Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok3. novembra 2016

Ženy dostávajú o dva platy menej ako muži

eurobankovky.jpg
© EU
Ak by priemerný európsky muž prestal ku koncu októbra pracovať, zarobil by v tomto roku rovnako ako priemerná európska žena, ktorá bude pracovať do 31. decembra. To nie je vtip. Ženy v Európe majú priemernú hodinovú mzdu o 16,7 percenta nižšiu ako muži, čo ich oberá o značné peniaze. Je to akoby 16 percent roka pracovali zadarmo. Na Slovensku je rozdiel v hodinovej mzde ešte väčší ako priemer EÚ – až 19,7 percenta. Komentár Dušana Chreneka

Rozdiel v platoch sa síce znižuje, ale ak sa bude vyrovnávať súčasným tempom, podarí sa to až v roku 2086. Realita dnes – z každého eura, ktoré na Slovensku zarobí muž, dostane žena za ten istý čas a rovnakú prácu približne 80 centov. Ako však urýchliť tento trend?

Určite sa to dá. Pri uplatňovaní práv žien dosiahla Európa v priebehu niekoľkých desaťročí značný pokrok. Ženy sú dnes lepšie zastúpené na trhu práce, finančne nezávislé a aj muži v Európe sa čoraz aktívnejšie podieľajú na činnostiach doteraz považovaných za „výlučne ženské“. Formálne je rovnosť garantovaná, je jedným zo základných princípov Európskej únie. Princípy nediskriminácie sú navyše pevne zakotvené v zákonoch jednotlivých krajín únie. S témou rodovej rovnosti však politici voľby nevyhrajú, nie je taká príťažlivá a nevyvoláva veľké emócie napriek tomu, že ju väčšina občanov EÚ považuje za dôležitú.

Prečo vlastne stále pretrváva rozdiel medzi platmi žien a mužov aj v dnešnej modernej dobe? Príčin môže byť niekoľko: ženy preberajú zodpovednosť za dôležité neplatené úlohy, ako napríklad domáce práce a starostlivosť o deti alebo príbuzných. Muži zriedkavejšie prerušujú svoju kariéru, majú teda aj menšie ťažkosti zosúladiť pracovný a rodinný život. Navyše - nedostatok jaslí a škôlok, vysoké náklady na starostlivosť o dieťa pre pracujúce ženy a nepružnosť pracovného času – to všetko, a nielen to, odrádza ženy s malými deťmi, aby sa zamestnali. Slovenské ženy si v porovnaní s tými európskymi stále ťažšie hľadajú prácu, často tak pracujú v odvetviach s nižším zárobkom. Paradoxne, ukončené vysokoškolské vzdelanie má viac žien ako mužov. Napriek tomu menej ako päť percent žien je v EÚ vo vedúcich pozíciách. To je mrhanie ženským talentom.

Na zlepšenie možností zosúladiť pracovný a súkromný život vyčlenila pre Slovensko značné finančné prostriedky aj Európska únia. Napríklad na nedostatok miest pre deti v jasliach a škôlkach je určených 155 miliónov eur, za ktoré sa môže kapacita v predškolských zariadeniach zvýšiť až o 20.000 miest. Okrem toho Európska únia podporuje na Slovensku rôzne projekty na zvýšenie zamestnanosti žien, podporu firemných škôlok a flexibilnejších foriem zamestnávania. Európska komisia v roku 2017 predloží aj návrh pre pracujúce rodiny, ktorý nielenže pomôže pracujúcim rodičom a opatrovateľom nájsť rovnováhu medzi súkromným a pracovným životom, ale zvýši takisto účasť žien na trhu práce.

Potrebná je aj väčšia rovnosť pri výbere voľna a využívaní systémov dovoleniek, ako aj pružné pracovné podmienky a cenovo dostupnejšia starostlivosť o deti. Podniky by mali mať možnosť udržať a podporovať kvalifikované ženy, ktoré Európa potrebuje. Lebo ženám netreba dokazovať, že sú rovnako dobré, len im poskytnúť rovnaké podmienky.

Práve dnes, 3. novembra, je Európsky deň rovnosti odmeňovania. Nie je to teda len o tom, že muži majú lepšie platené zamestnania, ale najmä o tom, že ženy za tú istú prácu dostanú menej ako muži. Na našom trhu práce to však aj v roku 2016 stále nie je realitou. Bude to skôr ako v roku 2086?

Dušan Chrenek, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
3. novembra 2016