Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Informačný prehľad17. apríla 2023Zastúpenie na SlovenskuOdhadovaný čas čítania: 4 min

MÝTUS: V EÚ existuje dvojaká kvalita potravín, Únia ničí slovenských farmárov a Slovensku vôbec nepomáha

Dnes sme si posvietili na tému dvojakej kvality potravín, ale aj na to, ako EÚ pomáha Slovensku.

spotrebiteľ

MÝTUS: v EÚ existuje dvojitá kvalita potravín, Slováci dostávajú tie menej kvalitné

FAKTY: EÚ má jedny z najprísnejších noriem a predpisov týkajúcich sa kvality potravín vo svete, ktoré platia naprieč celou Úniou. Výskumné centrum Európskej komisie (Joint Research Centre) v roku 2021 publikovalo výsledky štúdie, v rámci ktorej síce potvrdilo rozdiely v potravinových produktoch naprieč EÚ, avšak vôbec sa nepotvrdilo, že do strednej a východnej Európy prichádzajú potraviny v horšej kvalite ako do krajín západnej Európy. Štúdia síce zistila, že u tretiny výrobkov sú rozdiely, súvislosť s miestom predaja však nebola zistená. Rozdiely v obale a zložení idú krížom krážom – od východu na západ a od severu na juh Európy. Táto štúdia zároveň tiež potvrdila, že drvivá väčšina všetkých týchto výrobkov je v súlade s legislatívou týkajúcou sa kvality a bezpečnosti potravín. Ak aj dvojitá kvalita potravín v minulosti existovala, v súčasnosti, aj práve vďaka legislatíve EÚ (smernica o nekalých obchodných praktikách), môžu členské štáty EÚ pokutovať výrobcov, ktorí vyrábajú tovar pod tým istým názvom ale v dvojakej kvalite. Táto smernica sa v jednotlivých členských štátoch uplatňuje prostredníctvom národnej legislatívy. Na Slovensku je posudzovanie jednotlivých prípadov v kompetencii Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR (ŠVPS SR).

MÝTUS: EÚ ničí slovenských farmárov, môže za úpadok poľnohospodárstva na Slovensku

FAKTY: Európska únia dlhodobo podporuje slovenských ale aj európskych farmárov prostredníctvom rôznych opatrení a programov, primárne však prostredníctvom finančných dotácií.  Tieto dotácie sú určené práve na zlepšenie konkurencieschopnosti európskeho poľnohospodárstva, modernizáciu poľnohospodárskych technológií, zlepšenie kvality produkcie, či na pomoc na zmiernenie dopadov extrémnych klimatických javov, akými sú napríklad extrémne suchá, či iné extrémne výkyvy počasia. Všetky tieto investície do európskeho poľnohospodárskeho sektora realizuje EÚ už od roku 1962 prostredníctvom Spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP). Pre zvýšenie konkurencieschopnosti a odolnosti poľnohospodárskeho sektora v členských štátoch je však dôležitá aj celková realizácia SPP v jednotlivých členských krajinách EÚ, ale napríklad aj miera doplnkového štátneho financovania pre poľnohospodárov a pod. Podporovať miestnych producentov môže aj každý z nás, a to prostredníctvom nákupu lokálnych produktov.

MÝTUS: Európska únia Slovensku a jeho občanom vôbec nepomáha 

FAKTY: EÚ svojim členským krajinám a teda aj Slovensku pomáha prostredníctvom tzv. eurofondov ale aj často spomínaného plánu obnovy.

Hlavnou úlohou eurofondov je zvyšovanie ekonomickej a sociálnej úrovne v menej rozvinutých regiónoch všetkých členských štátov Únie. Slovensko môže v najbližších siedmich rokoch čerpať 13 miliárd eur.

Európske finančné prostriedky pomáhajú zlepšovať každodenný život slovenských občanov už od roku 2004, kedy Slovensko do EÚ vstúpilo. Na Slovensku eurofondy putujú hlavne na zlepšovanie života ľudí v regiónoch. Viac informácii nájdete aj tu.

V reakcii na bezprecedentnú krízu spôsobenú koronavírusom s cieľom pomôcť napraviť hospodárske a sociálne škody, ktoré spôsobila pandémia koronavírusu, predstavila Európska komisia mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti NextGenerationEU. Hlavným cieľom plánu obnovy na Slovensku je podporiť reformy a investície v konkrétne týchto oblastiach: vzdelávanie, zdravotníctvo, efektívny štát a digitalizácia, veda, výskum a inovácie. Slovenský plán obnovy a odolnosti zahŕňa širokú škálu investičných a reformných opatrení. Investície z plánu obnovy pôjdu napríklad do výstavby nových a rekonštrukciu existujúcich nemocníc, rekonštrukciu železníc a výstavby cyklotrás po celom Slovenku, obnovu starších rodinných domov, historických a pamiatkovo chránených budov, či rekonštrukciu a modernizáciu škôl a internátov. To je len pár príkladov toho, čo bude mať občan SR z plánu obnovy. Zoznam všetkých investičných a reformných opatrení rozdelených do 18-tich tematických komponentov nájdete tu. Spoločným cieľom všetkých opatrení je zlepšiť kvalitu života občanov a urobiť Slovensko odolnejším voči ďalším výzvam. Celkovo je pre Slovensko v rámci Plánu obnovy alokovaných približne 6 miliárd eur vo forme grantov (nie pôžičiek). Tieto granty bude Slovensko dostávať postupne, na základe plnenia vopred stanovených konkrétnych míľnikov a cieľov. 

 

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
17. apríla 2023
Autor/autorka
Zastúpenie na Slovensku