Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok20. októbra 2022Zastúpenie na SlovenskuOdhadovaný čas čítania: 3 min

Včasným odhaľovaním a prevenciou bojujeme proti rakovine

Skríning je účinnou metódou včasného odhaľovania rakoviny. Znižuje jej dopady a zachraňuje životy.

Skríning

Vedeli ste, že až 40 % onkologických ochorení je možné zabrániť? Včasné zistenie rakoviny prostredníctvom skríningu znižuje dopad rakoviny a zachraňuje životy. Rakovina je totiž hlavnou príčinou úmrtia Európanov mladších ako 65 rokov. Len v roku 2020 bola rakovina diagnostikovaná približne 2,7 miliónu ľuďom žijúcim v EÚ a viac ako 1,3 miliónom ľudí zobrala táto choroba život.

Súčasné postupy, ktoré platia už dvadsať rokov je nutné aktualizovať, preto Európska komisia navrhla nové odporúčania v oblasti tzv.  skríningu rakoviny. Návrh je hlavnou iniciatívou európskeho plánu na boj proti rakovine a odrážajú sa v ňom najnovšie vedecké poznatky, ktoré máme k dispozícii z výskumov rakoviny za posledných dvadsať rokov.

Ale, čo je skríning? Je to lekárska metóda, ktorou sa zisťuje výskyt vážneho ochorenia medzi zdravými obyvateľmi. Pomocou jednoduchých testov je možné odhaliť chorobu v rannom štádiu ochorenia, a teda predtým, ako pacient pociťuje príznaky. 

Nové odporúčania majú podporiť členské štáty EÚ pri zvyšovaní využívania skríningu, ako účinnej metódy včasného diagnostikovania rakoviny, tak aby zahrnuli viac cieľových skupín a viac typov rakoviny. Cieľom je, aby bola táto metóda odhaľovania do roku 2025 poskytnutá 90 % Európanov, ktorí spĺňajú podmienky na skríning rakoviny prsníka, krčka maternice, hrubého čreva a konečníka.

Po novom by sa mal cielený skríning rozšíriť aj na iné typy rakoviny, najmä na rakovinu pľúc, prostaty a žalúdka, ktoré predstavujú takmer 55 % všetkých nových prípadov rakoviny každoročne diagnostikovaných v EÚ. Napríklad, podľa nových odporúčaní by mali nárok na testovanie na rakovinu pľúc aj ťažkí fajčiari, či bývalí fajčiari vo veku 50 až 75 rokov a dostupnosť skríningu rakoviny prsníka sa rozšíri pre cieľovú skupinu žien od 45 do 74 rokov. 

Súvislosti

Predpokladá sa, že počet obetí rakoviny v EÚ sa do roku 2035 zvýši o štvrtinu, pričom rakovinu prežije len polovica chorých onkologických pacientov. Európska komisia sa preto zaviazala bojovať proti rakovine a podporovať rovný prístup k liečbe vo svojom Pláne na boj proti rakovine, ktorý predstavila v roku 2021. Plán je rozdelený do štyroch kľúčových oblastí činnosti s 10 hlavnými iniciatívami a početnými podpornými akciami: 

Prevencia prostredníctvom opatrení zameraných na kľúčové rizikové faktory, ako je tabak, škodlivá konzumácia alkoholu, znečistenie životného prostredia, nebezpečné látky, ale aj prostredníctvom podpory zdravého stravovania a fyzickej aktivity. Na účely prevencie onkologických ochorení spôsobených infekciami je cieľom plánu na boj proti rakovine do roku 2030 v EÚ zaočkovať aspoň 90 % cieľovej populácie dievčat a výrazne zvýšiť mieru očkovania chlapcov. 

Včasné odhaľovanie rakoviny prostredníctvom zlepšenia prístupu, kvality a diagnostiky a podpora členských štátov pri zvyšovaní využívania skríningu.  

Diagnóza a liečba prostredníctvom opatrení na zabezpečenie lepšie integrovanej a komplexnej onkologickej starostlivosti a riešenie nerovného prístupu ku kvalitnej starostlivosti a k liekom. Do roku 2030 by malo mať 90 % oprávnených pacientov prístup k národným centrám pre komplexný prístup k rakovine prepojeným prostredníctvom novej siete EÚ.  

Zlepšenie kvality života onkologických pacientov a ľudí, ktorí prežili onkologické ochorenie, vrátane rehabilitácie, potenciálnej recidívy nádorov, metastatického ochorenia a opatrenia na podporu sociálnej integrácie, ako aj opätovného začlenenia na pracovisku. 

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
20. októbra 2022
Autor/autorka
Zastúpenie na Slovensku