Prejsť na hlavný obsah
Logo Európskej komisie
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok15. januára 2020

Zásada „na nikoho nezabudnúť“ je skutočným prísľubom európskej solidarity a spravodlivosti

p036806001201-103187.jpg
© EU
Komentár Fransa Timmermansa, podpredsedu Európskej komisie zodpovedného za európsky ekologický dohovor

Klimatická transformácia, ktorá je súčasťou ekologického dohovoru, je etickým imperatívom a zároveň ekonomickou príležitosťou. Musíme upraviť náš spôsob výroby a spotreby, aby sme tak chránili naše zdravie a blahobyt a zachovali našu planétu pre budúce generácie. Nemáme inú možnosť, pretože nemáme inú planétu. V posledných desaťročiach sme v Európe preukázali, že je možné prerušiť väzbu medzi emisiami CO2 a hospodárskym rastom. Z dlhodobého hľadiska  nám  prechod ku klimatickej neutralite všetkým prospeje. Zároveň si táto transformácia v krátkodobom horizonte vyžiada značné úsilie a podstatné zmeny od občanov a regiónov, ktoré sú vo veľkej miere odkázané na fosílne palivá.
Toto je dôvod, prečo Európska komisia prijme Mechanizmus spravodlivej transformácie vrátane Fondu na spravodlivú transformáciu. Chceme zabezpečiť, aby bola energetická a klimatická transformácia spravodlivá. Je to zároveň aj príležitosť dokázať, že zásada „na nikoho nezabudnúť“ nie je iba hashtagom na Twitteri, ale skutočným prísľubom európskej solidarity a spravodlivosti.

Nie všetky krajiny a regióny majú rovnakú východiskovú pozíciu. Státisíce pracovných miest a mnohé domácnosti stále závisia od hodnotového reťazca fosílnych palív a od priemyselných procesov s vysokými emisiami CO2, ako napríklad baníctvo alebo oceliarsky priemysel. V 108 z 276 regiónoch EÚ je vybudovaná infraštruktúra pre ťažbu uhlia a približne 237 000 ľudí je zamestnaných v odvetviach súvisiacich s uhlím, kým desaťtisíce ďalších ľudí vykonávajú činnosti súvisiace s ťažbou rašeliny a ropy z bridlíc.

Dosiahnutie ambiciózneho cieľa Európy na rok 2050 si vyžaduje značné úsilie a prechod na klimaticky neutrálnu Úniu pretransformuje európske regióny. Ak uspejeme, môžeme výrazne znížiť neprijateľné množstvo 400 000 predčasných úmrtí v dôsledku znečistenia ovzdušia v našich mestách.

Pri plnení tohto cieľa urobíme všetko, aby sa nezabudlo na žiaden región, komunitu ani na žiadnu osobu. Aby sme pomohli ľuďom v celej Európe, počnúc uhoľnými baňami v Astúrii a Sliezsku až po rašeliniská v regióne Midlands, má Fond na spravodlivú transformáciu podporiť tých, ktorí sa obávajú o svoje pracovné miesta, a ukázať, že táto transformácia prinesie príležitosti pre nás všetkých.
Môžeme napríklad ponúknuť príležitosti na rekvalifikáciu tým, ktorí sú transformáciou postihnutí najviac, vytvorením nových pracovných miest v ekologickom hospodárstve či investovaním do elektrifikovanej verejnej dopravy.

Mechanizmus spravodlivej transformácie je nový spôsob, ako zapojiť všetkých a prispieť k dosiahnutiu prosperity, blahobytu a ekologickejšej budúcnosti pre ďalšie generácie. Zriadi sa ním Fond na spravodlivú transformáciu, ktorý bude disponovať novými finančnými prostriedkami nad rámec rozpočtu EÚ a poskytne granty na hospodársku diverzifikáciu a potrebné školenia pracovníkov. Rovnako sa ním zmobilizujú aj súkromné finančné zdroje, čo prispeje k vytvoreniu nových hospodárskych činností, ktoré nahradia tie znečisťujúce. Prostredníctvom EIB sa miestnym orgánom poskytnú výhodné pôžičky určené na financovanie ekologického projektu. Tieto nástroje spolu zabezpečia a podporia investície vo výške najmenej 100 miliárd EUR.

Východiskom našej Európskej únie je, že ja sa mám dobre len vtedy, ak sa majú dobre aj ostatní. Naša solidarita vychádza z toho, že konať v záujme iných znamená konať vo vlastnom záujme. V týchto nepokojných časoch je jasné, že žiaden štát nedokáže zvládnuť tieto veľké výzvy sám. Európa ide svojím ekologickým dohovorom príkladom, pokiaľ ide o prechod ku klimatickej neutralite a novej stratégii ekologického rastu. Máme potrebné zručnosti, inteligenciu a technológiu. Od dnešného dňa máme aj mechanizmus, prostredníctvom ktorého sa všetci budú môcť zapojiť do tejto transformácie. Žijeme spolu na jednom kontinente a spoločne dokážeme vytvoriť sľubnú ekologickú budúcnosť. Tak si vyhrňme rukávy a pusťme sa do práce.

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
15. januára 2020