Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok21. septembra 2022Zastúpenie na SlovenskuOdhadovaný čas čítania: 2 min

Komisárka pre rovnosť Helena Dalliová na návšteve Slovenska

Európska komisárka pre rovnosť navštívi vybrané regióny Slovenska, kde bude počas svojich stretnutí diskutovať o otázkach rovnosti, najmä pokiaľ ide o rómsku komunitu.

Helena Dalliová

V dňoch 21. a  22. septembra 2022 navštívi Slovensko Helena Dalliová, európska komisárka pre rovnosť.

Počas prvého dňa svojej návštevy Helena Dalliová navštívi niektoré regióny Slovenska, kde bude počas svojich stretnutí diskutovať o otázkach rovnosti, najmä pokiaľ ide o rómsku komunitu. Stretne sa so primátorom mesta Sečovce a s miestnymi obyvateľmi v segregovanej rómskej osade Hábeš, ktorá využíva niekoľko národných projektov financovaných EÚ. Následne navštívi školu v Kecerovciach, kde sú všetky deti v základnej a materskej škole Rómovia.

„Pred dvoma rokmi sme prijali strategický rámec EÚ pre rovnosť, začlenenie a účasť Rómov. Stanovili sme si ambiciózne ciele do roku 2030, napríklad aby malo do tohto roku aspoň 60 % Rómov platené zamestnanie. Ďalším z cieľov je znížiť segregáciu Rómov v školách tak, aby menej ako jedno z piatich rómskych detí navštevovalo školy, v ktorých väčšina alebo všetky deti sú Rómovia. Počas mojej návštevy na Slovensku budem diskutovať priamo s Rómami a ľuďmi, ktorí s nimi pracujú, s cieľom zabezpečiť udržateľnú zmenu. Chcela by som vidieť pokrok na ceste k Európe, v ktorej sa Rómovia môžu skutočne podieľať na živote spoločnosti a mať všetky príležitosti na to, aby v plnej miere prispievali k politickému, sociálnemu a hospodárskemu životu a mali z neho prospech,“ uviedla komisárka Helena Dalliová v súvislosti so svojou návštevou Slovenska.

Helena Dalliová návšteva

Komisárka sa stretne aj s mimovládnymi organizáciami, ktoré pomáhajú Rómom začleniť sa do spoločnosti: navštívi spoločnosť Whirlpool Corporation, ktorá zaviedla zamestnanecký program na prípravu a kvalifikáciu zamestnancov s nízkym vzdelaním a bez zabehnutých pracovných zručností. Nasledujúci deň navštívi Helena Dalliová sociálny podnik Wasco, ktorý zamestnáva ľudí zo znevýhodneného prostredia, najmä rómske ženy.

Otázky rovnosti, najmä rovnosti Rómov, ich začleňovania a účasti v spoločnosti budú aj predmetom stretnutia komisárky s predsedom vlády Eduardom Hegerom. S premiérom bude komisárka hovoriť aj o problematike násilia páchaného na ženách, vrátane Istanbulského dohovoru a návrhu Komisie na smernicu o boji proti násiliu páchanému na ženách. Na programe sú aj stretnutia s predsedami parlamentných výborov pre sociálne veci, európske záležitosti a ľudské práva a menšiny.

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
21. septembra 2022
Autor/autorka
Zastúpenie na Slovensku