Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Informačný prehľad11. júna 2019Odhadovaný čas čítania: 4 min

MÝTUS: EÚ všetkých odzbrojila, vrátane poľovníkov, športových strelcov i múzeá a zberateľov

artsy-background-bang-1076813-680x360.jpg
© EU
Ak sa aj k vám dostali ponuré chýry, že sa nás EÚ snaží úplne odzbrojiť a zobrať všetkým, vrátane poľovníkov a športovcov, ich zbrane, nemusíte sa báť. O čo v skutočnosti ide?

Od roku 1991 existuje európska smernica o strelných zbraniach, ktorá bola aktualizovaná aj v roku 2008. Táto smernica určuje podmienky, za ktorých môžu súkromné osoby legálne získať a vlastniť zbraň alebo s ňou prekračovať hranice štátu. V máji 2017 nadobudla účinnosť jej najnovšia novelizácia a členské štáty, ktoré sa na nej dohodli, mali 15 mesiacov na jej transpozíciu do národných právnych predpisov a 30 mesiacov na spojazdnenie evidenčných systémov.

Nová legislatíva je výsledkom dohody vyjednávačov Európskeho parlamentu a členských štátov pod vedením slovenského predsedníctva v Rade (ministrov) EÚ. Pri finálnom hlasovaní hlasovali za túto novelu v Rade EÚ aj predstavitelia Slovenska. Celkovo bolo za 25 členských štátov a proti 3: Česká republika, Luxembursko a Poľsko.

Čo teda prináša najnovšia novelizácia smernice? Zavádza prísnejšie kontroly expanzných zbraní, čiže zbraní, ktoré síce vydávajú zvuk výstrelu, ale reálne sú bez projektilu. Tieto zbrane, i keď sa zdajú neškodné, sa však predsa len dajú prerobiť aj na zbrane schopné streľby ostrými nábojmi. A práve takýto typ zbraní bol použitý aj teroristami pri útoku na parížsku redakciu Charlie Hebdo (2015). V niektorých štátoch Únie sa doteraz dali zakúpiť expanzné zbrane bez povolenia či akéhokoľvek oznámenia zodpovedným domácim úradom. Po novom si ich budete môcť stále zaobstarať, no v záujme zvýšenia bezpečnosti sa na ich kúpu budú vzťahovať rovnaké pravidlá, aké platia pre kúpu zbrane schopnej strieľať ostrými nábojmi.

Úpravy prináša vynovená smernica aj pri sprísnení pravidiel v oblasti označovania strelných zbraní. Jasnejšie sú definované aj takzvané deaktivované zbrane. Podľa nových pravidiel bude ich vlastníctvo musieť byť priznané vnútroštátnym orgánom. Smernica sa týka aj tých najnebezpečnejších poloautomatických zbraní. Zavádzajú sa prísnejšie kontroly nákupu vybraných poloautomatických strelných zbraní, ktoré využívajú veľkokapacitné zásobníky, ako aj pôvodne automatických zbraní, ktoré boli prerobené na poloautomaty. Toto však neohrozí ich súčasných vlastníkov, keďže sa členské štáty môžu rozhodnúť, že jednotlivci, ktorí majú v súčasnosti tieto zbrane v legálnej držbe, si ich budú môcť bez dodatočnej kontroly ponechať.

Nové pravidlá tiež vyžadujú, aby členské štáty zaznamenávali všetky informácie nevyhnutné na vystopovanie a identifikáciu strelných zbraní vo svojich vnútroštátnych evidenčných systémoch a zintenzívnili vzájomnú výmenu informácií a spoluprácu v tejto oblasti, čím sa umožní lepšie sledovanie legálne držaných strelných zbraní, a zníži sa riziko ich zneužitia na nelegálnych trhoch.

Smernica rozdeľuje strelné zbrane pre civilné použitie do 3 kategórii. Strelné zbrane kategórie A sú zakázané na civilné použitie, no existujú výnimky. Strelné zbrane kategórie B môžete vlastniť, ak máte povolenie od štátu. Strelné zbrane kategórie C je možné zakúpiť bez povolenia, no ich vlastníctvo treba priznať príslušným úradom.

Ústretovým krokom je, že členské štáty môžu vydať oprávnenie na vlastníctvo strelnej zbrane kategórie A, teda zbraní zakázaných na civilné použitie, pre istý typ jednotlivcov a inštitúcií. Ide o športových strelcov, vojakov v zálohe či múzeá, v odôvodnených prípadoch a v súlade s bezpečnostnými opatreniami ho môžu naďalej získať aj zberatelia zbraní.

Cieľom smernice nie je zniesť zbrane z povrchu európskeho, ale zvýšiť bezpečnosť občanov a znížiť riziko teroristických či masových útokov strelnými zbraňami, ako aj nebezpečenstvo domáceho násilia a vrážd. Táto upravená smernica však nijako nepripraví zberateľov zbraní, športových strelcov či poľovníkov o ich zbrane.

Hrejivé a pravdivé slová na záver. Vynovená EÚ smernica o strelných zbraniach nijako nebráni poľovníkom nadobúdať zbrane, ktoré sú určené na poľovnícke účely. Rovnako aj športoví strelci, môžu naďalej nadobúdať zbrane a náboje, ktoré sú za iných okolností na civilné použitie zakázané. Musia akurát splniť niekoľko stanovených podmienok. Múzeá či zberatelia môžu zbrane vlastniť aj zakupovať nové pod jedinou podmienkou, že splnia stanovené bezpečnostné predpisy, získajú povolenie alebo to nahlásia príslušným domácim orgánom. 

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
11. júna 2019