Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok6. mája 2021Odhadovaný čas čítania: 8 min

Začal sa 10. ročník najväčšieho testovania digitálnych zručností na Slovensku IT Fitness Test

p049281-675512_s.jpg
© EU
Jubilejný ročník IT Fitness Testu prináša viacero noviniek, po prvýkrát budú obe verzie testu dostupné v maďarskom jazyku. Vynovená bola aj webová stránka a testovacie prostredie. 

IT Fitness Test je najväčšie a najrozsiahlejšie komplexné testovanie IT zručností na Slovensku. Počas 9 ročníkov sa doň zapojilo 220 000 riešiteľov. Jeho oficiálna a certifikovaná časť tento rok potrvá od 3. mája do 31. júla. Ide o overený a vyskúšaný spôsob testovania digitálnej gramotnosti, ktorý nám poskytuje reálny obraz o tom, na akej úrovni sú naše IT zručnosti. Je pre každého dostupný zdarma na novej a vylepšenej stránke ITfitness.sk

Najväčšou novinkou aktuálneho ročníka je test v maďarčine určený pre školy s vyučovacím jazykom maďarským. Spolu s autormi testu na ňom pracoval skúsený tím maďarských pedagógov a prekladateľov. Príjemným spestrením je súťaž o množstvo atraktívnych cien, ktorá bude žiakov, študentov, ale aj učiteľov a školy motivovať, aby sa do testovania zapojili vo väčšej miere.
Test vytvoril tím expertov z Technickej univerzity v Košiciach a pedagógovia zo stredných škôl. Ambíciou testu je zábavnou a súťaživou formou doplniť výučbu v oblasti používania informačných technológií a informatiky. Vo väčšej miere sú do testovania zahrnuté úlohy zamerané na prácu s dátami. Časť Kybernetická bezpečnosť napríklad obsahuje úlohy orientované na oblasť zanechávania digitálnej stopy pri práci so sociálnymi médiami. 
Na to, aby respondenti zvládli IT Fitness Test, nepotrebujú špeciálnu prípravu. V teste sa nedá podvádzať a je na šikovnosti každého riešiteľa, ako si s ním poradí. Stačí, aby si vyhradil približne 45 až 60 minút času a sústredil sa na správne pochopenie zadania v jednotlivých otázkach. Na úspešné zvládnutie testu môže použiť akékoľvek digitálne či online nástroje (vyhľadávanie na webe, online mapy, textový editor atď.).

Autori sa v teste snažia rozvíjať prístup k praktickému riešeniu problémov, v ktorom sa respondent k správnemu výsledku dopracuje iba vďaka reálnemu preukázaniu svojich zručností. Je to časovo náročnejšie na riešenie, ale objektívnejšie, ako len teoretické dopracovanie sa k správnej odpovedi.
Aj tento rok v teste dostanú priestor zadania zamerané na vyhľadávanie informácií z korektných zdrojov, problematiku phishingu a hoaxov. Úlohy reflektujú aj environmentálne témy, v teste sú tiež zaradené otázky k aktuálnej téme očkovania či úlohy, ktoré preveria, či sa žiaci a študenti počas domácej výučby zlepšili v používaní videokonferencií a digitálnych kancelárskych nástrojov.  

Testovacie úlohy sú aj tento rok rozdelené do piatich oblastí: Internet, Bezpečnosť a počítačové systémy, Kolaboratívne nástroje a sociálne siete, Kancelárske nástroje a Komplexné úlohy. Pre žiačky a žiakov základných škôl je pripravená prvá verzia testu s 20 otázkami, ktorá overí IT zručnosti nevyhnutné pre štúdium na stredných školách. Druhá verzia s 25 otázkami je prioritne určená cieľovej skupine starších ako 15 rokov a overí zručnosti zamerané na pokročilejšie znalosti a IT gramotnosť, ktoré sú potrebné pre uplatnenie sa na pracovnom trhu. 

„Rozvoj digitálnych zručností považujem za nedeliteľnú súčasť moderného vzdelávania. Ich dôležitosť a význam nám v uplynulom roku naplno ukázala pandémia. Zlepšovať svoje digitálne schopnosti museli žiaci, študenti, ale aj mnohí z nás dospelých. Aby bola digitálna transformácia, ktorá čaká našu spoločnosť spravodlivá, prístup k nej musia mať všetky skupiny obyvateľstva bez rozdielu veku, sociálneho postavenia alebo miesta bydliska,“ povedala vicepremiérka Veronika Remišová a dodala: „V rámci nášho ministerstva investícií a informatizácie sme za rok naštartovali viaceré zmeny, ktoré úspešnej digitálnej transformácií výrazne pomôžu. K nim patrí napríklad implementácia Národného broadbandového plánu či stratégia na zlepšenie postavenia Slovenska v indexe DESI. Do reformného Plánu obnovy naše ministerstvo prispelo komponentom Digitálne Slovensko v hodnote 580 miliónov € a priestor na rozvoj digitalizácie vytvára tiež nové eurofondové programové obdobie. V ňom sa chceme zamerať na investície do inovácií, ktoré majú potenciál stať sa hnacím motorom rozvoja regiónov a ľuďom prinesú lepšie platené pracovné miesta.“

„Moderný a inovatívny prístup k spôsobu výučby vo všetkých oblastiach považujem za kľúčový, v oblasti IT vzdelávania obzvlášť. Práve preto som nesmierne rada, že v tento jubilejný 10. ročník testovania IT zručností na Slovensku ho prvýkrát predstavujeme aj v maďarskom jazyku. Sama som si test v maďarskom jazyku vyskúšala a musím konštatovať, že je skutočne rôznorodo tematicky zameraný, otvárajúci nové nepoznané oblasti a zároveň požadujúci vysokú dávku kreativity,“ ocenila novú možnosť štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Monika Filipová.

„Pandémia nákazy COVID-19 už vyše roka preveruje digitálne zručnosti nás všetkých. V nových podmienkach ,lockdownov´ vedeli lepšie zdolávať všetky prekážky hlavne tí, ktorí sa vedeli prispôsobiť novej situácii aj vďaka lepším e-zručnostiam. IT Fitness Test je v dnešnej dobe skvelým nástrojom pre všetky Slovenky a Slovákov na overenie si svojich digitálnych zručností, ktoré si môžu porovnať aj s európskym priemerom. Podľa najnovšieho indexu digitálnej ekonomiky a spoločnosti (DESI) chýbajú štyrom z desiatich dospelých v EÚ základné digitálne zručnosti. Verím, že práve všetci zapojení do tohtoročného jubilejného ročníka IT Fitness Testu ukážu, že ich vedomosti vo všetkých testovaných oblastiach sa neustále zlepšujú. Teší ma tiež, že na ďalšie zlepšovanie digitálnych zručností obyvateľov Slovenska prispejú v blízkej budúcnosti aj európske investície z plánu obnovy Slovenska, kde sú nemalé finančné prostriedky určené nielen na digitalizáciu, ale aj zlepšenie vzdelávania v tejto oblasti. Držím všetkým záujemcom o IT Fitness Test palce a želám im, aby sa naďalej vo svojich digitálnych zručnostiach zdokonaľovali,” povedal pri príležitosti štartu 10. ročníka IT Fitness Testu vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Ladislav Miko.

„Minuloročné testovanie bolo poznačené pandémiou a keďže žiaci a študenti absolvovali test pravdepodobne skôr doma ako v škole, na test používali digitálne technológie, ktoré používajú počas online vyučovania. Uplynulý rok bol nielen pre nich, ale aj pre učiteľky a učiteľov veľkou príležitosťou na to, aby sa zlepšili v používaní digitálnych komunikačných nástrojov. Napriek mnohým obmedzeniam počas pandémie si myslím, že ich táto situácia presvedčila o nutnosti bližšie sa zoznámiť s modernými technológiami, bez ktorých sa v živote ďaleko nedostanú. Tento rok sme pripravili viacero prevratných noviniek, vylepšili sme web a aj testovacie rozhranie. Tou najväčšou novinkou je doplnenie maďarského jazyka pre obe verzie testu. Pevne verím, že vďaka tomu sa do testovania zapojí rekordný počet respondentov. Zároveň chcem poďakovať všetkým partnerom, autorom, kolegyniam a kolegom, ktorí sa na príprave a preklade IT Fitness Testu 2021 podieľali,“ dodal prvý viceprezident IT Asociácie Slovenska a predseda predsedníctva Digitálnej koalície Mário Lelovský.

„Zvyšovanie digitálnych zručností je v digitálnej transformácii najefektívnejšia cesta, ako inovovať potenciál ľudí pre budúci trh práce, vychovávať talenty a zachovávať pracovné miesta. Práve správne nastavený proces digitálneho vzdelávania dokáže posunúť človeka na kvalitatívne vyššiu úroveň pracovnej pozície a prinášať firmám vyššiu pridanú hodnotu. IT Fitness Test považujem za dôležitý moment na ceste nadobúdania nových zručností pre digitálnu éru. Poznanie úrovne svojich zručností a ich následné zlepšovanie umožní ľuďom, aby nestratili výhodu pripravených na zmeny v digitálnom svete,” uviedla Marcela Havrilová, riaditeľka pre oblasť školstva spoločnosti Microsoft Česká republika a Slovensko.

IT Fitness Test vznikol v roku 2009 ako súčasť iniciatívy Európskej komisie známej pod názvom „Týždeň IT zručností (eSkills Week)”. Počas 9 ročníkov sa do testovania zapojilo viac ako 220-tisíc ľudí a stovky základných a stredných škôl z celého Slovenska. Testovanie je súčasťou kampane Európskej komisie „Digital Skills and Jobs Coalition“, ktoré na Slovensku koordinuje Digitálna koalícia – Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania. Test sa stal jednou z najúspešnejších aktivít tejto kampane a myšlienka IT testovania našla ohlas aj v iných krajinách, ktoré koncept online preverovania IT zručností prevzali zo Slovenska. Projekt IT Fitness Test bol ocenený v roku 2014 Európskou komisiou za komplexný a inovatívny prístup k problematike zvyšovania digitálnej gramotnosti mladých ľudí v Európe.
 

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
6. mája 2021