Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok21. septembra 2022Zastúpenie na Slovensku

Komisárka pre rovnosť Helena Dalliová na návšteve Slovenska

Európska komisárka pre rovnosť navštívi vybrané regióny Slovenska, kde bude počas svojich stretnutí diskutovať o otázkach rovnosti, najmä pokiaľ ide o rómsku komunitu.

Helena Dalliová

V dňoch 21. a  22. septembra 2022 navštívi Slovensko Helena Dalliová, európska komisárka pre rovnosť.

Počas prvého dňa svojej návštevy Helena Dalliová navštívi niektoré regióny Slovenska, kde bude počas svojich stretnutí diskutovať o otázkach rovnosti, najmä pokiaľ ide o rómsku komunitu. Stretne sa so primátorom mesta Sečovce a s miestnymi obyvateľmi v segregovanej rómskej osade Hábeš, ktorá využíva niekoľko národných projektov financovaných EÚ. Následne navštívi školu v Kecerovciach, kde sú všetky deti v základnej a materskej škole Rómovia.

„Pred dvoma rokmi sme prijali strategický rámec EÚ pre rovnosť, začlenenie a účasť Rómov. Stanovili sme si ambiciózne ciele do roku 2030, napríklad aby malo do tohto roku aspoň 60 % Rómov platené zamestnanie. Ďalším z cieľov je znížiť segregáciu Rómov v školách tak, aby menej ako jedno z piatich rómskych detí navštevovalo školy, v ktorých väčšina alebo všetky deti sú Rómovia. Počas mojej návštevy na Slovensku budem diskutovať priamo s Rómami a ľuďmi, ktorí s nimi pracujú, s cieľom zabezpečiť udržateľnú zmenu. Chcela by som vidieť pokrok na ceste k Európe, v ktorej sa Rómovia môžu skutočne podieľať na živote spoločnosti a mať všetky príležitosti na to, aby v plnej miere prispievali k politickému, sociálnemu a hospodárskemu životu a mali z neho prospech,“ uviedla komisárka Helena Dalliová v súvislosti so svojou návštevou Slovenska.

Helena Dalliová návšteva

Komisárka sa stretne aj s mimovládnymi organizáciami, ktoré pomáhajú Rómom začleniť sa do spoločnosti: navštívi spoločnosť Whirlpool Corporation, ktorá zaviedla zamestnanecký program na prípravu a kvalifikáciu zamestnancov s nízkym vzdelaním a bez zabehnutých pracovných zručností. Nasledujúci deň navštívi Helena Dalliová sociálny podnik Wasco, ktorý zamestnáva ľudí zo znevýhodneného prostredia, najmä rómske ženy.

Otázky rovnosti, najmä rovnosti Rómov, ich začleňovania a účasti v spoločnosti budú aj predmetom stretnutia komisárky s predsedom vlády Eduardom Hegerom. S premiérom bude komisárka hovoriť aj o problematike násilia páchaného na ženách, vrátane Istanbulského dohovoru a návrhu Komisie na smernicu o boji proti násiliu páchanému na ženách. Na programe sú aj stretnutia s predsedami parlamentných výborov pre sociálne veci, európske záležitosti a ľudské práva a menšiny.

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
21. septembra 2022
Autor/autorka
Zastúpenie na Slovensku