Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Informačný prehľad27. júna 2018Odhadovaný čas čítania: 3 min

MÝTUS: Odzvonilo mémom na internete

juncker-memes-680x360.jpg
© EU
Opäť sa šíria zvesti o blížiacej sa hrozbe plynúcej z regulácie Európskej únie. Kto by sa mal podľa chýrov báť tentokrát? Vraj sú na rane čoraz obľúbenejšie mémy, rôzne parodické dielka, ba dokonca aj sloboda internetu ako taká.

Ako ale vôbec vznikla takáto panika? Všetko sa začalo s novým návrhom smernice EÚ o autorskom práve v rámci jednotného digitálneho trhu. Novým návrhom smernice v žiadnom prípade nejde o obmedzenie slobody na internete, práve naopak, ide o jej férovejšie uplatňovanie.

Mnohí sa pýtajú, načo je nám nový návrh smernice o autorských právach, keď už autorské práva v Európe jednou smernicou chránené sú. Problém je ale v tom, že súčasná harmonizovaná právna úprava EÚ v oblasti autorských práv je výrazne zastaraná.

Vráťme sa do minulosti, konkrétne do roku 2001. To je totižto ten rok, kedy vznikla súčasná smernica. No a predstavme si, ako vyzeral vtedajší internet. Asi netreba veľmi opisovať jeho podobu, stačí ho len krátko prirovnať k internetu dnešnej digitálnej doby. Rozdiel je naozaj markantný, čo poviete? Internet zo začiatku milénia ešte nemal zďaleka takú vyvinutú podobu a komplexnosť ako ten súčasný. Za roky rýchleho vývoja sa internet posunul zásadne dopredu a spolu s ním zažili mohutný rast aj na ňom pôsobiace vplyvné online platformy, ako Google, Facebook či Amazon. Toto všetko prirodzene spôsobilo, že aj dôležitá oblasť ochrany autorských práv dnes čelí novým výzvam.

Svoje by o tejto problematike vedel povedať aj Súdny dvor Európskej únie, ktorý v posledných rokoch odpovedá na valiace sa otázky a sťažnosti týkajúce sa aplikácie pôvodnej európskej smernice o autorských právach. Európska komisia preto v roku 2016 navrhla aktualizačnú úpravu tejto smernice. Nová doba a zmenené podmienky si žiadajú adekvátnu európsku právnu úpravu. Nemôžeme si dovoliť právne zotrvávať v minulosti, keď doba a spoločnosť uháňajú míľovými krokmi.

Cieľom nového návrhu je objasniť konkrétne právne neistoty, posilniť postavenie držiteľov autorských práv, modernizovať harmonizovaný európsky rámec autorských práv a prispôsobiť ho požiadavkám digitálneho veku. Ide o to, aby každý umelec, autor či interpret, malý alebo veľký, dostali spravodlivo zaplatené za svoje dielo. To už v súčasnosti na 100% zaručené nie je. Sú známe prípady, v ktorých mocné online platformy na zdieľanie obsahu či webové nástroje prinášajúce súhrny spravodajstva uverejňujú obsah, za ktorý jeho jednotliví autori nedostanú férovo alebo vôbec zaplatené. Tomuto by sme mali zabrániť.

Aj v on-line svete potrebujeme uplatňovať všeobecne uznávané a spravodlivé zásady ochrany autorských práv. Európa je a chce aj naďalej zostať priestorom, kde sa ctí sloboda prejavu. Toto nedocielime bez dodržiavania férových pravidiel platných všade a pre všetkých.

A ako nová úprava smernice o autorských právach zasiahne naše obľúbené mémy, karikatúry, paródie či koláže online? Ak ste sa obávali alebo sa vám zdvihol tlak, môžete si vydýchnuť. Všetky pravidlá týkajúce sa týchto zábavných autorských dielok sú upravené už v pôvodnej smernici o autorských právach z roku 2001 v rámci tzv. výnimky týkajúcej sa paródie, ktorá umožňuje reprodukciu a sprístupnenie takéhoto obsahu verejnosti a plne zaručuje slobodu prejavu autorov.

Táto výnimka zostane súčasťou aj nového návrhu smernice a navyše umožní autorom mémov alebo parodického obsahu jednoduchšie riešiť nadmerné či neodôvodnené odstránenie ich diel online platformami. Distribútori obsahu a online poskytovatelia služieb tak musia zaviesť nápravný mechanizmus, ktorý bude tvorcom obsahu umožňovať jednoducho a efektívne napadnúť rozhodnutie o odstránení obsahu odvolajúc sa na „výnimku týkajúcu sa paródie” a požadovať jeho opätovné publikovanie.

Čiže novým návrhom smernice o autorských právach mémy a paródie z internetu nezmiznú, ale autorom sa posilnia ich práva a sloboda na internete naberie na sile a férovosti.

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
27. júna 2018