Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku

Publikácie EÚ je online kníhkupectvo, knižnica a archív publikácií, ktoré boli vydané od roku 1952. Obsahuje 100 000 titulov a 190 000 elektronických verzií (PDF, e-knihy, CD, DVD, atď.) vo viac ako 50 jazykoch vrátane 24 úradných jazykov EÚ.

V prípade určitých publikácií sa za objednanie tlačenej verzie platí malý poplatok. Formáty PDF a e-knihy sú bezplatné.

Autorom prevažnej väčšiny titulov na portáli Publikácie EÚ sú európske inštitúcie ako Európska komisia, Európsky parlament, Rada EÚ, agentúry EÚ a ďalšie orgány. Niektoré tituly sa vydávajú v spolupráci s partnerskými vydavateľstvami a/alebo medzinárodnými organizáciami. Iné sú dielom jednotlivcov, ktorých činnosť podporujú inštitúcie, pre ktoré pracujú.

Zoznam publikácií Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku je k dispozícii na Publikácie EÚ.