Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok19. apríla 2021Odhadovaný čas čítania: 4 min

Vyjadrite svoj názor na novej viacjazyčnej digitálnej platforme Konferencie o budúcnosti Európy

konferencia_o_buducnosti_europy_s.jpg
© EU
Digitálna platforma je hlavným prvkom Konferencie o budúcnosti Európy. Ponúka Európanom príležitosť vyjadriť sa, povedať, v akej Európe chcú žiť, a pomôcť formovať spoločnú budúcnosť.

Výkonná rada Konferencie o budúcnosti Európy pozostávajúca z predstaviteľov Európskeho parlamentu, Rady Európskej únie a Európskej komisie dnes otvorila viacjazyčnú digitálnu platformu Konferencie o budúcnosti Európy, ktorá umožňuje všetkým občanom EÚ prispieť k formovaniu vlastnej budúcnosti a budúcnosti Európy ako celku

Platforma je k dispozícii v 24 jazykoch EÚ vrátane slovenčiny. Je interaktívnym nástrojom Konferencie o budúcnosti Európy, kde môže každý zdieľať svoje nápady, nájsť a zúčastniť sa zaujímavých podujatí v rámci celej EÚ i sledovať vývoj konferencie. Vďaka digitálnej platforme sa budú môcť prepojiť Európania zo všetkých kútov Európy, spoločne rozvíjať svoje myšlienky a nápady i vyjadrovať sa k jednotlivým návrhom toho, ako by mala vyzerať budúcnosť Európy. 

Platforma sa zameriava na kľúčové témy diskusie o budúcnosti Európy. Sú nimi zmena klímy a životné prostredie; zdravie; silnejšie hospodárstvo, sociálna spravodlivosť a pracovné miesta; EÚ vo svete; hodnoty a práva, právny štát a bezpečnosť; digitálna transformácia; európska demokracia; migrácia; vzdelávanie, kultúra, mládež a šport. Tieto témy dopĺňa otvorená schránka podnetov na prierezové témy a nápady (Iné úvahy), keďže občania môžu skutočne zdola hore prísť s akoukoľvek témou, ktorá je pre nich dôležitá. 

Cieľom tejto online multijazyčnej digitálnej platformy je maximalizovať účasť, podporiť skutočnú európsku diskusiu medzi občanmi a zabezpečiť dostupnosť a transparentnosť Konferencie o budúcnosti Európy. Na platforme budú zároveň informácie o štruktúre a priebehu konferencie. Je otvorená pre všetkých občanov EÚ, ako aj inštitúcie EÚ, národné parlamenty, miestne orgány a občiansku spoločnosť. Platforma bude plne rešpektovať súkromie svojich užívateľov, pravidlá EÚ týkajúce sa ochrany údajov a v zmysle jednej z hlavných zásad konferencie bude úplne transparentná, keďže všetky príspevky a výsledky podujatí sa zozbierajú, rozanalyzujú a zverejnia. Hlavné myšlienky a odporúčania z platformy sa použijú ako podklad v paneloch európskych občanov a na plenárnych zasadnutiach, kde sa o nich bude diskutovať, vyplynú z nich závery konferencie a pomôžu navigovať budúce smerovanie a politiky EÚ.

Všetky podujatia súvisiace s konferenciou, ktoré sa zaregistrujú na platforme, budú zobrazené na interaktívnej mape, ktorú si budú môcť občania prehliadať a zapisovať sa na podujatia online. Usporiadateľom podujatí je na platforme k dispozícii príručka, ktorá im pomôže organizovať a propagovať svoje iniciatívy. Všetci účastníci a podujatia musia dodržiavať chartu Konferencie o budúcnosti Európy, v ktorej sú stanovené normy slušnej celoeurópskej diskusie.

Čo je Konferencia o budúcnosti Európy?

Konferencia o budúcnosti Európy predstavuje jedinečnú príležitosť na diskusiu s občanmi o výzvach, prioritách a očakávaniach od Európy. Je to miesto, kde sa môžete zamyslieť nad tým, akú budúcnosť si pre Európsku úniu želáte, a to bez ohľadu na to, odkiaľ pochádzate alebo čo robíte. Konferencia o budúcnosti Európy predstavuje otvorenú a inkluzívnu podobu poradnej demokracie, aká nemá v dejinách obdobu. 
Európsky parlament, Rada a Európska komisia sa zaviazali, že budú Európanov počúvať a že sa v rámci svojich právomocí budú odporúčaniami zaoberať. Konferencia by mala dospieť k záverom a poskytnúť usmernenia pre budúcnosť Európy najneskôr na jar 2022.

Čo tvorí konferenciu?

  • Mnohojazyčná digitálna platforma 
  • Decentralizované podujatia 
  • Európske panelové diskusie občanov – občania v nich budú diskutovať o rôznych témach a predkladať svoje návrhy. Občania v nich budú reprezentatívne zastúpení z hľadiska zemepisného pôvodu, rodu, veku, sociálno-ekonomického zázemia a/alebo úrovne vzdelania.
  • Plenárne zasadnutia konferencie – zabezpečia, aby sa odporúčania z národných a európskych panelových diskusií občanov prebrali podľa tém bez vopred určeného výsledku a bez obmedzenia na vopred určené oblasti politiky. 

Platformu môžete propagovať aj na sociálnych médiách s hashtagom #BuducnostPatriVam (#TheFutureIsYours). 

Viac informácií nájdete aj na týchto stránkach: 
Otázky a odpovede o viacjazyčnej digitálnej platforme Konferencie o budúcnosti Európy
Prehľad o digitálnej platforme a úvod do konferencie
 

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
19. apríla 2021