Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok19. februára 2020Odhadovaný čas čítania: 6 min

Digitálna budúcnosť Európy

digital_strategies_ec.jpg
© EU
Komisia dnes predstavila svoje myšlienky a opatrenia na digitálnu transformáciu Európy. Bude vyjadrovať to najlepšie, čo Európa ponúka: otvorenosť, spravodlivosť, rozmanitosť, demokraciu a sebavedomie. Zároveň bude prínosom pre všetkých.

Digitálne technológie už dnes do veľkej miery ovplyvňujú naše každodenné fungovanie. Digitálna stratégia Európskej komisie predstavuje európsku spoločnosť využívajúcu digitálne riešenia, ktoré stavajú ľudí na prvé miesto, otvárajú nové možnosti pre podniky a podporujú rozvoj dôveryhodných technológií. Za cieľ si stratégia určila aj podporiť otvorenú a demokratickú spoločnosť i dynamické a udržateľné hospodárstvo. Digitálne technológie sú kľúčové aj v boji proti zmene klímy a na dosiahnutie ekologickej transformácie. 

Ako môže technológia podporiť európsku zelenú dohodu? 
Digitálne technológie sú kľúčové v podpore európskej zelenej dohody. Môžu napríklad zvýšiť energetickú efektívnosť sledovaním, kedy a kde je potreba elektriny najurgentnejšia. Inteligentné vykurovanie by nám zase pomohlo ušetriť ekvivalent 6 miliónov ton ropy. Poľnohospodári budú môcť vďaka údajom a umelej inteligencii používať menej pesticídov a hnojív. Na to, aby digitalizácia priniesla želaný osoh, však musí prebehnúť ekologická transformácia aj v samotnom sektore IKT. Dátové centrá a telekomunikácie musia zvýšiť svoju energetickú efektívnosť, využívať viac energie z obnoviteľných zdrojov a klimatickú neutralitu by mali dosiahnuť do roku 2030. 

 

ilustrak_1.jpg
© EU

 


Piliere novej digitálnej stratégie Komisie 
Týmito piliermi sú Biela kniha o umelej inteligencii a Európska stratégia pre dáta. Obe plne odrážajú potrebu sústrediť sa pri vývoji technológií predovšetkým na občanov. Za cieľ majú aj chrániť a propagovať európske hodnoty a práva pri navrhovaní, vývoji a pri praktickom zavádzaní technológií do hospodárstva, ako aj pri zlepšovaní služieb verejného sektora poskytovaných občanom. 

V nasledujúcich piatich rokoch sa Komisia zameria na 3 základné ciele v digitálnej oblasti:

  • technológia v službách človeka,
  • spravodlivé a konkurencieschopné hospodárstvo a
  • otvorená, demokratická a udržateľná spoločnosť.

Cieľom Európskej komisie je zaistiť postavenie Európy, ako dôveryhodného digitálneho lídra, ako lídra na poli dôveryhodnej umelej inteligencie a lídra dátového hospodárstva.

Európa má veľký potenciál aj v oblasti systémov umelej inteligencie založenej na excelentnosti a dôvere. Tu plánuje Komisia vytvoriť rámec na urýchlenie zavádzania umelej inteligencie, a to aj v prostredí malých a stredných podnikov. Jasné pravidlá, ktoré budú vychádzať z Bielej knihy o umelej inteligencii, budú dôležité pre budovanie dôvery voči UI. Budú zároveň regulovať vysokorizikové systémy umelej inteligencie (zdravotníctvo, práca polície či doprava) bez toho, aby sa neprimerane zaťažovali tie menej rizikové. Systémy umelej inteligencie by mali byť transparentné, vysledovateľné a so zárukou ľudského dohľadu. V platnosti zostávajú prísne pravidlá EÚ v oblasti ochrany spotrebiteľa, ktoré riešia nekalé obchodné praktiky, chránia osobné údaje a súkromie. Biela kniha o umelej inteligencii je oddnes až do 19. mája 2020 otvorená na verejnú konzultáciu

Na európskom trhu sú vítané všetky aplikácie umelej inteligencie, musia byť však v súlade s pravidlami EÚ. Európska komisia by chcela napríklad iniciovať aj širokú diskusiu o tom, či existujú okolnosti, ktoré by mohli opodstatniť výnimky v používaní rozpoznávania tváre ako metódy biometrickej identifikácie. Táto je totiž vo všeobecnosti zakázaná a možno ju využiť len vo výnimočných, opodstatnených a primeraných prípadoch. 
Návrhy týkajúce sa umelej inteligencie a údajov bude EÚ financovať z programu Digitálna Európa, Nástroja na prepájanie Európy 2 a programu Horizont Európa

Komisia zhromažďuje aj spätnú väzbu o Európskej stratégii pre dáta a následne na základe získaných informácií podnikne ďalšie kroky na podporu rozvoja dátového hospodárstva.

Množstvo údajov vygenerovaných podnikmi a verejnými subjektmi sa neustále zvyšuje a ďalšia vlna priemyselných údajov výrazne zmení našu výrobu, spotrebu a život. Prevažná časť ich potenciálu však zostáva nevyužitá. Európa má všetky predpoklady na to, aby sa stala lídrom v novom dátovom hospodárstve: má najsilnejšiu priemyselnú základňu sveta a zásadným prvkom tejto jej priemyselnej štruktúry sú malé a stredné podniky, ako aj technológie, zručnosti a vízia.

Digitálna Európa vo svete

Cieľom Európskej stratégie pre dáta je zabezpečiť, aby sa EÚ stala vzorom a lídrom spoločnosti, ktorú posilňujú údaje. Preto plánuje vytvoriť skutočný európsky dátový priestor, jednotný trh s údajmi, na ktorom bude možné uvoľniť nevyužité údaje, ktoré sa tak dostanú do voľného obehu v Európskej únii a vo všetkých sektoroch v prospech podnikov, výskumníkov a verejných správ. Tieto údaje by mali byť dostupné pre všetkých, či už verejné alebo súkromné subjekty, začínajúce alebo veľké podniky. 
Komisia podporí rozvoj technologických systémov a novej generácie infraštruktúr, ktoré umožnia EÚ a všetkým aktérom  využiť príležitosti dátového hospodárstva. Prispeje k investíciám do európskych projektov s veľkým vplyvom v oblasti európskych dátových priestorov, dôveryhodných a energeticky efektívnych cloudových infraštruktúr a naštartuje sektorové špecifické činnosti s cieľom vybudovať európske dátové priestory, napríklad v oblasti priemyselnej výroby, zelenej dohody, mobility i zdravia.

 

ilustrak_2.jpg
© EU

 

Komisia v priebehu tohto roka predloží ďalšie opatrenia, ako napríklad predpis o digitálnych službách, ktorý má stanoviť jasné pravidlá prístupu všetkých podnikov na jednotný trh, posilniť zodpovednosť online platforiem a chrániť základné práva. Takisto navrhne preskúmanie nariadenia eIDAS v záujme zabezpečenej elektronickej totožnosti, takže ľudia budú mať kontrolu nad údajmi, ktoré poskytujú online. Okrem toho bude EÚ klásť veľký dôraz na kybernetickú bezpečnosť, a to podporou spolupráce v rámci spoločnej kybernetickej jednotky, ktorá chráni kritickú európsku infraštruktúru a posilňuje jednotný trh kybernetickej bezpečnosti. 

Na záver, Európa bude naďalej rozvíjať aliancie so svetovými partnermi, pričom využije svoje regulačné právomoci, budovanie kapacít, diplomaciu a financie na podporu európskeho modelu digitalizácie na medzinárodnej úrovni.

Ďalšie informácie k téme nájdete tu.  

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
19. februára 2020