Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku

Európska únia je jedným z najväčších trhov na svete s potenciálnym vnútorným trhom 450 miliónov spotrebiteľov.

Slovenské spoločnosti sú bez ohľadu na svoju veľkosť vďaka jednotnému trhu súčasťou tohto dynamického obchodného priestoru EÚ, ktorý podporuje hospodársky rast, vytvára pracovné miesta a uľahčuje podnikanie.

Prevádzkovanie malého alebo stredného podniku v EÚ

Malé a stredné podniky (MSP) zamestnávajú dvoch z troch pracovníkov a vytvárajú 85 % všetkých nových pracovných miest v EÚ. Sú neoddeliteľnou súčasťou európskeho hospodárstva a Európska komisia poskytuje informácie, podporu a zdroje financovania, ktoré im pomáhajú rozvíjať sa a rásť. Predovšetkým malé a stredné podniky môžu:

  • mať prospech z voľného pohybu tovaru a služieb v celej EÚ bez colných alebo regulačných prekážok;
  • spoľahnúť sa na podporu a solidaritu zo strany EÚ pri riešení výziev, ako je pandémia COVID-19 a brexit;
  • profitovať z pozície EÚ pri kolektívnom vyjednávaní, ktorá uľahčuje prístup na svetové trhy prostredníctvom obchodných dohôd s inými krajinami a regiónmi.

Financovanie a finančná podpora EÚ pre podniky

EÚ každoročne podporuje viac ako 200 000 podnikov a podnikateľov prostredníctvom podnikateľských úverov, mikrofinancovania, záruk a rizikového kapitálu. Rozhodnutie o poskytnutí financovania s podporou EÚ zvyčajne prijímajú miestne finančné inštitúcie, ako napr. banky, investori rizikového kapitálu a podnikateľskí anjeli.

Podnikateľské informačné a podporné siete

Vaša Európa – Prevádzkovanie podniku

Celý rad informácií o zakladaní a prevádzkovaní podniku alebo start-upu v EÚ, daňových pravidlách a postupoch, ľudských zdrojoch, požiadavkách na výrobky, financovaní, finančných prostriedkoch a styku so zákazníkmi.

Vaša Európa – Poradenstvo

Sieť nezávislých právnikov, ktorí poznajú právo EÚ, ako aj vnútroštátne právo vo všetkých krajinách EÚ:

  • v lehote do jedného týždňa poskytne bezplatné a osobné poradenstvo v jazyku EÚ podľa vášho výberu;
  • pomôže objasniť ustanovenia európske práva, ktoré sa uplatňujú vo vašom prípade;
  • vysvetlí, ako si môžete uplatniť svoje práva EÚ (vo všetkých jazykoch).

SOLVIT

Nespravodlivé pravidlá alebo rozhodnutia a diskriminačná byrokracia môžu sťažiť život, prácu alebo podnikanie v inej krajine EÚ. Ak teda ako občan alebo podnik EÚ čelíte prekážkam v inej krajine, pretože verejný orgán nerobí to, čo sa vyžaduje podľa právnych predpisov EÚ... môže vám pomôcť SOLVIT.

Erasmus pre mladých podnikateľov

Prostredníctvom odbornej prípravy a mentorstva na pracovisku pomáha poskytnúť začínajúcim európskym podnikateľom zručnosti potrebné na založenie a/alebo úspešné fungovanie malých podnikov v Európe.

Enterprise Europe Network (EEN) Slovensko

Pomáha podnikom rásť prostredníctvom nových partnerstiev, obchodných príležitostí, licenčných zmlúv a vyhľadávania partnerov pre výskum a vývoj financovaný EÚ.  Služby sú prispôsobené pre MSP, ale sú dostupné aj ostatným podnikom, univerzitám a výskumným centrám.

Access2Markets

Osobitný portál pre potenciálnych a súčasných vývozcov a dovozcov EÚ, kde nájdete podrobné informácie o clách, daniach, pravidlách a požiadavkách týkajúcich sa výrobkov pre všetky krajiny EÚ a pre viac ako 120 ďalších trhov na celom svete. (vo všetkých jazykoch)

Európska platforma pre spoluprácu klastrov

Online nástroj na vyhľadávanie obchodných partnerov podľa krajiny, regiónu, odvetvia alebo priemyselného ekosystému. (len v anglickom jazyku)

Zamestnanosť a sociálne záležitosti v EÚ

Informácie, aktuality a podujatia o stratégii a politikách EÚ v oblasti zamestnanosti; vrátane práv, zručností a kvalifikácií pracovníkov, mobility, sociálnej ochrany a začlenenia. (vo všetkých jazykoch)

Európske poradenské centrum pre duševné vlastníctvo

Služba prvého kontaktu v oblasti duševného vlastníctva, ktorá poskytuje bezplatnú podporu s cieľom pomôcť európskym MSP a príjemcom výskumných projektov financovaných EÚ spravovať ich duševné vlastníctvo v kontexte nadnárodných podnikov alebo výskumných a inovačných programov EÚ.

Súvisiace odkazy

Viac o podnikaní, hospodárstve a eure v EÚ

Viac informácií o financovaní a verejných súťažiach

Stratégia EÚ pre MSP pre udržateľnú a digitálnu Európu