Prejsť na hlavný obsah
Zastúpenie na Slovensku
Informačný prehľad2. novembra 2020Odhadovaný čas čítania: 3 min

MÝTUS: Siahodlhé a zložité procesy Európskej komisie brzdia slovenskú štátnu pomoc počas pandémie COVID-19

p002561001h_s.jpg
© EU
Európska komisia sa opäť stala terčom neoprávnenej kritiky. Najnovšie vraj brzdí schvaľovanie slovenskej štátnej pomoci potrebnej na boj proti dopadom pandémie COVID-19. No veru tak to nie je.

Európska komisia si od začiatku pandémie plne uvedomuje závažnosť súčasnej situácie i početné problémy, ktorým Európa vrátane Slovenska čelí. Ešte na jar preto Komisia medzi prvými krokmi v boji s pandémiou prijala komplexnú hospodársku reakciu na vypuknutie pandémie, uplatnila úplnú flexibilitu rozpočtových pravidiel EÚ, upravila európske pravidlá štátnej pomoci a mnoho ďalšieho. Všemožne sa teda snaží členským štátom pomáhať v ich snahe o prijímanie dostatočne rýchlych, jednoduchých i pružných schém štátnej pomoci slúžiacich na podporu podnikov a ľudí z rôznych oblastí, ktorí sa kvôli kríze spôsobenej pandémiou ochorenia COVID-19 dostali do ťažkostí. Komisia preto žiadosti o schválenie schém štátnej pomoci vykonáva bezprecedentne rýchlo, v priebehu len niekoľkých dní, maximálne týždňov. Uvedomuje si totiž, že čas je veľmi vzácny a musíme konať rýchlo, aby pomoc tým, ktorí ju potrebujú, stihla prísť včas. Schémy štátnej pomoci, ktoré jej členské štáty posielajú síce stále dôkladne kontroluje, no robí tak v čo najkratšom možnom čase.

Koľko skutočne trvalo Komisii schváliť schémy slovenskej štátnej pomoci?

Slovensko požiadalo Európsku komisiu o schválenie schém štátnej pomoci na boj s dôsledkami pandémie zatiaľ len päťkrát (údaj ku dňu 28. októbra 2020), čo je najmenej z celej EÚ. Predbehli ho aj partneri z Vyšehradskej štvorky, ktorí žiadali o štátnu pomoc v priemere trikrát viac ako Slovensko. Rovnako, Slovensko nebolo medzi prvými krajinami, ktoré Komisii predložili svoje schémy pomoci na schválenie. Prvú schému totiž Slovensko predložilo 21. apríla. Koľko teda trvalo schválenie piatich slovenských schém?

Slovenská schéma na podporu inovatívnych spoločností zabrala Komisii pri jej schvaľovaní 25 dní. Štátna schéma priamych grantov na úvery na podporu a zachovanie chodu spoločností postihnutých pandémiou bola schválená za 23 dní. Schéma podpory vedy, výskumu a testov, konkrétne na podporu výskumu, vývojovej a testovacej činnosti pre výrobky súvisiace s COVID-19, ktorá bola spolufinancovaná z európskych štrukturálnych a investičných fondov, bola vybavená za 17 dní.  Slovensko Komisiu požiadalo aj o schválenie schémy štátnej pomoci na podporu zamestnanosti, zachovania pracovných miest a podporu samostatne zárobkovo činných osôb. Táto žiadosť bola „tou údajne pomalou“ Európskou komisiou schválená už za 13 dní. A rekordne rýchlo bola schválená aj slovenská schéma štátnej pomoci na kompenzáciu nájmov. Na jej schválenie Komisia potrebovala len 11 dní.

Ako vidno, Komisia na schválenie žiadostí štátnej pomoci nepotrebuje žiadne mesiace, roky či tisícročia. V priemere to zatiaľ bolo 18 dní. Komisia teda nekladie štátom polená pod nohy. Práve naopak. Navyše, veľa záleží aj na samotnom členskom štáte, ako rýchlo sa vie obracať a vypracovať pre občanov čo najlepšie podporné schémy štátnej pomoci. A sú to práve členské štáty, ktoré rozhodujú aj o tom, či chcú štátnu pomoc poskytnúť. Komisia je vždy pripravená viesť konštruktívnu diskusiu o zlučiteľnosti navrhovaných opatrení s pravidlami EÚ o štátnej pomoci a všetky opatrenia týkajúce sa koronavírusu oznámené členskými štátmi posudzuje ako prioritné. Trvanie posúdenia však závisí od viacerých faktorov vrátane zložitosti schémy či komplexnosti predložených informácií.

Slovenské schémy štátnej pomoci teda neviaznu kvôli ich schvaľovaniu Európskou komisiou. Národné schémy štátnej pomoci musia byť síce odobrené Európskou komisiou, to však nevytvára nejakú prekážku alebo zásadné spomalenie procesu. Žiadne čakanie na komplikovaného bruselského Godota sa teda nekoná.

 

statna_pomoc_s.jpg
© EU

 

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
2. novembra 2020