Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Strategická komunikácia a boj proti dezinformáciám

Strategická komunikácia a boj proti dezinformáciám

Solidarita EÚ s Ukrajinou
EÚ a jej medzinárodní partneri jednotne odsudzujú agresiu Ruska voči Ukrajine. EÚ podporuje tých, ktorí hľadajú útočisko, a pomáha tým, ktorí sa snažia bezpečne dostať domov. EÚ je pripravená Ukrajine naďalej poskytovať silnú politickú, finančnú a humanitárnu pomoc a ukladať tvrdé sankcie voči Rusku...
Plán obnovy - PM Heger

Plán obnovy pre Európu je príležitosťou, ako vyjsť z pandémie silnejší, transformovať naše hospodárstva, vytvárať príležitosti a pracovné miesta v takej Európe, v ktorej chceme žiť.

životné prostredie

Slovensko má krásnu a rozmanitú prírodu. No pod vplyvom rozsiahleho znečisťovania a globálnych klimatických zmien sa aj životné prostredie na Slovensku dostáva pod veľký tlak.

disinfo - illustration

V posledných rokoch v médiách i z úst politikov počuť rôzne poplašné fámy a mýty o EÚ. Táto stránka prináša prehľad tých mýtov o EÚ, ktoré sa vyskytujú najčastejšie. Niektoré sú možno zábavné, pri iných sa možno budete čudovať, čomu ľudia uveria.

Najnovšie správy

Podujatia

Map of Slovakia
EÚ okolo mňa

Nájdite vo svojom okolí centrá EÚ na Slovensku

Vaša Európa

nik-macmillan-yxemfqipr_e-unsplash_2.jpg

Vyjadrite svoj názor a prispejte k rozhodovacím procesom EÚ. V tejto sekcií nájdete odkazy na rôzne spôsoby, akými môžete prispieť k formovaniu politík a vyjadriť názor na súčasné fungovanie Európskej únie.

Vaše práva - ilustačný obrázok

Občianstvo EÚ, pridelené automaticky každému štátnemu príslušníkovi EÚ, prináša so sebou viacero významných práv. 

Logo maďarského predsedníctva v Rade EÚ
Predsedníctvo Rady rotuje medzi členskými štátmi EÚ každých 6 mesiacov. Počas tohto polročného obdobia vedie predsedajúca krajina zasadnutia na všetkých úrovniach Rady, pričom pomáha zabezpečiť kontinuitu práce EÚ v Rade. Od 1. júla do 31. decembra 2024 predsedá Rade EÚ Maďarsko.

Ďalšie informácie

Informácie o štúdiu v členských štátoch EÚ i mimo nej, ako aj iné formy vzdelávania či získavania nových skúseností na stážach v európskych inštitúciách. Nájdete tu aj informácie o tom, ako sa zapojiť do dobrovoľníckej práce koordinovanej EÚ.

Európa je svetadiel s mnohými jazykmi patriacimi do rôznych jazykových rodín – patria sem úradné jazyky EÚ, ale aj regionálne a menšinové jazyky. Európska únia má 27 členských štátov a 24 úradných jazykov.

Vytvorenie Európy pripravenej na digitálny vek je jednou z hlavných priorít Komisie na roky 2019 až 2024. Digitálne riešenia sú zároveň kľúčom v boji proti zmene klímy a k ekologickej transformácii.