Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Informačný prehľad19. októbra 2020Odhadovaný čas čítania: 4 min

MÝTUS: O COVID-19 sa nešíria žiadne konšpirácie

p045507-470577_s.png
© EU
Ani súčasná pandémia spôsobená šírením nového koronavírusu sa neobišla bez toho, aby inšpirovala vznik viacerých konšpiračných teórií. Tie sú stále populárne a veria im aj mnohí Slováci, ktorí majú spomedzi obyvateľov krajín V4 najvyššiu tendenciu v konšpiračné teórie uveriť.

Ako je to ale s konšpiračnými teóriami o COVID-19? 
Ochorenie COVID-19 je tu s nami už niekoľko mesiacov. Vieme, že ho spôsobuje nový druh koronavírusu. Z vedeckých dôkazov vyplýva, že koronavírusy, vo všeobecnosti, pochádzajú zo zvierat. Aj u koronavírusu spúšťajúceho ochorenie COVID-19 sa predpokladá živočíšny pôvod a čaká sa už len na konečné potvrdenie týchto predpokladov. Napriek tomu o jeho pôvode už vznikli mnohé „zaručene pravdivé“ konšpiračné teórie.  

Neistota, strach a množstvo informácií, ktoré sa okolo COVID-19 šíria, podnecujú vznik a šírenie stále nových konšpiračných teórií. Tieto sa popri odborníkoch pokúšajú logicky a jednoducho „vysvetliť“, prečo táto pandémia nastala, ako sa bude ďalej vyvíjať i to, ako sa z nej niekto snaží bezcharakterne profitovať. Častým terčom konšpiračných teórií sa stávajú rôzne menšinové skupiny spoločnosti, na ktoré sa zameriavajú aj nenávistné prejavy či dezinformačné kampane. Patria sem ľudia rôzneho pôvodu, príslušníci rozličných sociálnych i náboženských skupín alebo osoby inej ako väčšinovej sexuálnej orientácie. V súvislosti s  COVID-19 boli zo šírenia vírusu v Európe často falošne obviňované špecifické skupiny, ako napríklad ľudia ázijského pôvodu, Židia, Moslimovia, Rómovia či príslušníci komunity LGBTI+.  

Potreba mať nad vecami kontrolu a prehľad rastie najmä v časoch neistoty, akou je aj pandémia COVID-19. V spleti a množstve informácií, ktoré máme dennodenne k dispozícii je často ťažké sa zorientovať a práve preto sa mnohým môžu zdať konšpiračné teórie lákavé. Vysvetľujú totiž udalosti jednoducho a zároveň pútavo. Svojim stúpencom tak prinášajú falošný pocit kontroly a prehľadu nad dianím v okolitom svete. Zo štúdie, ktorá sa uskutočnila v 28 krajinách sveta, vyplynulo, že viac ako 3 z 10 opýtaných ľudí sa domnievajú, že nový koronavírus úmyselne šíri zahraničná mocnosť alebo akási iná sila (Gallup International, Marec 2020). Mali by sme byť teda opatrní aj v prípade informácií, ktoré sa šíria v súvislosti s COVID-19. Mnohé teórie, ktoré sa o ňom šíria sú klamlivé a môžu dokonca ohroziť ľudské zdravie či zvýšiť riziko nákazy.

Často ignorujú alebo prekrúcajú vedecké dôkazy a nepravdivo obviňujú jednotlivcov či skupiny, ktoré v skutočnosti za pandémiu zodpovední nie sú. Navyše, takéto zavádzanie a klamstvá nijako nepomáhajú zmierňovať alebo riešiť samotnú pandémiu, len prispievajú k informačnému chaosu. Informácie o novom koronavíruse preto treba dôkladne overovať a bez toho, aby sme si ich preverili s oficiálnymi zdrojmi, ich ďalej nezdieľať. 

Ako teda rozoznáte, že na vás mieri kovidokonšpirácia?  

  • Tvrdenie, že vírus bol umelo vytvorený (napr. v laboratóriu) ľuďmi so špecifickým záujmom (napr. za účelom zníženia svetovej populácie). 
  • Tvrdenie, že vírus je šírený úmyselne, alebo že sa jeho prirodzené šírenie umelo zvýšilo tak, aby uškodilo čo najväčšiemu počtu ľudí (napr. konšpiračná teória, že nový koronavírus pomáhajú šíriť 5G siete).
  • Tvrdenie, že vakcíny a lieky sú úmyselne nedostupné, aby sa umožnilo rýchle a rozsiahle šírenie ochorenia a poškodilo sa tak čo najviac ľudí.
  • Tvrdenie, že určité hygienické opatrenia proti šíreniu vírusu sa používajú nie na ochranu zdravia všetkých, ale naopak, na úmyselné poškodzovanie zdravia, alebo ako znak kontroly nad spoločnosťou (napr. vakcinácia, nosenie rúška a iné ).

Pamätajte si: Nikto nie je zodpovedný za vytvorenie vírusu, no zato my všetci môžeme prispieť k lepšiemu zvládaniu a prekonaniu tejto pandémie. 

Spoliehajte sa preto na overené informácie z oficiálnych zdrojov. A keď narazíte na podozrivo šokujúce informácie, bez ohľadu na to, aké je to lákavé, nezdieľajte ich. Radšej si ich najskôr overte. Pomôžete tak zastaviť šírenie pandémie konšpiračných teórií nielen o COVID-19. 
Dôveryhodným zdrojom informácií je aj webová stránka Európskej komisie - Boj proti dezinformáciám.

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
19. októbra 2020