Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok10. januára 2022Zastúpenie na SlovenskuOdhadovaný čas čítania: 2 min

Vyjadrite sa k európskemu aktu o slobode médií v novej verejnej konzultácii

Nová verejná konzultácia Európskej komisie prináša príležitosť vyjadriť sa k slobode médií v Európe a pomôcť pri tvorbe novej európskej legislatívy zameranej na médiá. 

Media COP26

Komisia dnes uverejnila otvorenú verejnú konzultáciu k pripravovanému európskemu aktu o slobode médií, ktorý predstavuje prelomovú iniciatívu oznámenú predsedníčkou Komisie Ursulou von der Leyenovou v správe o stave Únie v roku 2021. Cieľom je chrániť pluralitu a nezávislosť médií na vnútornom trhu EÚ. Nadväzuje na výzvu na predloženie dôkazov uverejnenú 21. decembra 2021, v ktorej sa uviedli hlavné ciele iniciatívy, rôzne možnosti a vplyvy.

Konzultácia sa zameriava na zhromaždenie názorov na najdôležitejšie otázky ovplyvňujúce fungovanie vnútorného mediálneho trhu vrátane rôznych druhov zasahovania do médií, ale aj hospodárskych trendov. Konzultácia sa venuje mediálnym trhom z troch hlavných hľadísk:

  1. transparentnosť a nezávislosť (napr. kontrola transakcií na mediálnych trhoch, transparentnosť vlastníctva médií a meranie sledovanosti),
  2. podmienky ich zdravého fungovania (napr. vystavenie verejnosti pluralite názorov, inovácie na mediálnom trhu EÚ)
  3. spravodlivé prideľovanie štátnych zdrojov (napr. nezávislosť verejnoprávnych médií, transparentnosť a spravodlivá distribúcia štátnej reklamy).

Očakáva sa aj spätná väzba k možnostiam správy v rámci aktu, ktoré by mohli nadviazať na Skupinu európskych regulačných orgánov pre audiovizuálne mediálne služby (ERGA). 

Návrh má Komisia predložiť v treťom štvrťroku 2022. Vychádzať bude z revidovanej smernice o audiovizuálnych mediálnych službách, v ktorej sa stanovujú pravidlá nezávislosti regulačných orgánov v oblasti médií, podporuje sa transparentnosť vlastníctva médií a uznáva sa, že do redakčných rozhodnutí by sa nemalo zasahovať. Iniciatíva sa zameria na odstránenie prekážok pri zriaďovaní a prevádzke mediálnych služieb a na tvorbu spoločného rámca pre rozvoj vnútorného mediálneho trhu s cieľom chrániť slobodu a pluralitu médií. Bude v súlade so snahami EÚ v oblasti presadzovania demokratickej účasti, boja proti dezinformáciám a podpory slobody a plurality médií v zmysle akčného plánu pre európsku demokraciu. Doplní najmä nedávno prijaté odporúčanie k ochrane, bezpečnosti a posilneniu postavenia novinárov, navrhovaný balík predpisov o digitálnych službách a pripravovanú iniciatívu na ochranu novinárov a obhajcov práv pred zneužívaním súdnych sporov (SLAPP). Európsky akt o slobode médií bude sprevádzať aj opatrenia na podporu životaschopnosti, odolnosti a digitálnej transformácie mediálneho sektora v rámci akčného plánu pre médiá a audiovizuálny sektor.

Cieľom otvorenej verejnej konzultácie je získať od občanov (najmä novinárov), médií (súkromných aj verejnoprávnych), akademickej obce, občianskej spoločnosti, verejných orgánov, podnikov a všetkých zainteresovaných strán názory, podklady a údaje, ktoré Komisii pomôžu pri tvorbe týchto nových pravidiel.

Do verejnej konzultácie sa môžete zapojiť do 21. marca 2022 na portáli „Vyjadrite svoj názor“.  

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
10. januára 2022
Autor/autorka
Zastúpenie na Slovensku