Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok28. januára 2022Zastúpenie na SlovenskuOdhadovaný čas čítania: 2 min

Získajte grant na učenie sa o EÚ v škole

Ste škola alebo poskytovateľ odborného vzdelávania a prípravy na úrovni ISCED 1 – 4 a pôsobíte na Slovensku či v inej krajine zapojenej do programu Erasmus+. Je tu pre vás zaujímavá grantová príležitosť.

Modul Jean Monnet Iniciatívy učenia sa o EÚ pre školy a poskytovateľov odborného vzdelávania a prípravy

Školy a poskytovatelia odborného vzdelávania a prípravy, ktorí by chceli získať grant cez Modul Jean Monet Iniciatívy učenia sa o EÚ by mali do svojich študijných plánov zaradiť výučbu jedného alebo viacerých predmetov orientovaných na konkrétnu problematiku EÚ. Môžu sa zamerať na hodnoty, históriu, fungovanie EÚ, na otázku kultúrnej rozmanitosti, ako aj na iné oblasti. Aktivity spojené s touto iniciatívou musia prebiehať počas školského roka a samotný vyučovací proces môže byť obohatený aj o projektové týždne, študijné návštevy či iné interaktívne aktivity.

Výučbu je potrebné, aby poskytovatelia realizovali osobne alebo v spolupráci s inštitúciami vysokoškolského vzdelávania, prípadne s inými relevantnými organizáciami (mimovládnymi organizáciami, združeniami a podobne). Táto výzva nie je k dispozícii pre jednotlivcov.

Trvanie výzvy je  3 roky a Modul Jean Monnet Iniciatívy učenia sa o EÚ sa musí vyučovať minimálne 40 hodín za školský rok počas troch po sebe nasledujúcich rokov.

Maximálna výška grantu je  30 000 EUR (najviac 80 % celkových nákladov).

Aké sú očakávané výsledky?

Prostredníctvom tejto iniciatívy majú školy a poskytovatelia odborného vzdelávania a prípravy možnosť:

  • dať učiteľom priestor prezentovať a odovzdávať učiacim sa poznatky o Európskej únií pútavým spôsobom
  • zlepšiť vzdelávacie výstupy o problematike EÚ
  • zvýšiť všeobecné povedomie o EÚ
  • vytvárať záujem o Európsku úniu a vďaka poznaniu základných princípov povzbudzovať žiakov a študentov v aktívnom zapájaní sa do demokratických procesov Únie a celospoločenského diania.

Ako podať žiadosť o grant?

Viac informácií o postupe podávania žiadosti nájdete na stránkach:

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
28. januára 2022
Autor/autorka
Zastúpenie na Slovensku