Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok20. mája 2019Odhadovaný čas čítania: 8 min

Volebný rok pokračuje, čoskoro pôjdeme voliť slovenských europoslancov

euelections_2019_ilustrak_na_web.jpg
© EU
Volebný rok pokračuje! Po prezidentských sú na rade voľby do Európskeho parlamentu. A sú tu už za necelých 5 týždňov! Uskutočnia sa v sobotu 25. mája 2019. Volebné miestnosti budú na Slovensku otvorené už od 7:00 hod až do 22:00 hod.

Koho voliť*?

Profily kandidátov:

*Výber kandidátov sa uskutočnil na základe ich umiestenia v relevantných predvolebných prieskumoch. Uvedení sú lídri/kandidáti strán, ktoré dosiahli v týchto prieskumoch 3 %-tnú hranicu  s jednou výnimkou, ktorou je líder kandidátky strany Kotleba - ĽSNS Ing. Milan Beluský, PhD. Politický profil tohto kandidáta je tiež spracovaný, no nepristúpili sme k jeho zverejneniu z toho dôvodu, že nechceme prispieť k propagácii politickej strany, ktorá sa verejne nehodlá dištancovať od prvkov, materiálov, hesiel či symbolov hnutí smerujúcich k potláčaniu základných ľudských práv, k podnecovaniu  nenávisti či diskriminácie. Riskovali by sme tým porušenie príslušných paragrafov trestného zákona.

 

Pri výbere vášho kandidáta na europoslanca vám možno pomôže aj naša MINIANKETA 

 

Najhorúcejším kandidátom najsilnejších politických zoskupení do eurovolieb sme kládli nasledovné otázky: 

  • Ste za viacrýchlostnú Európu? 
  • Ste za ďalšie rozširovanie Európskej únie?  
  • Prajete si vrátenie niektorých právomocí späť na národnú úroveň? 
  • Ste za spoločnú európsku armádu? 
  • Mali by všetky krajiny EÚ prejaviť solidaritu pri prijímaní migrantov? 
  • Ste za výraznejšiu harmonizáciu daní, prípadne za zavedenie niektorých spoločných európskych daní (napr. environmentálna daň)?  
  • Ste za výraznejšiu úlohu EÚ v sociálnej politike (napr. európska minimálna mzda)?
  • Podporujete posilnenie právomocí Frontexu pri ochrane (schengenských) hraníc EÚ? 
  • Podporujete vytvorenie funkcie európskeho prokurátora a spoločných európskych vyšetrovateľských kapacít pre oblasť zneužívania eurofondov? 
  • Uveďte, prosím, 1 prioritu (oblasť), v ktorej by sa malo Slovensku usilovať zmeniť fungovanie EÚ.

Graficky spracované výsledky nájdete tu.

 

Kto všetko môže ísť u nás 25. mája voliť?

Sú to, samozrejme, slovenskí občania s trvalým pobytom v SR, ale aj slovenskí občania, ktorí nemajú trvalý pobyt na Slovensku ani v inom členskom štáte EÚ a občania iného členského štátu EÚ s trvalým pobytom na území SR. Oprávnený volič musí mať minimálne 18 rokov a tento vek musí dovŕšiť najneskôr v deň konania volieb, teda 25. mája 2019. Voľby do Európskeho parlamentu prebehnú vo všetkých členských štátoch EÚ, no voliť smiete len raz a to len v jednom členskom štáte EÚ. Cudzinci s trvalým pobytom na Slovensku, ktorí nemajú slovenské občianstvo, ale občianstvo iného členského štátu EÚ, zapisuje do zoznamu voličov príslušná obec či mesto, kde má daná osoba trvalý pobyt. O zapísanie do zoznamu voličov však musí cudzinec najprv požiadať podaním žiadosti s vyhlásením a to najneskôr 40 dní pred konaním volieb.

Kam máte ísť voliť?

Eurovoľby budú už tradične prebiehať vo volebných miestnostiach po celom Slovensku a treba sa vybrať do tej, ktorá vám prislúcha podľa vášho trvalého bydliska. Dá sa, samozrejme, voliť aj v inom volebnom okrsku, stačí si vybaviť voličský preukaz.

Ako si vybaviť voličský preukaz?

V prvom rade treba požiadať obec, mesto či mestskú časť svojho trvalého pobytu o jeho vydanie. Požiadať o voličský preukaz môžete osobne (do 24. mája 2019), písomne (do 3. mája 2019), elektronicky (prostredníctvom e-mailu do 3. mája 2019) alebo splnomocnenou osobou (do 24. mája 2019). Korešpondenčnú a e-mailovú adresu, na ktorú môžete žiadosť poslať, nájdete na webovej stránke alebo úradnej tabuli obce či mesta. Po zapísaní do zoznamu voličov vám obecný úrad následne doručí oznámenie o čase a mieste konania volieb. V oznámení bude uvedené číslo volebného okrsku, adresa volebnej miestnosti aj informácia o úprave hlasovacieho lístka.

Písomná alebo e-mailová žiadosť musí obsahovať vaše meno a priezvisko, rodné číslo, ak ste občanom iného členského štátu EÚ s trvalým pobytom na území SR, môžete napísať aj dátum narodenia (ak nemáte pridelené rodné číslo), štátnu príslušnosť, adresu trvalého pobytu, korešpondenčnú adresu, kam vám doručia voličský preukaz. V prípade splnomocnenia treba uviesť meno a priezvisko (vaše, ale aj osoby, ktorá bude splnomocnená), vaše rodné číslo, u o občana iného členského štátu EÚ s trvalým pobytom na území SR, ak nemá pridelené rodné číslo – uviesť dátum narodenia, vašu adresu trvalého pobytu, vašu štátnu príslušnosť, číslo občianskeho preukazu splnomocnenej osoby a úradné overenie. Prevzatie voličského preukazu splnomocnená osoba musí aj podpísať. Voličský preukaz môžete očakávať na adrese, ktorú ste v žiadosti uviedli najneskôr do 3 pracovných dní od doručenia žiadosti o vydanie preukazu. Keď vám bude voličský preukaz vydaný, budete automaticky vyškrtnutý zo zoznamu voličov vo vašom pôvodnom volebnom okrsku.

Prečo ísť voliť?

Pretože svojím hlasom môžete prispieť k rozhodovaniu o tom, akú Európu budeme mať. Európske voľby v máji 2019 priamo ovplyvnia nás všetkých. Voľby rozhodnú o tom, aké ďalšie kroky Európa podnikne, aby riešila naše spoločné obavy týkajúce sa práce, podnikania, bezpečnosti, migrácie či napríklad zmeny klímy. Európa patrí nám všetkým a rozhodnutia by sme mali prijímať spoločne, preto je dôležité, aby sa volieb zúčastnilo čo najviac ľudí.

V predchádzajúcich voľbách do Európskeho parlamentu v roku 2014 bola volebná účasť na Slovensku len 13,05 %. S týmto výsledkom sme zo všetkých členských štátov EÚ skončili na poslednom mieste. Nikto nie je rád posledný, preto skúsme ísť tento rok voliť v čo najvyššom počte a nenechajme si ujsť príležitosť rozhodnúť o veciach, ktoré sa nás týkajú. Európsky parlament má aj vďaka voľbám v európskom legislatívnom procese rovnocennú rozhodovaciu právomoc ako Rada EÚ. Veľká časť legislatívy členských štátov je transformovaná z európskej legislatívy, a preto majú eurovoľby pre členské štáty skutočne nezanedbateľný význam. Prečo ísť voliť sa dozviete aj jednoducho tu.

Ako fungujú voľby?

Eurovoľby sa na Slovensku konajú na základe všeobecného, rovného a priameho volebného práva tajným hlasovaním podľa zásady pomerného zastúpenia. Na Slovensku máme 1 volebný obvod. Poslanci Európskeho parlamentu sú volení na 5 rokov. Možné sú len stranícke kandidatúry. Čerstvo zvolený Európsky parlament bude mať, v prípade, že sa do eurovolieb uskutoční brexit, 705 kresiel a Slovensko v ňom obsadí 14 miest, čo je o jedno viac ako doposiaľ. Ak však Spojené kráľovstvo nestihne do eurovolieb vystúpiť z EÚ budeme si voliť stále 14 poslancov, pričom 13 ich nastúpi do úradu v stanovený čas, no štrnásty bude čakať na ďalší vývoj s brexitom. Ak sa brexit udeje, nastúpi do funkcie, no ak nie, bude sa s jeho nástupom naďalej čakať. Ak chce strana či koalícia získať mandát v Európskom parlamente, musí získať najmenej 5 % hlasov oprávnených voličov. Ak však najmenej jedna desatina z celkového počtu voličov, ktorí odovzdali platný hlas pre stranu, využila právo prednostného hlasu, dostane najskôr mandát ten z kandidátov, ktorý získal najmenej 10 % prednostných hlasov z celkového počtu platných hlasov odovzdaných danej strane. V prípade, že politickej strane alebo koalícii je pridelených viac mandátov a viac kandidátov splnilo uvedenú podmienku, mandáty dostanú kandidáti postupne v poradí podľa najvyššieho počtu získaných prednostných hlasov. V prípade rovnosti prednostných hlasov je rozhodujúce poradie na hlasovacom lístku.

Ako sa volí do Europarlamentu?

Vo volebnej miestnosti dostanete tento krát 31 platných hlasovacích lístkov, jeden na každú kandidujúcu politickú stranu spolu s menami jej jednotlivých kandidátov a jednu obálku. Následne sa odoberiete za plentu, kde si z týchto hlasovacích lístkov s názvami politických strán a ich kandidátov vyberiete 1 hlasovací lístok s príslušnou politickou stranou a vložíte ho do obálky. Navyše môžete v tomto hlasovacom lístku zakrúžkovať jedného alebo dvoch vami preferovaných kandidátov, ktorým tak udelíte vaše prednostné hlasy. Takýto hlasovací lístok vložíte do obálky a tú vhodíte do volebnej urny.

Ako ma poslanci Európskeho parlamentu vlastne zastupujú?

Európski poslanci obhajujú vaše záujmy v EÚ, môžu nielen vytvárať nové právne predpisy a rozhodovať o nich, ale aj hlasovať o nových obchodných dohodách, kontrolovať inštitúcie EÚ a to, na čo sa vynakladajú peniaze z vašich daní. Majú aj možnosť začať vyšetrovanie v konkrétnych veciach.

Množstvo zaujímavých informácií k eurovoľbám nájdete aj na stránke iniciatívy Tentoraz idem voliť

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
20. mája 2019