Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok3. júla 2018Odhadovaný čas čítania: 3 min

Vďaka EÚ sú toto leto lepšie chránení

holiday_web.jpg
© EU
Od 1. júla majú spotrebitelia, ktorí si kúpia balík cestovných služieb, väčšie práva. Vďaka novej smernici nebude ochrana platiť len pre tradičné zájazdy, ale bude sa vzťahovať aj na spotrebiteľov, ktorí si zarezervujú iné formy kombinovaných cestovných služieb, napríklad balíky zostavené podľa vlastných potrieb, pri ktorých si vyberú jednotlivé prvky svojej cesty na jednom predajnom mieste na internete alebo v jednej cestovnej kancelárii.

Na základe novej smernice sa tiež zavedie ochrana „spojených cestovných služieb“, keď si spotrebiteľ kúpi cestovné služby na jednom predajnom mieste, ale prostredníctvom oddelených rezervačných postupov, alebo keď je po rezervácii jednej cestovnej služby na jednej internetovej stránke presmerovaný na rezerváciu inej služby na inej internetovej stránke.

Komisárka pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť Věra Jourová v tejto súvislosti uviedla: „Dovolenku si dnes možno ľahko kúpiť cez internet, no v prípade problémov je dobré mať istotu, že ste plne chránení. Nová smernica o balíkoch cestovných služieb je teraz prispôsobená digitálnemu veku a novým spôsobom rezervácie dovoleniek. Dovolenkári zároveň získajú nové práva a riadnu ochranu pre prípad úpadku cestovnej kancelárie. Vďaka novým pravidlám sa tiež zjednoduší cezhraničné podnikanie v oblasti cestovného ruchu.“

Nové pravidlá spotrebiteľom ďalej prinesú:

  • jasnejšie informácie pre dovolenkárov: firmy musia informovať budúcich dovolenkárov prostredníctvom štandardizovaného informačného formulára o tom, či im ponúkajú balík cestovných služieb alebo spojenú cestovnú službu, ako aj o ich základných právach. Musia poskytnúť jasné informácie o prvkoch a charakteristikách daného balíka, jeho cene a všetkých dodatočných poplatkoch.
  • vrátenie peňazí a návrat domov v prípade úpadku: firmy predávajúce balíky cestovných služieb musia mať ochranu pre prípad platobnej neschopnosti. Takáto ochrana pokrýva vrátenie peňazí a návrat domov v prípade úpadku organizátora. Vzťahuje sa aj na spojené cestovné služby.
  • jasnejšie pravidlá týkajúce sa právnej zodpovednosti: v prípade problémov nesie zodpovednosť organizátor balíka cestovných služieb, bez ohľadu na to, kto cestovné služby poskytuje.
  • posilnenie práva zrušiť zájazd: podľa novej smernice môžu cestujúci zrušiť zájazd z akéhokoľvek dôvodu, musia však zaplatiť primeraný poplatok. Ak sa ich cieľová destinácia stane nebezpečnou, napríklad z dôvodu vojny alebo prírodnej katastrofy, alebo ak sa cena balíka služieb zvýši o viac ako 8 % pôvodnej ceny, môžu dovolenku zrušiť bezplatne.
  • ubytovanie, ak nemožno zaistiť návrat domov: ak sa dovolenkári nemôžu vrátiť zo zájazdu v plánovanom čase, napríklad pre prírodnú katastrofu, majú právo na ubytovanie až na tri noci. Ubytovanie na ďalšie noci sa riadi príslušnými predpismi o právach cestujúcich.
  • pomoc dovolenkárom: organizátor zájazdu musí okrem toho poskytovať pomoc dovolenkárom v ťažkostiach, najmä tak, že im poskytne informácie o zdravotníckych službách a konzulárnej pomoci.

Členské štáty mali povinnosť preniesť smernicu do vnútroštátneho práva do 1. januára 2018. Šesťmesačné prechodné obdobie trvá do 1. júla – vtedy sa začnú uplatňovať vnútroštátne predpisy, ktorými sa smernica vykonáva. Komisia preskúma, ako bola smernica prenesená do vnútroštátneho práva členských štátov a ako sa v týchto štátoch uplatňuje. V prípade potreby prijme vhodné nadväzujúce kroky.

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
3. júla 2018