Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok13. februára 2020Odhadovaný čas čítania: 2 min

Zimná hospodárska prognóza 2020

house-money-capitalism-fortune-12619_1.jpg
© EU
Dnes bola zverejnená zimná hospodárska prognóza 2020. Akým smerom sa bude uberať hospodárstvo Slovenska, eurozóny či celej EÚ?  

Podľa tejto prognózy, by malo európske hospodárstvo pokračovať v miernom, no stabilnom raste. V eurozóne ide o najdlhšie obdobie trvalého rastu od zavedenia eura. Rast hrubého domáceho produktu (HDP) v eurozóne zostane v rokoch 2020 a 2021 na stabilnej 1,2% úrovni, zatiaľ čo v rámci EÚ sa predpokladá mierny pokles rastu na 1,4% úroveň oproti 1,5% úrovni v roku 2019. Hospodársky rast ostáva stabilný aj vďaka pokračujúcemu vytváraniu pracovných miest, rastu miezd a súboru podporných politík a zároveň je stimulovaný súkromnou spotrebou a investíciami, a to najmä v sektore stavebníctva. Prognóza inflácie v eurozóne sa v roku 2020 zvýšila na 1,3% a v roku 2021 na 1,4% a v EU na úroveň 1,5% v 2020 a 1,6% pre rok 2021.

Niektoré riziká nepriaznivého vývoja síce postupne zanikli, no objavili sa nové. Prvá etapa obchodnej dohody medzi USA a Čínou síce pomohla znížiť riziká nepriaznivého vývoja, no vysoká miera neistoty v súvislosti s obchodnou politikou USA nenapomáha zlepšenie podnikateľských nálad. Napriek vyjasneniu obchodných vzťahov EÚ a Spojeným kráľovstvom počas prechodného obdobia, neistota pretrváva v súvislosti s nastavením budúceho partnerstva. Nové riziko predstavuje aj vypuknutie koronavírusu a jeho dôsledky na verejné zdravie, hospodársku činnosť a obchod a to hlavne v Číne. Na druhej strane by však európske hospodárstvo mohlo profitovať z expanzívnejších fiškálnych politík podporujúcich rast. 

Po silnom 4% hospodárskom raste v roku 2018 sa rast na Slovensku v roku 2019 výrazne spomalil a dosiahol úroveň 2,3%.  Bolo to spôsobené najmä nižším čistým vývozom a to v dôsledku nižšieho zahraničného dopytu, ako aj domácich faktorov, ako sú zmeny a oneskorenia vo výrobe v automobilovom priemysle. Slovensko by malo dosiahnuť v roku 2020 rast HDP na úrovni 2,2 % a v roku 2021 sa očakáva zvýšenie na 2,6 % a to vďaka zotavenému vývozu a domácemu dopytu. Rast súkromnej spotreby sa pravdepodobne zmierni, keďže sa očakáva nižšia miera vytvárania pracovných miest a tiež pomalší rast reálny miezd tak vo verejnom, ako aj v súkromnom sektore. Inflácia sa v roku 2019 zvýšila na úroveň 2,8 % a následne sa očakáva jej pokles a to v roku 2020 na 2,5 % a v roku 2021 na 2,2 %

 

ehp_sk_zima_2020_.jpg
© EU

 

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
13. februára 2020