Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok9. júla 2018Odhadovaný čas čítania: 2 min

Verejná konzultácia o úprave letného času

hodiny_web.png
© EU
Na základe početných žiadostí občanov, Európskeho parlamentu a niektorých členských štátov sa Komisia rozhodla preskúmať fungovanie momentálnej úpravy letného času v EÚ a posúdiť, či by sa nemala zmeniť. Vyjadrite svoj názor aj vy a dajte nám vedieť, ako vnímate prípadnú zmenu aktuálnej úpravy letného času.

Európska komisia má v pláne získať názory občanov Únie, zainteresovaných strán a členských štátov na prípadnú zmenu aktuálnej úpravy letného času. 

Online dotazník je dostupný vo všetkých úradných jazykoch EÚ (okrem írčiny) a odpovedať môžete v ktoromkoľvek z nich. Oceníme však odpovede v angličtine, ak je to možné.

Vypĺňanie dotazníka môžete kedykoľvek prerušiť a pokračovať neskôr. Po odoslaní odpovedí si môžete kópiu vyplnených odpovedí stiahnuť.

Nahrať môžete aj prílohy (ako napríklad pozičný dokument), alebo ich môžete zaslať na kontaktnú e-mailovú adresu.

Predložené príspevky uverejníme na tejto webovej stránke. Ak prispievateľ namieta voči zverejneniu osobných údajov, príspevok sa uverejní anonymne. Dokument nahratý k príspevku môže byť zverejnený v nezmenenej podobe spolu s odpoveďou.

Komisia vyzýva organizácie, ktoré chcú v rámci verejných konzultácií predložiť svoje pripomienky, aby v záujme transparentnosti poskytli Komisii a širokej verejnosti informácie o tom, koho a aké záujmy zastupujú, a to formou registrácie v registri transparentnosti a prijatím kódexu správania. Ak sa organizácia rozhodne neposkytnúť tieto informácie, Komisia v súlade so svojou stanovenou politikou zaradí takýto príspevok medzi individuálne príspevky [normy týkajúce sa konzultácií, pozri KOM(2002) 704, a oznámenie o nadväzujúcich opatreniach v súvislosti s Európskou iniciatívou za transparentnosť, pozri KOM(2007) 127 z 21. 3. 2007].

Ak ste registrovaná organizácia, pri vypĺňaní online dotazníka uveďte svoje identifikačné číslo v registri transparentnosti. Váš príspevok bude v takom prípade považovaný za reprezentatívny názor vašej organizácie.

Ak vaša organizácia nie je registrovaná, môžete sa zaregistrovať teraz. Potom sa vráťte na túto stránku a vyplňte dotazník ako registrovaná organizácia.

Systém ukladá kópie odpovedí účastníkov prieskumu lokálne, aby boli zálohované v prípade nedostupnosti servera pri nahrávaní, neúmyselného vypnutia počítača používateľa atď. Lokálne úložisko obsahuje identifikačné čísla otázok a návrhy odpovedí. Po úspešnom nahraní vyplneného dotazníka alebo uložení predbežnej verzie na server sa dáta z lokálneho úložiska vymažú. Nad dotazníkom je políčko „Uložiť zálohu na vašom lokálnom počítači (deaktivujte, ak používate verejný/spoločný počítač)“, ktorým sa táto funkcia dá vypnúť. V takom prípade sa na vašom počítači žiadne údaje neuložia.

Viac informácií o verejnej konzultácii o úprave letného času nájdete tu.

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
9. júla 2018