Skip to main content
Logo Európskej komisie
Zastúpenie na Slovensku
Správa o stave Únie v roku 2023

Hlavné iniciatívy

Solidarita EÚ s Ukrajinou

Solidarita EÚ s Ukrajinou

EÚ a jej medzinárodní partneri jednotne odsudzujú agresiu Ruska voči Ukrajine. EÚ podporuje tých, ktorí hľadajú útočisko, a pomáha tým, ktorí sa snažia bezpečne dostať domov. EÚ je pripravená Ukrajine naďalej poskytovať silnú politickú, finančnú a humanitárnu pomoc a ukladať tvrdé sankcie voči Rusku...
Plán obnovy - PM Heger

Plán obnovy pre Európu

Plán obnovy pre Európu je príležitosťou, ako vyjsť z pandémie silnejší, transformovať naše hospodárstva, vytvárať príležitosti a pracovné miesta v takej Európe, v ktorej chceme žiť.

životné prostredie

Životné prostredie

Slovensko má krásnu a rozmanitú prírodu. No pod vplyvom rozsiahleho znečisťovania a globálnych klimatických zmien sa aj životné prostredie na Slovensku dostáva pod veľký tlak.

disinfo - illustration

Euromýty

V posledných rokoch v médiách i z úst politikov počuť rôzne poplašné fámy a mýty o EÚ. Táto stránka prináša prehľad tých mýtov o EÚ, ktoré sa vyskytujú najčastejšie. Niektoré sú možno zábavné, pri iných sa možno budete čudovať, čomu ľudia uveria.

Najnovšie správy

Podujatia

EÚ okolo mňa

Nájdite vo svojom okolí centrá EÚ na Slovensku

Vaša Európa

nik-macmillan-yxemfqipr_e-unsplash_2.jpg

Vyjadrite svoj názor

Vyjadrite svoj názor a prispejte k rozhodovacím procesom EÚ. V tejto sekcií nájdete odkazy na rôzne spôsoby, akými môžete prispieť k formovaniu politík a vyjadriť názor na súčasné fungovanie Európskej únie.

Vaše práva - ilustačný obrázok

Vaše práva

Občianstvo EÚ, pridelené automaticky každému štátnemu príslušníkovi EÚ, prináša so sebou viacero významných práv. 

logo španielskeho predsedníctva 2023

Predsedníctvo Rady EÚ

Predsedníctvo Rady rotuje medzi členskými štátmi EÚ každých 6 mesiacov. Počas tohto polročného obdobia vedie predsedajúca krajina zasadnutia na všetkých úrovniach Rady, pričom pomáha zabezpečiť kontinuitu práce EÚ v Rade. Od 1. júla do 31. decembra 2023 predsedá Rade EÚ Španielsko.

Ďalšie informácie

Štúdium, vzdelávanie, stáže

Informácie o štúdiu v členských štátoch EÚ i mimo nej, ako aj iné formy vzdelávania či získavania nových skúseností na stážach v európskych inštitúciách. Nájdete tu aj informácie o tom, ako sa zapojiť do dobrovoľníckej práce koordinovanej EÚ.

Jazyky

Európa je svetadiel s mnohými jazykmi patriacimi do rôznych jazykových rodín – patria sem úradné jazyky EÚ, ale aj regionálne a menšinové jazyky. Európska únia má 27 členských štátov a 24 úradných jazykov.

Digitalizácia

Vytvorenie Európy pripravenej na digitálny vek je jednou z hlavných priorít Komisie na roky 2019 až 2024. Digitálne riešenia sú zároveň kľúčom v boji proti zmene klímy a k ekologickej transformácii.