Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok5. januára 2016Odhadovaný čas čítania: 2 min

Holandsko na čele Rady EÚ

eu2016nl_web.png
© EU
Od 1. januára 2016 predsedá Holandsko Rade Európskej únie. Počas tohto obdobia bude Holandsko pracovať na zlepšení európskej spolupráce a sústredí sa na tieto kľúčové oblasti: bezpečná a slobodná Európa a spoločný postup v konfliktných situáciách; efektívny a spravodlivý jednotný trh, ktorý prinesie viac práce a primerané príjmy; spoločná a spravodlivá migračná a azylová politika; nadčasová klimatická a energetická politika s udržateľným rastom a energetickou bezpečnosťou; silná a stabilná eurozóna so zdravými rozpočtami a modernými ekonomikami.

Holandsko sa chce počas svojho predsedníctva zamerať na vytváranie inovatívnej Únie, ktorá posilňuje prosperitu a blaho všetkých svojich občanov. Toto chce dosiahnuť tak, že bude Európanov viac zapájať do rozhodovacieho procesu v rámci EÚ. Holandsko si uvedomuje, že európska spolupráca je často záležitosťou malých krokov a kompromisov, preto sa sústredí hlavne na spoluprácu pri riešení aktuálnych i budúcich výziev a to nielen počas nasledujúcich šiestich mesiacov, ale aj po ukončení svojho predsedníctva v Rade EÚ.

 

 

 

V druhej polovici roka 2016 preberie od Holandska predsednícke kormidlo Slovensko. Po prvýkrát od nášho vstupu do EÚ bude Slovenská republika stáť na čele Rady Európskej únie. Bude to veľká príležitosť na vybudovanie si dobrého mena nielen v Európe ale aj vo svete.

Webové stránky holandského predsedníctva (EN)

 

Fakty o Rade Európskej únie

  • Úloha: zastupuje hlas vlády krajín EÚ, prijíma právne predpisy a koordinuje politiky Únie
  • Členovia: ministri z každej krajiny EÚ, podľa oblasti politiky, o ktorej sa má diskutovať
  • Predseda: každá krajina EÚ vykonáva 6-mesačné rotujúce predsedníctvo v Rade EÚ
  • Rok vzniku: 1958 (ako Rada Európskeho hospodárskeho spoločenstva)
  • Sídlo: Brusel (Belgicko)

V Rade sa stretávajú ministri vlád jednotlivých krajín EÚ s cieľom prediskutovať, meniť a prijímať právne predpisy a koordinovať politiky. Ministri majú právomoc zaviazať svoje vlády, aby prijali opatrenia, ktoré dohodli na svojich stretnutiach. Rada je spolu s Európskym parlamentom hlavným rozhodovacím orgánom EÚ.

Čo robí Rada?

Spoločne s Európskym parlamentom prejednáva a prijíma právne predpisy EÚ na základe návrhov Európskej komisie. Rada koordinuje politiky krajín EÚ a vypracúva zahraničnú a bezpečnostnú politiku EÚ na základe usmernení Európskej Rady. Jej úlohou je tiež uzatvárať dohody medzi EÚ a inými štátmi alebo medzinárodnými organizáciami. Schvaľuje ročný rozpočet EÚ spoločne s Európskym parlamentom.

Viac informácií o Rade Európskej únie nájdete tu.

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
5. januára 2016