisťovania v EÚ tvoria ženy a dievčatá pochádzajúce z tretích krajín po tom, ako absolvovali nebezpečnú cestu.

Neúnavne pracujeme na tom, aby sme to zmenili. Naše humanitárne projekty týkajúce sa rodovo motivovaného násilia sa zamerajú na takmer 3,4 milióna žien, dievčat, chlapcov a mužov na celom svete. V roku 2017 poskytneme konkrétnu pomoc obetiam násilia v najodľahlejších a najcitlivejších oblastiach.

Európska komisia chce aj v roku 2017 bojovať proti násiliu páchanému na ženách a dievčatách vo všetkých jeho formách. Vyčlenili sme 10 miliónov EUR na podporu praktického úsilia zameraného na predchádzanie rodovo motivovanému násiliu a podporu obetí v Európskej únii. Naším cieľom je zvýšiť povedomie a poskytovať informácie o násilí páchanom na ženách, pri čom sa zameriavame na širokú verejnosť, ako aj na odborníkov, ktorí môžu pomôcť zmeniť túto situáciu: okrem iného na príslušníkov polície, učiteľov, lekárov a sudcov.

Musíme raz a navždy, vyjadriť nesúhlas s jasným porušovaním našich základných práv. Preto dnes podnikáme kroky. Spojíme svoje sily s členskými štátmi, aby sme skoncovali s násilím páchaným na ženách. Všetky ženy a dievčatá by mali mať možnosť žiť život bez strachu a násilia, a to v Európskej únii alebo kdekoľvek na svete.

Spoločné vyhlásenie eurokomisárov:

Frans Timmermans, prvý podpredseda Komisie, Federica Mogheriniová, vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a podpredsedníčka Komisie, Johannes Hahn, komisár pre európsku susedskú politiku a rokovania o rozšírení, Neven Mimica, komisár pre medzinárodnú spoluprácu a rozvoj, Dimitris Avramopoulos, komisár pre migráciu, vnútorné záležitosti a občianstvo, Christos Stylianides, komisár pre humanitárnu pomoc a krízové riadenie, Věra Jourová, komisárka pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť, Tibor Navracsics, komisár pre vzdelávanie, kultúru, mládež a šport a Julian King, komisár pre bezpečnostnú úniu.

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
25. novembra 2016