Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Informačný prehľad18. augusta 2017Odhadovaný čas čítania: 2 min

MÝTUS: Záhradkárom hrozí kvôli Bruselu mastná pokuta

p035049002401-907357-680x360.jpg
© EU
Aj keď by nemalo, stále nás dokáže prekvapiť z čoho všetkého sa môže vytvoriť euromýtus. Čím si to vlastne EÚ „ide pohnevať záhradkárov“?

Na internete sa začala šíriť správa o tom, že záhradkárom hrozí kvôli Bruselu mastná pokuta a že si ich ide pohnevať. Skutočnosť je taká, že Európska komisia už pred niekoľkými rokmi vypracovala v spolupráci s členskými štátmi na základe vedeckých dôkazov zoznam nebezpečných tzv. inváznych druhov rastlín, húb a živočíchov, ktoré ohrozujú nielen životné prostredie, ale aj ľudské zdravie.

Problém sa týka tzv. inváznych cudzích druhov, teda takých rastlín, húb a živočíchov, ktoré sú nepôvodné, cudzie. Pre človeka aj životné prostredie sú nebezpečné  vzhľadom na ich predátorské správanie, prenos chorôb, či vážne vplyvy na pôvodné druhy a štruktúru a fungovanie ekosystémov.

Všetky hrozby by sa dali zhrnúť veľmi jednoducho, invázne cudzie druhy spôsobujú plno problémov:

  • ekonomické: každoročne spôsobujú v Európe škodu v hodnote najmenej 12 miliárd eur, a to tým, že ohrozujú ľudské zdravie, ničia infraštruktúru a zapríčiňujú straty na výnosoch v poľnohospodárstve
  • ekologické: môžu vážne poškodiť ekosystémy a zapríčiniť vyhynutie druhov, ktoré sú potrebné na zachovanie rovnováhy v našom prírodnom prostredí
  • politické: mnohé členské štáty sú už teraz nútené vynakladať značné prostriedky na riešenie tohto problému, ich úsilie však nie je účinné, ak sa problémy riešia výlučne na vnútroštátnej úrovni.

Preto Európska komisia navrhla už v 2013 zaviesť harmonizovanejší a preventívnejší prístup a od 2015 platí nariadenie, ktoré obsahuje zoznam v Únii obávaných inváznych cudzích druhov, vypracovaný v spolupráci s členskými štátmi na základe posúdenia rizika a vedeckých dôkazov.

V júli 2017 do toho zoznamu pribudli okrem iných rastliny ako glejovka americká, netýkavka žliazkatá, či boľševník obrovský, ktorý napríklad ohrozuje nielen druhovú diverzitu, ale je pre človeka toxický už pri kontakte s pokožkou.

Vybrané druhy budú v EÚ zakázané, čo znamená, že nebude možné ich dovážať, kupovať, používať, vypúšťať alebo predávať. Čo sa ale týka sankcií, nariadenie necháva túto časť na členských štátoch s tým, že sankcie môžu zahŕňať pokuty, zhabanie inváznych druhov alebo pozastavenie povolenia. Konkrétna výška sankcií sa však nespomína.

Ak ste na takýto druh rastlín natrafili, môžete ich prítomnosť nahlásiť prostredníctvom jednoduchej aplikácie. Môžete si tiež prečítať celý zoznam obávaných druhov aj s jeho doplnením.

 

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
18. augusta 2017