Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Informačný prehľad21. februára 2024Zastúpenie na SlovenskuOdhadovaný čas čítania: 3 min

MÝTUS: Europoslanci chcú mazať národné dejiny zo školských učebníc a nahradiť ich históriou Európskej únie

Najnovšie sa internetom šíria zavádzajúce informácie o údajnom konci výučby našich národných dejín či indokrinácii učiteľov a študentov.

Erasmus students inscription for the Spring Semester of the Free University of Berlin

NEPRAVDA: Poslanci Európskeho parlamentu schválili uznesenie, podľa ktorého sa vraj majú meniť školské osnovy, aby národné dejiny nezavadzali tým “progresívnym” o Európskej únii. V uznesení vraj poslanci kritizujú prakticky všetko, čo je zdrojom našej národnej hrdosti a identity. Namiesto toho, že sa na Slovensku budeme učiť o Štúrovi, či Štefánikovi, sa budeme učiť už len o Merkelovej, Junkerovi, či von der Leyenovej. Cieľom je údajne postupne eliminovať národnú identitu a nahradiť ju výhradne tou európskou. Študenti tak majú byť indoktrinovaní špeciálnymi príručkami dodanými z EÚ a učitelia dejepisu budú zase  prechádzať špeciálnou odbornou prípravou. Za toto uznesenie hlasovali aj europoslanci za Slovensko, čím údajne zradili Slovensko a ukázali, že ho nenávidia.  

FAKTY: Tieto tvrdenia sú, samozrejme, nepravdivé. Ide o klamlivé a zavádzajúce informácie. V skutočnosti hovoríme o uznesení Európskeho parlamentu o európskom historickom povedomí, ktoré, v skratke, vyzýva na zahrnutie výučby európskej histórie a integrácie do vzdelávania na školách.  

1. mája  uplynie 20 rokov, odkedy sa Slovensko v roku 2004 stalo členom Európskej únie. Je dôležité, aby sme vedeli, ako EÚ funguje a aby sme jej rozumeli, keď sme už dve dekády jej súčasťou. Uznesenie preto nemá za cieľ nahradiť výučbu národných dejín, ale pridať k nemu aj výučbu o európskej histórii, európskych inštitúciách, základných hodnotách Únie, či o európskom občianstve. Ide o snahu obohatiť vzdelávanie žiakov a poskytnúť im komplexnejšie chápanie dejín. 

Uznesenie nijako nespochybňuje dôležitosť národných dejín, ale zdôrazňuje potrebu vnímať ich v širšom kontexte. Rovnako, výchova k európskemu občianstvu neznamená vzdanie sa vlastnej národnej, etnickej, kultúrnej či akejkoľvek inej identity. Veď práve motto EÚ „zjednotení v rozmanitosti“ je toho dôkazom. Nikde v uznesení sa nepíše, že Slováci nemajú byť Slováci, ale len občania EÚ.  Článok 9 Zmluvy o EÚ predsa jasne uvádza, že “Občanom Únie je každá osoba, ktorá má štátnu príslušnosť členského štátu. Občianstvo Únie dopĺňa štátne občianstvo a nenahrádza ho." Pri občianstve EÚ ide o princíp doplnkovosti a nie výlučnosti. 

Uznesenie teda nevyzýva na vzdanie sa národnej identity, či dištancovanie sa od vlastných predkov.  Celkovo sa dokument snaží podporiť objektívne a kritické chápanie európskej minulosti, zdôrazniť jej význam pre budúcnosť Európy a zaradiť výchovu k európskemu občianstvu do vnútroštátnych vzdelávacích systémov.  

Príručku EÚ pre školské aktivity, ktorá ma poskytnúť spoločné usmernenia pre výučbu európskych dejín, majú vypracovať  samotné členské krajiny v spolupráci s Európskou komisiou  (prostredníctvom pracovnej skupiny európskeho vzdelávacieho priestoru). Uznesenie Europarlamentu tiež vyzýva Európsku komisiu a členské štáty, aby posilnili mediálnu a digitálnu gramotnosť.  

Súvislosti 

Ide o nelegislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 17. januára 2024 o európskom historickom povedomí. Uznesenia Európskeho parlamentu nie sú právne záväzné, predstavujú však dôležitý nástroj na vyjadrenie postojov, stanovísk, či odporúčaní priamo volených zástupcov občanov EÚ. Uznesenie o európskom historickom povedomí, tak k ničomu členské štáty nezaväzuje.  

Výchova o fungovaní Európskej únie a jej hodnotách je nevyhnutná pre občanov, ktorí sú jej súčasťou. Súčasná situácia, kedy sa žiaci venujú otázkam EÚ len obmedzene, ukazuje na potrebu rozšíriť výučbu o európskych dejinách a inštitúciách. Takto sa posilní nielen povedomie o európskych hodnotách, ale aj schopnosť občanov rozumieť fungovaniu EÚ, uvedomovať si výhody, ale aj záväzky plynúce z nášho členstva v Únii a prispeje k rozvoju aktívneho občianstva. Celé znenie uznesenia Európskeho parlamentu nájdete tu. 

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
21. februára 2024
Autor/autorka
Zastúpenie na Slovensku