Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Informačný prehľad28. apríla 2016Odhadovaný čas čítania: 2 min

MÝTUS: Kohézne fondy sú zbytočne predražená dobročinnosť

renewable-energy-331334_960_720-680x360.jpg
© EU
Sú kohézne fondy zbytočné? O čom je tento mýtus?

Kohézna politika, teda súbor opatrení smerujúcich k vyrovnávaniu medziregionálnych rozdielov, podporuje rozvoj chudobnejších regiónov a pomáha im zapojiť sa do jednotného trhu. Táto investičná politika je orientovaná na budúcnosť a prináša prospech nielen menej rozvinutým oblastiam a krajinám, ale i celej Únii. Predstavuje totiž ekonomický rast, vysokú návratnosť investícií a nové pracovné miesta v mnohých oblastiach.

Kohézna politika má jednoznačný vplyv na hospodársky rast v EÚ. Zo štúdií vyplýva, že vďaka kohéznej politike sme v roku 2009 v štátoch EÚ-25 dosiahli HDP o 0,7 % vyšší ako v období rokov 2000 – 2006.  Odhaduje sa, že ďalej porastie a v roku 2020 dosiahne 4 %. Len v štátoch EÚ-15 sa do roku 2020 odhaduje čistý kumulatívny vplyv na HDP vo výške 3,3 %. Navyše, do roku 2020 sa predpokladá návrat investície vo výške 4,2 eura za každé euro investované v období rokov 2000-2006. Inými slovami, európsky rozvoj spočíva v investíciách do regiónov. Rast v chudobnejšom kraji vedie k nákupu tovarov a služieb z iných bohatších oblastí. To podnecuje rozvoj jednotného trhu, kam smeruje väčšina vývozu členských štátov.

Svoju relevanciu potvrdila kohézna politika aj v období ekonomickej krízy, kedy vystúpila do popredia potreba investovať do konkurencieschopnosti všetkých regiónov a zároveň podporiť tie zaostávajúce. V súvislosti s recesiou a dlhovou krízou má kohézna politika kľúčovú úlohu v hospodárskej a sociálnej obnove, pretože efektívne znásobuje investície do rýchlo rastúcich odvetví. Okrem toho podporuje rast pracovných miest a pomáha ľuďom vzdelávať sa a zvyšovať si kvalifikáciu, aby si našli prácu. Podľa posledných údajov bolo v období rokov 2007-2013 vytvorených 600 000 nových pracovných pozícií a podporených takmer 80 000 start-up projektov. Vďaka kohéznej politike si 5,7 milióna ľudí našlo prácu a ďalších 8,6 milióna obdržalo kvalifikáciu. V neposlednom rade smerovala podpora aj do oblasti dopravnej infraštruktúry: prostredníctvom kohéznych fondov bolo vybudovaných 25 800 kilometrov ciest a 2 700 kilometrov železničných tratí.

Pre súčasné obdobie (2014-2020) bolo medzi kľúčové oblasti pre európsky hospodársky rast zaradené nízkouhlíkové hospodárstvo, konkurencieschopnosť malých a stredných podnikov, inovácie a zamestnanosť a sociálne začlenenie. Kohézna politika sa pri alokácii investícii v súčasnosti sústredí primárne na tieto sektory, naďalej však podporuje adekvátne zmeny či v pokrokových regiónoch, či v tých menej rozvinutých.

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
28. apríla 2016