Skip to main content
Zastúpenie na Slovensku logo
Zastúpenie na Slovensku
Budúcnosť je vo vašich rukách

Konferencia o budúcnosti Európy

Zúčastnite sa aj vy

Plán obnovy pre Európu

Plán obnovy pre Európu je príležitosťou, ako vyjsť z pandémie silnejší, transformovať naše hospodárstva, vytvárať príležitosti a pracovné miesta v takej Európe, v ktorej chceme žiť.

Životné prostredie

Slovensko má krásnu a rozmanitú prírodu. No pod vplyvom rozsiahleho znečisťovania a globálnych klimatických zmien sa aj životné prostredie na Slovensku dostáva pod veľký tlak.

Euromýty

V posledných rokoch v médiách i z úst politikov počuť rôzne poplašné fámy a mýty o EÚ. Táto stránka prináša prehľad tých mýtov o EÚ, ktoré sa vyskytujú najčastejšie. Niektoré sú možno zábavné, pri iných sa možno budete čudovať, čomu ľudia uveria.

Najnovšie správy

Novinový článok |

„Je v národnom záujme naplniť naše medzinárodné klimatické záväzky, keďže ide o zdravie našich ľudí a lepšiu konkurencieschopnosť ekonomiky, ktorá tak bude lepšie odolávať klimatickej zmene,“ pripomína Norbert Kurilla.

EÚ okolo mňa

Nájdite vo svojom okolí centrá EÚ na Slovensku

Europe Direct centrá

Vaša Európa

Vyjadrite svoj názor

Vyjadrite svoj názor a prispejte k rozhodovacím procesom EÚ. V tejto sekcií nájdete odkazy na rôzne spôsoby, akými môžete prispieť k formovaniu politík a vyjadriť názor na súčasné fungovanie Európskej únie.

Vaše práva

Občianstvo EÚ, pridelené automaticky každému štátnemu príslušníkovi EÚ, prináša so sebou viacero významných práv. 

Predsedníctvo Rady EÚ

Predsedníctvo Rady rotuje medzi členskými štátmi EÚ každých 6 mesiacov. Počas tohto polročného obdobia vedie predsedajúca krajina zasadnutia na všetkých úrovniach Rady, pričom pomáha zabezpečiť kontinuitu práce EÚ v Rade. Od 1. júla do 31. decembra 2021 predsedá Rade EÚ Slovinsko.

Ďalšie informácie

Štúdium, vzdelávanie, stáže

Informácie o štúdiu v členských štátoch EÚ i mimo nej, ako aj iné formy vzdelávania či získavania nových skúseností na stážach v európskych inštitúciách. Nájdete tu aj informácie o tom, ako sa zapojiť do dobrovoľníckej práce koordinovanej EÚ.

Jazyky

Európa je svetadiel s mnohými jazykmi patriacimi do rôznych jazykových rodín – patria sem úradné jazyky EÚ, ale aj regionálne a menšinové jazyky. Európska únia má 27 členských štátov a 24 úradných jazykov.

Digitalizácia

Vytvorenie Európy pripravenej na digitálny vek je jednou z hlavných priorít Komisie na roky 2019 až 2024. Digitálne riešenia sú zároveň kľúčom v boji proti zmene klímy a k ekologickej transformácii.