Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok3. marca 2016Odhadovaný čas čítania: 2 min

Vyjadrite sa k povinnému registru transparentnosti

lupa.png
© EU
Chceme ešte viac zvýšiť ‪‎transparentnosť‬ vo fungovaní európskych inštitúcií a rozhodovaní v ‪‎EÚ‬. Európska komisia spúšťa verejnú konzultáciu o návrhu povinného registra transparentnosti. Čo funguje dobre už teraz a čo možno zlepšiť a akým spôsobom? Vyjadrite svoj názor!

Cieľom Európskej komisie je zhromaždiť názory všetkých zainteresovaných strán o fungovaní súčasného registra transparentnosti pre organizácie a samostatne zárobkovo činné osoby, ktoré sa podieľajú na tvorbe a vykonávaní politiky Európskej únie, a o jeho budúcom vývoji smerom k povinnej schéme zahŕňajúcej Európsky parlament, Radu Európskej únie a Európsku komisiu.

Cieľ konzultácie

Súčasná Komisia je odhodlaná zvýšiť transparentnosť, pokiaľ ide o jej fungovanie a vo všeobecnosti rozhodovanie v Európskej únii. V tejto súvislosti oznámila svoj zámer navrhnúť zlepšenia registra transparentnosti, ktorý je nástrojom vytvoreným Európskym parlamentom a Európskou komisiou, zamerané na objasnenie činností lobingu, ktorých cieľom je ovplyvňovanie tvorby európskych politík.

Táto verejná konzultácia má dvojaký cieľ: 1) zhromaždiť názory na fungovanie súčasného registra transparentnosti a 2) získať podklady pre vytvorenie budúceho povinného systému registrácie, ktorý oznámil predseda Juncker vo svojich politických usmerneniach. Účelom je vyhodnotiť a získať poznatky o tom, čo fungovalo dobre a čo možno zlepšiť a akým spôsobom. Vďaka tomu bude možné zabezpečiť, že register dosiahne svoj plný potenciál ako zmysluplný nástroj na riadenie vzťahov medzi inštitúciami EÚ a zástupcami záujmových skupín. Výsledky verejnej konzultácie budú použité pri príprave návrhu Komisie o povinnom registri.

Lobing je neoddeliteľnou súčasťou demokracie. Umožňuje rôznym záujmovým skupinám vyjadriť názory na verejné rozhodnutia, ktoré sa ich môžu týkať. Má tiež potenciál zlepšiť kvalitu rozhodovania sprostredkovaním odborných znalostí zákonodarcom a subjektom s rozhodovacou právomocou. Register transparentnosti je elektronický nástroj, ktorý objasňuje, kto lobuje v Európskom parlamente a Komisii, v mene koho, v akých záležitostiach a s akým finančnými zdrojmi. V súčasnosti tento register obsahuje viac ako 9 000 subjektov, ktoré podpísali kódex správania.

V súlade so svojím záväzkom zvýšiť transparentnosť a politickými usmerneniami Európskej komisie na roky 2015 – 2019 Komisia oznámila zámer predložiť návrh medziinštitucionálnej dohody o povinnom registri transparentnosti, ktorý bude zahŕňať Európsky parlament, Radu EÚ a Európsku komisiu. Táto konzultácia má poskytnúť informácie v súvislosti s prípravou tohto návrhu.

Trvanie: 1. marca 2016 – 1. júna 2016

Podrobnejšie informácie

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
3. marca 2016