Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok31. marca 2020Odhadovaný čas čítania: 2 min

Vyjadrite sa k ambicióznejším cieľom EÚ v oblasti klímy do roku 2030

konzultacia_gd.jpg
© EU
Európska komisia vyzýva všetkých občanov a zainteresované strany, aby vyjadrili svoj názor na vačšie ambície EÚ v oblasti klímy do roku 2030 a na opatrenia i politiky, ktoré sú potrebné na výraznejšie zníženie emisií skleníkových plynov.

V septembri tohto roku Komisia na základe európskej zelenej dohody predloží komplexný plán na zvýšenie cieľov EÚ do roku 2030 v oblasti klímy. V pláne sa navrhne zintenzívnenie súčasného cieľa EÚ znížiť emisie skleníkových plynov do roku 2030 o najmenej 40 % na aspoň zníženie emisií o 50 až 55 % v porovnaní s úrovňami emisií z roku 1990. 
Komisia takisto navrhne preniesť tento nový cieľ aj do legislatívy EÚ prostredníctvom zmeny nedávno navrhnutého európskeho právneho predpisu v oblasti klímy a neskôr prostredníctvom sektorových legislatívnych návrhov. 


Zvýšenie ambícií v rámci súčasného cieľa na rok 2030 má zabezpečiť to, aby sa EÚ podarilo dosiahnuť svoj cieľ stať sa do roku 2050 klimaticky neutrálnym kontinentom. Zintenzívnením snáh sa takisto pomôže urýchliť a posilniť úsilie v oblasti transformácie do roku 2050 a zabezpečiť tak vedúcu úlohu EÚ pri riešení globálnych výziev. 
Zvýšenie ambícií EÚ v oblasti klímy si však vyžaduje angažovanosť a spoluprácu všetkých hospodárskych odvetví, občanov, verejnej správy i občianskej spoločnosti. Politiky musia byť navrhované zodpovedne, berúc do úvahy sociálne vyváženú, cenovo dostupnú, spravodlivú transformáciu založenú na vedomostiach. 
Na základe komplexného posúdenia vplyvu a analýzy národných plánov v oblasti energetiky a klímy je cieľom plánu Komisie vychádzať z názorov a príspevkov širokej škály zainteresovaných strán. 


V rámci 12-týždňovej verejnej online konzultácie sa bude diskutovať o zvýšení ambícií EÚ v oblasti klímy do roku 2030, ale aj o odvetvových a prierezových opatreniach potrebných na dosiahnutie väčšieho zníženia emisií. Okrem toho sa v niektorých technických otázkach hľadajú názory aj na konkrétne návrhy na tvorbu špecifických politík EÚ. 
Vítané sú aj príspevky vo forme stručných pozičných dokumentov, politických prehľadov, sektorových plánov či štúdií.  


Online konzultácia potrvá 12 týždňov od 31. marca do 23. júna 2020.

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
31. marca 2020