Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Tlačové oznámenie27. novembra 2023Zastúpenie na Slovensku

Zastavme násilie na ženách

25. novembra sme si pripomenuli Medzinárodný deň boja proti násiliu páchanému na ženách.

Medzinárodný deň boja proti násiliu páchanému na ženách

Globálne práva žien a dievčat čelia hrozbám, obmedzovaniu alebo úplnému zániku, čo výrazne bráni pokroku dosiahnutému v priebehu desaťročí. Európska únia naďalej bojuje proti všetkým formám násilia páchaného na ženách a dievčatách. Naďalej neochvejne podporujeme ženy a dievčatá, ktoré sa stali obeťami násilia a odsudzujeme používanie sexuálneho a rodovo motivovaného násilia ako vojnovej zbrane.

Každá tretia žena zažila fyzické alebo sexuálne násilie vrátane zneužívania, obťažovania, znásilnenia, sexuálneho vykorisťovania, mrzačenia pohlavných orgánov, nútených manželstiev a vrážd žien. Neviditeľné zúfalstvo je to, s čím veľa žien a dievčat musí žiť. Ich ochrana a ukončenie násilia páchaného na ženách znamená viac než snaha o rodovú rovnosť. Znamená to dodržiavanie základných ľudských práv. Znamená to neodkladné postavenie páchateľov pred súd.

Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku sa pripojilo k výzve takmer stovky osobností, ktoré sa minulý týždeň zišli v Prezidentskom paláci, aby spoločne vyslovili jasný odkaz: Zastavme násilie na ženách.

Tento rok EÚ pristúpila k Istanbulskému dohovoru, čo predstavuje významný krok smerom k tomu, aby sa Európa stala bezpečnejším miestom pre ženy a dievčatá. EÚ je teraz viazaná ambicióznymi a komplexnými normami na predchádzanie rodovo motivovanému násiliu a boj proti nemu. Členské štáty budú musieť zaviesť opatrenia, ako je odborná príprava pracovníkov v úzkom kontakte s obeťami násilia, vedenie kampaní na zvyšovanie informovanosti alebo zabezpečenie odrádzajúcich trestov pre páchateľov.

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
27. novembra 2023
Autor/autorka
Zastúpenie na Slovensku