Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku

Verejné súťaže a zákazky

Európska komisia centralizuje uverejňovanie dvoch typov oznámení o verejných súťažiach prostredníctvom online portálu pre verejné obstarávanie (Tenders Electronic Daily-TED):

 • Otvorené výzvy pre členské štáty EÚ, kandidátske krajiny, krajiny Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) a Švajčiarsko: verejné práce, dodávky a služby, oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania verejnoprospešných prác.
 • Otvorené výzvy pre inštitúcie, agentúry a iné orgány EÚ: verejné práce, dodávky a služby, výzvy na vyjadrenie záujmu a ročný zoznam dodávateľov.

Európska komisia nakupuje celý rad tovarov a služieb prostredníctvom verejných zákaziek. Ide napríklad o:

 • štúdie,
 • technickú pomoc a odbornú prípravu,
 • konzultácie,
 • konferenčné a mediálne služby,
 • knihy a IT vybavenie.

Poskytovatelia služieb sa vyberajú prostredníctvom výziev na predkladanie ponúk, ktoré uverejňujú jednotlivé útvary, zastúpenia alebo agentúry Európskej komisie v celej Európe.

Európske verejné súťaže (TED)

Verejné súťaže pre inštitúcie EÚ (TED-eTendering)

Ďalšie verejné súťaže na portáli financovania a verejných súťaží (SEDIA)

Pravidlá verejného obstarávania EÚ

Informácie o typoch postupov a pravidiel verejného obstarávania EÚ, ako sa uchádzať o zákazku a ako požiadať o prešetrenie postupu verejného obstarávania v rámci EÚ.

Viac informácií o financovaní, verejných súťažiach a rozpočte EÚ

Systém finančnej transparentnosti (FTS)

Praktická príručka o podnikaní v EÚ

Obstarávania Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku

Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku momentálne nevyhlásilo žiadne výberové konanie.

Zastúpenie ďalej pravidelne obstaráva nasledujúce služby:

 • organizácia konferencií,
 • poskytovanie prednášok týkajúcich sa európskych tém,
 • produkcia videoklipov pre web stránku,
 • výroba propagačných materiálov,
 • poskytovanie kancelárskych potrieb,
 • prenájom a údržba kávovaru,
 • nábor a ročné zdravotné prehliadky pre personál,
 • poskytovanie dočasného personálu,
 • cateringové služby.

Ročný pracovný program na daný rok je zverejnený na tejto stránke 

Ak mate záujem stať sa potenciálnym poskytovateľom takýchto služieb, pošlite nám svoj firemný profil spolu s popisom Vašich aktivít a kontaktnými údajmi na adresu: comm-rep-sk-adminatec [dot] europa [dot] eu (comm-rep-sk-admin[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Ukončené verejné obstarávania

Informácie o verejných obstarávaniach Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku sú uverejnené cez Financial Transparency System (FTS), kde môžete nájsť aj zoznam všetkých prijímateľov grantov a verejných obstarávaní zo Slovenska.