Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Denné spravodajstvo22. apríla 2024Zastúpenie na SlovenskuOdhadovaný čas čítania: 4 min

Komisia víta odporúčania európskej panelovej diskusie občanov o energetickej efektívnosti

Na záverečnom zasadnutí európskej panelovej diskusie občanov o energetickej efektívnosti, ktoré sa konalo od 12. do 14. apríla v Bruseli, prijalo 150 európskych občanov 13 odporúčaní Európskej komisii o energetickej efektívnosti.

Participation of Maroš Šefčovič, Executive Vice-President of the European Commission,in the European Citizens’ Panel on Energy Efficiency

Kľúčom k čistej, bezpečnej a cenovo dostupnej energii a dôležitým prvkom Európskej zelenej dohody a plánu REPowerEU je nižšia spotreba energie a jej umné využívanie. Energetická efektívnosť pomáha znížiť celkovú spotrebu energie, a preto má zásadný význam pre dosiahnutie ambícií EÚ v oblasti klímy, pričom zároveň zvyšuje súčasnú a budúcu energetickú bezpečnosť a cenovú dostupnosť energie. V smernici o energetickej efektívnosti, ktorá bola nedávno posilnená v rámci legislatívneho balíka Fit for 55, sa stanovila zásada prvoradosti energetickej efektívnosti ako základná zásada energetickej politiky EÚ, ktorá jej dáva po prvýkrát právnu moc. Takisto výrazne zvýšila ambíciu EÚ pretavenú do jej nového cieľa zlepšiť energetickú efektívnosť o 11,7 % do roku 2030, a to s väčším dôrazom na ľudí postihnutých energetickou chudobou.  

"Energetická efektívnosť zlepšuje celkový stav našej planéty, zvyšuje energetickú bezpečnosť EÚ a šetrí rozpočet domácností. Vďačne vítam správu z tohto dialógu s občanmi týkajúceho sa ekológie. Ide o dôležitý spôsob, ako sa angažovať a hodnotne prispieť k nášmu úsiliu," vyjadril sa v tejto súvislosti Maroš Šefčovič, výkonný podpredseda pre Európsku zelenú dohodu, medziinštitucionálne vzťahy a strategický výhľad

Od februára 2024 sa občania stretávajú osobne aj online, aby diskutovali o výzvach a výhodách energetickej efektívnosti.

Vstupy zhromaždené v panelovej diskusii aj v platforme na zapojenie občanov sa stanú jedným z podkladov odporúčania Komisie o zásade prvoradosti energetickej efektívnosti, ktoré posúdi kolégium komisárov a ktoré bude neskôr v tomto roku adresované členským štátom.

záverečných odporúčaniach sa Komisia vyzýva, aby sa zamerala najmä na tieto oblasti:

 • zvýšenie príťažlivosti verejnej dopravy pre cestujúcich
 • zabezpečenie energeticky čo najefektívnejšej dopravy v celej Európe: ukončiť cestnú prepravu tovaru, dostať ľudí z lietadiel a zaviesť zásadu „železnica je prvoradá“
 • zlepšenie energetickej hospodárnosti v budovách
 • zvýšenie kvalifikovanosti pracovnej sily v EÚ v odvetví energetickej efektívnosti
 • zabezpečenie budúcnosti vzdelávaním o ekologických otázkach
 • riadenie a monitorovanie vykonávania smerníc EÚ
 • pomoc občanom EÚ pri rozvoji energetických spoločenstiev zameraných na energetickú efektívnosť poskytovaním informácií a finančnej podpory
 • financovanie spravodlivého práva energiu pri energetickej obnove domov
 • dosiahnutie cieľov v oblasti energetickej efektívnosti posilnením schopnosti každého konať
 • zvýšenie energetickej nezávislosti a efektívnosti s cieľom stať sa globálnym príkladom
 • rozvoj energeticky účinných komunít pre zodpovednú spotrebu a zvýšenú miestnu výrobu energie
 • posilnenie postavenia spotrebiteľov smerom k väčšej energetickej účinnosti
 • optimalizácia a rozvoj sieťového systému, od výrobcu až po koncového používateľa, v prospech obnoviteľných zdrojov energie

Súvislosti

Na podporu priority predsedníčky Ursuly von der Leyenovej vybudovať európsku demokraciu pripravenú pre budúcnosť sa európske panely občanov a online nástroje na zapojenie občanov zakotvili ako prvok demokratického života v EÚ, pričom boli jedným z kľúčových výsledkov Konferencie o budúcnosti Európy. Tieto panelové diskusie umožňujú občanom vyjadriť sa k tvorbe politík EÚ. 

Účastníci európskych panelových diskusií občanov sa vyberajú nástrojmi na náhodné generovanie platných mobilných telefónnych čísel. S cieľom zaistiť, aby panelové diskusie odrážali európske sociálno-demografické zloženie, tento proces zabezpečuje, aby výber odrážal rozmanitosť EÚ. Systém kvót zabezpečuje rodovo vyvážené zastúpenie v panelovej diskusii, ako aj to, že tretinu občanov zúčastňujúcich sa na diskusii musia tvoriť mladí ľudia vo veku 16 – 25 rokov. Ďalšie sociálno-demografické charakteristiky sa týkajú úrovne vzdelania, geografickej polohy a povolania. 

Občania spolupracujú v malých skupinách 10 – 15 ľudí a na plenárnych zasadnutiach. Pomocný tím poskytuje podporu spolu s výborom expertov, ktorí zase poskytujú dodatočné informácie. Na základe diskusií občania predkladajú Európskej komisii odporúčania, ktoré by mala brať do úvahy pri tvorbe politík a vývoji iniciatív. Platforma na zapojenie občanov je kľúčovou súčasťou nového ekosystému pre aktívnu účasť občanov, ako sa uvádza v oznámení nadväzujúcom na Konferenciu o budúcnosti Európy. 

Ďalšie informácie

Platforma na zapojenie občanov 

Európska panelová diskusia občanov o energetickej efektívnosti 

Odporúčania

Energetická efektívnosť 

Zásada prvoradosti energetickej efektívnosti 

Infografika o energetickej efektívnosti a úsporách

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
22. apríla 2024
Autor/autorka
Zastúpenie na Slovensku