Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Informačný prehľad19. apríla 2016Odhadovaný čas čítania: 2 min

MÝTUS: EÚ nariadila rozmery sviečok

candlelight-candles-54512.jpg
© EU
Po údajnom zákaze balónov, vysávačov či zabíjačiek, treba uviesť na pravú mieru ďalší euromýtus: Brusel stanovil parametre sviečok.

Sviečky nemusia predstavovať nebezpečenstvo, ak sú vyrobené podľa vysokého štandardu a používané rozumne. Avšak vzhľadom na to, že spájajú horúci vosk (obsahujúci chemikálie) a otvorený plameň, by mali byť isté parametre sviečok predmetom regulácie kvalitatívnymi a bezpečnostnými normami. Návrh rozhodnutia preto uvádza nové pravidlá na úrovni EÚ pre „sviečky, držiaky, nádoby a príslušenstvo“. Základné pravidlá nariaďujú, aby bola sviečka počas horenia na držiaku alebo v nádobke stabilná a aby sa materiály tvoriace oporu pre sviečky neroztekali či nevytvorili sekundárny plameň pri horení alebo vyhasínaní. Držiaky, nádobky a príslušenstvo pre sviečky zároveň nesmú spôsobiť požiar prehriatím alebo výbuchom. Navrhnuté pravidlá ďalej určujú, že plameň nesmie presahovať maximálnu výšku stanovenú v bezpečnej úrovni. Úprava sa týka aj rizika možných popálenín spôsobených siahnutím na sviečku, ktoré by malo byť obmedzené na minimum.

Aj keď bezpečnostná a kvalitatívna regulácia v tejto oblasti je nepopierateľne potrebná, na povrch sa vynára otázka relevancie jednotných štandarov na úrovni EÚ. Faktom je, že jednotná úprava v tejto oblasti má svoj význam a prínos pre výrobcov a spotrebiteľov. Ak by totiž existovalo 27 rôznych súborov noriem, výrobcovia – či v rámci EÚ, či mimo nej – by museli vyrábať rôzne produkty v súlade jednotlivými s národnými štandarmi, potenciálne za vysoké náklady. Navyše z toho vyplývajúce zvýšené kontroly a inšpekcie by spôsobili oneskorenie dodávok a dodatočné výdaje. V konečnom dôsledku by teda spotrebitelia platili oveľa viac, a to za cenu potenciálne nižších bezpečnostných opatrení. Preto majú jednotné európske štandardy pre sviečky svoje opodstatnenie. Európska komisia navyše v otázke potreby posilnenia bezpečnostných predpisov zohľadnila dostupné fakty a radila sa s technickými odborníkmi, aby v súlade so zásadou Európskej komisie boli pravidlá z dielne EÚ primerané a opodstatnené.

V neposlednom rade treba pripomenúť, že prísnejšie pravidlá ohľadom regulácie sviečok zatiaľ neboli prijaté. Návrh rozhodnutia po predbežnom súhlase členských štátov putoval na schválenie do Európskeho parlamentu a jednotlivým členským krajinám. Ak k schváleniu dôjde, nebude sa v žiadnom prípade jednať o „diktát Bruselu“, ako býva prezentované v médiách, ale o spoločné rozhodnutie členských štátov EÚ, priamo volených poslancov Európskeho parlamentu a Európskej komisie.

V neposlednom rade treba pripomenúť, že prísnejšie pravidlá ohľadom regulácie sviečok zatiaľ neboli prijaté a v platnosti zostávajú súčasné štandardy pre sviečky, ktoré v EÚ dlhodobo platia. 

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
19. apríla 2016