Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Informačný prehľad22. apríla 2016Odhadovaný čas čítania: 1 min

MÝTUS: O rozpočte EÚ rozhodujú eurokrati bez demokratických postupov

article-0-073a266b000005dc-253_1024x615_large-680x360.jpg
© EU
Naozaj euroktrati prerozdeľujú rozpočet EÚ podľa seba? A kde je EÚ a členské štáty?

To je veľký omyl. O ročnom rozpočte EÚ rozhodujú volení politici v Európskom parlamente a Rade Európskej únie, ktorá zastupuje členské štáty. Komisia rozpočet iba navrhuje a musí dodržiavať stropy, ktoré títo politici stanovili na príslušné časové obdobie (teraz ide o obdobie 2014 – 2020).

Komisia predkladá návrh viacročného finančného rámca, ktorý je následne predmetom rokovaní a schvaľuje sa transparentným, demokratickým postupom pri plnom dodržiavaní štátnej suverenity a demokratických zásad. Pokiaľ ide o výdavky na obdobie 2014-2020, rozhodnutie o nariadení určujúcom viacročný finančný rámec bolo prijaté jednohlasne Európskou radou po tom, ako získala potrebný súhlas väčšiny poslancov Európskeho parlamentu, teda zástupcov volených občanmi EÚ.

O vlastných zdrojoch rozpočtu EÚ Rada jednohlasne rozhoduje po konzultácii s Európskym parlamentom. Toto rozhodnutie nadobudne účinnosť iba vtedy, keď ho schvália všetky členské štáty v súlade so svojimi ústavnými požiadavkami.

Rovnako aj rozhodovanie EÚ o ročnom rozpočte sa riadi prísnymi demokratickými postupmi, ktoré sa podobajú postupom vo väčšine vlád členských štátov. Prvotný návrh ročného rozpočtu predkladá Komisia. Rozpočet potom preskúma a schvaľuje Rada a Európsky parlament. Konečná dohoda sa zvyčajne dosahuje každý rok v decembri.

Navyše každý občan môže proces rokovaní o rozpočte sledovať. Dokumenty sú uverejňované na webových stránkach Európskej komisie a konkrétne diskusie vo výboroch Európskeho parlamentu možno sledovať online. Týmto Európska únia zabezpečuje občanom prístup k informáciám týkajúcim sa rozhodovacieho procesu v rámci Únie a jej orgánov, čím podčiarkuje svoj demokratický charakter a vysokú úroveň transparentnosti.

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
22. apríla 2016