Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Denné spravodajstvo24. apríla 2024Zastúpenie na SlovenskuOdhadovaný čas čítania: 8 min

Spustenie 13. ročníka IT Fitness Testu 2024

Začína sa najväčšie testovanie digitálnych zručností v strednej a východnej Európe

13. ročník IT Fitness Testu
Zdroj: FB Digitálna Koalícia

Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania SR (Digitálna koalícia) 16. apríla spustila trinásty ročník IT Fitness Testu. Po mimoriadnom úspechu z minulého ročníka si aj v tohtoročnom testovaní  budú môcť úroveň svojich digitálnych zručností opätovne otestovať všetci žiaci a učitelia základných a stredných škôl na Slovensku, v Česku, Maďarsku, Poľsku, a aj na Ukrajine.

Prichádza trinásty ročník najväčšieho a najkomplexnejšieho testovania digitálnych zručností. Po úspešnom dvanástom ročníku, počas ktorého si úroveň svojich digitálnych zručností otestovalo v rámci piatich krajín rekordných 150-tisíc respondentov, sa IT Fitness Test opätovne rozširuje aj za hranice Európskej únie a svojou jedinečnosťou bude aj v roku 2024 dostupný pre žiakov, študentov, učiteľov, ale aj širšej verejnosti, v krajinách Vyšehradskej skupiny ako aj na Ukrajine. „Digitálne zručnosti sú povinnou výbavou každého kto chce úspešne študovať alebo pracovať a výsledok testu poskytne podrobnú informáciu o ich skutočnej úrovni a súčasne odporučí, ktoré oblasti si treba zlepšiť, “ vysvetľuje predseda Digitálnej koalície, Mário Lelovský. Ako vždy, aj počas trinásteho ročníka je testovanie bezplatné, online dostupné komukoľvek, a to až v šiestich jazykoch, vrátane angličtiny či ukrajinčiny.

Tak ako v predchádzajúcich ročníkoch sú k dispozícii dve verzie testu. Pre žiakov základných škôl je dostupná verzia s dvadsiatimi testovacími otázkami. Pre študentov vyšších ročníkov, učiteľov a ďalších respondentov je pripravený súbor dvadsiatich piatich otázok. Tie preveria ich zručnosti v kategóriách ako sú InternetBezpečnosť a počítačové systémyKomplexné úlohy, Kancelárske nástroje a Kolaboratívne nástroje a sociálne siete. Každý, kto si test vyplní do konca októbra, automaticky získa elektronický certifikát, ktorý potvrdzuje aktuálnu úroveň jeho digitálnych zručností. aj v tomto roku budú môcť najlepší žiaci a školy súťažiť o atraktívne vecné ceny.

Výsledky minuloročného testovania vo všetkých krajinách potvrdili, že žiaci majú nedostatky v riešení úloh s vyššou kognitívnou náročnosťou, v ktorých je potrebné riešiť problém na komplexnej úrovni (aj algoritmické úlohy). V riešení uprednostňujú odpovede vyplývajúce z rýchleho rozhodnutia. Najlepšie sa žiaci vyznajú v práci s internetom a veľmi dobre vedia pracovať so sociálnymi sieťami, avšak práca s kancelárskymi nástrojmi patrí dlhodobo k najhoršie hodnoteným oblastiam. „Oceňujem, že Digitálna koalícia prichádza už s 13. ročníkom bezplatného testu digitálnych zručností na Slovensku a v krajinách V4. Teší ma to o to viac, že partnermi tohto výnimočného projektu sú tri ministerstvá. Aj toto je podľa mňa silný a jasný signál toho, že na zlepšení digitálnych zručností sa chceme podieľať takto medzirezortne,“ uviedol štátny tajomník ministerstva školstva, vývoja výskumu a mládeže Róbert Zsembera. Zároveň povzbudil všetky žiačky a žiakov základných škôl a všetky študentky a študentov stredných škôl, aby sa do najväčšieho testu digitálnych zručností v strednej Európe zapojili. „Vyzývam ich najmä preto, že títo potenciálni respondenti nám vedia poskytnúť opäť aktuálne dáta, na základe ktorých budeme vedieť, kde sme sa ako krajina posunuli a kde potrebujeme ešte ‚zabrať‘,“ dodal Róbert Zsembera.

Otázky v rámci IT Fitness Testu každoročne zostavuje medzinárodný autorský tím expertov. Práve z tohto dôvodu sú praktické a reflektujú na súčasné požiadavky na zručnosti a najnovšie trendy a výzvy v digitálnom prostredí. Ako reakcia na výzvy, ktoré prináša digitálna éra, sa v tomto ročníku testovania žiaci a študenti budú môcť bližšie oboznámiť s prácou s rôznymi nástrojmi umelej inteligencie, ktorá je považovaná za jednu z najväčších výziev súčasnej doby „Výzvu predstavujú predovšetkým ľudia, ktorí dokážu nástroje umelej inteligencie správne a bezpečne využívať, aby im pomohla stať sa efektívnejšími. Som preto rád, že slovenskí žiaci a študenti majú aj vďaka IT Fitness Testu už dnes príležitosť učiť sa, akým spôsobom nástroje umelej inteligencie používať. Takto vybavení ľudia vstupujúci na trh práce umožnia firmám dynamicky reagovať na meniacu sa situáciu a posilniť ich a aj vlastnú konkurencieschopnosť.“ zdôrazňuje minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, Richard Raši.

 „V spoločnosti Allegro si uvedomujeme mimoriadny význam digitálnych zručností, ktoré idú v dnešnom svete ruka v ruke s podnikaním. Investujeme do podnikateľského a digitálneho vzdelávania mladých ľudí, študentov a mladých inovatívnych podnikateľov, pričom sme partnermi poľských celoštátnych vzdelávacích programov, a to nielen finančne, ale aj svojimi znalosťami a know-how. Tento prístup sa odráža aj v našom záväzku rozvíjať našich partnerov z radov malých a stredných podnikov, ktorý sme prijali od samého začiatku. Jedným z akcelerátorov je náš vzdelávací program Allegro Academy. Len v minulom roku sa na webových seminároch akadémie zúčastnilo 50 000 obchodníkov. Program je už dostupný aj na Slovensku a vedomostná základňa sa neustále rozširuje. Sme radi, že popri našom obchodnom angažovaní sa na slovenskom trhu môžeme prispieť aj k posilneniu digitálnych zručností prostredníctvom projektu IT Fitness Test,“ vysvetľuje Marta Mikliszanska zo spoločnosti Allegro, ktorá je zároveň partnerom IT Fitness Testu na Slovensku.

Aj v tomto roku bude zároveň dostupné aj špeciálne testovacie rozhranie pre štátne a verejné organizácie,  súkromné firmy alebo vzdelávacie inštitúcie. Test môžu využiť na interné vzdelávanie zamestnancov, pričom výsledky za jednotlivé organizácie zostanú anonymné. Každá zapojená organizácia bude mať prístup k cenným dátam, vďaka ktorým efektívne vyhodnotí úroveň digitálnych zručností svojich zamestnancov. V neposlednom rade považuje Digitálna koalícia za dôležité pokračovať v testovaní ukrajinských detí žijúcich v krajinách Vyšehradskej štvorky a postupne budovať partnerstvá priamo s organizáciami venujúcimi sa digitálnemu vzdelávaniu na Ukrajine.

„Využívanie digitálnych technológií sa rozširuje nielen naprieč odvetviami, ale zásadne ovplyvňuje aj náš každodenný život. V Európe si viac ako 90% pracovných úloh vyžaduje základnú úroveň digitálnych znalostí. Približne 42% Európanov ich však nemá vrátane 37% tých, ktorí sú zamestnaní. Je preto nesmierne dôležité zlepšovanie našich digitálnych zručností, a to aj nad rámec základnej úrovne. IT Fitness Test je unikátnym testovacím nástrojom na preverenie IKT zručností Slovákov a Sloveniek. Poskytuje nám presné dáta o tom, v ktorých oblastiach potrebujeme ako krajina najviac pridať. Pokročilé digitálne zručnosti nám môžu pomôcť vuplatnení sa na pracovnom trhu. Zároveň viac Európanov so silnejšími digitálnymi zručnosťami posilní celkovú konkurencieschopnosť Európy vdigitálnom svete. Práve digitálne zručnosti avzdelávanie vIT sú dnes kľúčovým predpokladom úspechu v ďalšomprofesionálnom živote mladých ľudí,“ hovorí vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Vladimír Šucha.

Doplňujúce informácie

Najväčší a najkomplexnejší spôsob spoľahlivého testovania digitálnych zručností, overený na viac ako 550-tisíc respondentoch – to je IT Fitness Test. Bezplatné, celoplošné, online testovanie je na Slovensku dostupné už od roku 2012. V roku 2022 sa vďaka podpore strategického grantu Medzinárodného Vyšehradského fondu testovanie navyše úspešne rozšírilo aj do krajín Vyšehradskej skupiny. IT Fitness Test cieli najmä na žiakov a učiteľov základných a stredných škôl. Na to, aby dokázali v dnešnom, čoraz viac digitálnejšom svete uspieť, musia byť schopní zorientovať sa v spleti dostupných informácií a využiť možnosti digitálnych nástrojov vo svoj prospech. Cieľom IT Fitness Testu je objektívne otestovať digitálne zručnosti, a tak ich motivovať k aktívnemu prehlbovaniu ich praktických zručností, ktoré budú môcť využiť nielen dnes, no najmä v budúcnosti. IT Fitness Test nekopíruje učebné osnovy a nekladie dôraz len na teoretické vedomosti, no adresne reflektuje na požiadavky modernej, neustále sa meniacej, digitálnej doby. Kľúčovú úlohu v efektívnej príprave modernej generácie na budúcnosť zohrávajú ich pedagógovia. Práve z tohto dôvodu nás nesmierne teší, že značka IT Fitness Testu má ich podporu. O tom, že je garanciou kvalitného obsahu svedčí aj fakt, že do koordinovaného testovania na školách sa už aktívne zapojilo viac ako 10-tisíc učiteľov a školských digitálnych koordinátorov v rámci celého Slovenska. Všetky informácie o testovaní nájdete na itfitness.eu.

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
24. apríla 2024
Autor/autorka
Zastúpenie na Slovensku