Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Novinový článok17. marca 2023Zastúpenie na SlovenskuOdhadovaný čas čítania: 5 min

DiscoverEU: 35 000 mladých ľudí môže získať bezplatný lístok na vlak po Európe

Komisia spustila jarnú výzvu iniciatívy DiscoverEU. Vďaka nej získa 35 000 mladých ľudí bezplatný vlakový cestovný poukaz na spoznávanie Európy.

DiscoverEU

Podávanie prihlášok je otvorené do 29. marca, 12.00 hod. Mladí ľudia, ktorí chcú získať cestovný poukaz, musia podať prihlášku na Európskom portáli pre mládež a odpovedať na päť kvízových a jednu otázku založenú na odhade. Úspešní uchádzači narodení medzi 1. júlom 2004 a 30. júnom 2005 budú môcť v čase od 15. júna 2023 do 30. septembra 2024 stráviť až 30 dní cestovaním po Európe. Do výzvy sa môžu zapojiť uchádzači z Európskej únie a tretích krajín pridružených k programu Erasmus+, ako sú Island, Lichtenštajnsko, Severné Macedónsko, Nórsko, Srbsko a Turecko.

Tento rok budú môcť účastníci objaviť trasu Nového európskeho Bauhausu, ktorá bola vytvorená v januári 2023. Jej cieľom je inšpirovať mládež pri výbere lokalít a zvýšiť jej povedomie o tom, aké je dôležité vytvárať „krásnu, udržateľnú, spoločnú“ Európsku úniu. Účastníci budú tiež naďalej využívať iniciatívy, ktoré sa začali v roku 2022 počas Európskeho roka mládeže: „Mládež objavuje kultúru vďaka iniciatíve DiscoverEU v roku 2022“ a DiscoverEU Culture Route (Kultúrna trasa DiscoverEU). Kultúrna trasa spája rôzne miesta a odvetvia kultúry vrátane architektúry, hudby, výtvarného umenia, divadla, módy, dizajnu atď. Cestovatelia v rámci iniciatívy DiscoverEU môžu navštíviť Európske hlavné mestá kultúry, destinácie zaradené do prestížneho zoznamu svetového dedičstva UNESCO či miesta, ktorým bola pridelená značka „Európske dedičstvo“. Okrem toho sa môžu zastaviť v mestách, ktorým bola udelená cena Access City. Tieto mestá vynaložili veľké úsilie na to, aby sa stali prístupnejšími pre všetkých bez ohľadu na vek, mobilitu alebo schopnosti. Účastníci budú môcť naďalej využívať zľavovú kartu, vďaka ktorej majú prístup k viac ako 40 000 zľavám na verejnú dopravu, kultúrne podujatia, ubytovanie, stravovanie, športové aktivity a iné služby.  

Národné agentúry programu Erasmus+ organizujú pre mladých ľudí pred odchodom informačné stretnutia s cieľom pripraviť ich na cestu. V nadväznosti na Európsky rok mládeže takisto organizujú stretnutia DiscoverEU Meet-ups. Ide o pútavý kultúrny program, ktorý prebieha počas jedného až troch dní vo všetkých krajinách programu Erasmus+. Doposiaľ sa uskutočnilo 51 takýchto stretnutí a v budúcich rokoch sa zorganizujú ďalšie.

Keďže sociálne začlenenie je najvyššou prioritou programu Erasmus+, účastníkom so zdravotným postihnutím alebo zdravotnými problémami sa na ich cestách bude poskytovať podpora. Národné agentúry programu Erasmus+ navyše v októbri 2022 začali akciu DiscoverEU týkajúcu sa inklúzie, ktorá umožňuje organizáciám pracujúcim s mladými ľuďmi s nedostatkom príležitostí, ako aj neformálnym skupinám mladých ľudí uchádzať sa o grant. Akcia DiscoverEU týkajúca sa inklúzie umožní, aby účastníci dostali dodatočnú podporu, napríklad možnosť cestovať so sprievodom. V roku 2023 sa v rámci tejto akcie uskutočnia dve výzvy. Počas prvej výzvy v októbri 2022 bolo národným agentúram programu Erasmus+ predložených 166 projektov. Prví cestovatelia v rámci tejto osobitnej akcie môžu vycestovať v marci 2023. 

Komisia podporuje udržateľnú formu cestovania železničnou dopravou. Na mladých ľudí z najvzdialenejších regiónov, zo zámorských krajín a území, vzdialených oblastí a ostrovov sa však vzťahujú osobitné podmienky.

Súvislosti

Komisia odštartovala iniciatívu DiscoverEU v júni 2018 v nadväznosti na prípravnú akciu Európskeho parlamentu. Bola začlenená do nového programu Erasmus+ na roky 2021 – 2027.

Od roku 2018 požiadalo takmer 916 000 uchádzačov o 212 700 dostupných cestovných poukazov. Podľa najnovších výsledkov prieskumu po absolvovaní cesty 72 % z nich uviedlo, že prvýkrát cestovalo vlakom mimo svojej krajiny. Mnohí z nich zároveň po prvýkrát cestovali bez rodičov alebo sprievodu dospelých a väčšina uviedla, že sa vďaka tomu stali nezávislejšími.

Účasť na iniciatíve DiscoverEU im pomohla lepšie porozumieť iným kultúram a európskej histórii. Zlepšili si aj jazykové zručnosti. Viac ako dve tretiny účastníkov uviedli, že bez iniciatívy DiscoverEU by si cestovný poukaz nemohli dovoliť. Vyzývame účastníkov, aby iniciatívu DiscoverEU podporili ako jej ambasádori. Takisto im odporúčame, aby sa cez oficiálnu online skupinu # DiscoverEU Official skontaktovali s ostatnými cestovateľmi a podelili sa o svoje skúsenosti a tipy, najmä pokiaľ ide o kultúrne postrehy alebo digitálne a udržateľné cestovanie.

Na to, aby sa uchádzači mohli prihlásiť, musia absolvovať kvíz s viacerými možnosťami odpovedí na otázky o všeobecných vedomostiach o Európskej únii a ďalších iniciatívach EÚ zameraných na mladých ľudí. Súčasťou kvízu je aj otázka založená na odhade. Čím bude odhad bližšie k správnej odpovedi, tým viac bodov uchádzač získa. To Komisii umožní vytvoriť poradie uchádzačov. Komisia pridelí uchádzačom cestovné poukazy podľa tohto poradia až do vyčerpania poukazov.

Výber sa uskutoční podľa štátnej príslušnosti a/alebo krajiny pobytu v súlade s počtom cestovných poukazov pridelených každej krajine. Kvóty pre jednotlivé krajiny sa uverejnia spolu s výsledkami výberu.

Ďalšie informácie

DiscoverEU

Európsky portál pre mládež

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
17. marca 2023
Autor/autorka
Zastúpenie na Slovensku